Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.06.2016

Evoluția ratei inflației în luna mai 2016În luna mai 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.9 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

De menționat că rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, diminuării prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg și din volatilitatea sporită a prețurilor internaționale la materiile prime alături de incertitudinile asociate cotațiilor petroliere.

În luna mai, rata anuală a inflației a constituit 7.9 la sută, micșorîndu-se cu 0.4 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. Totuși, contribuția din partea prețurilor la produsele alimentare este inferioară celei din luna precedentă, în timp ce contribuția inflației de bază a rămas la nivelul lunii aprilie 2016 (2.9 puncte procentuale). Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost similară celei din luna precedentă și a constituit 1.7 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili, similar perioadelor precedente, a fost una neglijabilă, dar negativă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.2 la sută ca urmare a majorării prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută, precum și la serviciile prestate populației cu 0.1 la sută. De menționat că, în luna mai 2016, prețurile la produse alimentare au rămas la nivelul lunii precedente.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna mai 2016 valoarea de 9.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

În luna mai 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „încălțăminte” cu 1.2 la sută, „educație și învățămînt” cu 0.7 la sută, „materiale de construcție” cu 0.7 la sută, „mijloacele de transport, piese auto” cu 0.5 la sută, „îmbrăcăminte” cu 0.4 la sută etc.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință au rămas la nivelul lunii precedente ca urmare a creșterii prețurilor la „cartofi” cu 15.1 la sută, la „fructe proaspete” cu 3.6 la sută, la „pește și conserve din pește” cu 1.1 la sută, la „zahăr și substituenții lui” cu 0.6 la sută și la „băuturi alcoolice” cu 0.5 la sută. În același timp, însă, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea prețurilor la „legume proaspete” cu 7.2 la sută și la „lapte și produse lactate” cu 1.0 la sută.

Excluzînd factorul sezonier, prețurile la produsele alimentare, de asemenea, au rămas la nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „ouă”, „carne și preparate din carne” și „lapte și produse lactate”. Totodată, vectorul diminuării a fost susținut de reducerea prețurilor la „legume proaspete” și „cartofi”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.1 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale inferioară celei din luna aprilie 2016 și cu 0.9 puncte procentuale mai mică decît în luna mai 2015.

În luna mai 2016, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.5 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată preponderent de majorarea prețurilor la „carburanți”cu 1.0 la sută. Dinamica acestora este rezultatul majorărilor de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere la finele lunii mai 2016. În același timp, prețurile la „cărbune de pămînt” s-au diminuat cu 0.5 la sută, iar prețurile la „lemnele pentru foc”, la „gazul din butelii” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii aprilie 2016.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna mai a constituit minus 3.1 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din luna aprilie 2016 și cu 8.4 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna mai 2015.

În luna de referință, prețurile la produsele și serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută față de nivelul lunii aprilie 2016. Această evoluție a fost determinată de majorarea prețurilor la „medicamente” cu 0.4 la sută și la „serviciile de transport” cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 7.5 la sută, fiind inferior cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și superior cu 3.8 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în luna mai 2015.

În acest context, la analiza balanței riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, cu revenirea acestuia în limitele intervalului de variație a țintei în trimestrul III 2016.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).