• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.08.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna iulie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iulie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.3 la sută, majorîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi menţinîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt generate în special de recuperarea lentă a cererii agregate interne şi de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali. Escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Ritmul anual al inflaţiei în luna iulie a constituit 5.3 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 1.0 puncte procentuale mai înalt decît în luna iulie 2013. Evoluţia respectivă a fost determinată, în cea mai mare parte, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare de 2.7 puncte procentuale. Inflaţia de bază, preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit cu 1.7, 0.7 şi, respectiv, 0.2 puncte procentuale la inflaţia anuală.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o diminuare de 0.7 la sută, fiind condiţionată preponderent de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2.1 la sută. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au crescut cu 0.2 la sută, iar preţurile la mărfurile nealimentare au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna iulie 2014 valoarea de 5.4 la sută, diminuîndu-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna iulie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a fost nulă. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la ţigări, alimentaţie publică, servicii cultural-distractive, articole de uz casnic şi articole de sanitărie, igienă şi cosmetică.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au diminuat cu 2.1 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate micşorări ale preţurilor la cartofi cu 27.3 la sută, la legume proaspete cu 21.5 la sută, la fructe proaspete cu 2.5 la sută şi la lapte şi produse lactate cu 0.1 la sută. În luna iulie 2014, s-au înregistrat majorări ale preţurilor la ouă cu 6.0 la sută, la zahăr cu 1.2 la sută, la orez cu 0.6 la sută, la ulei vegetal cu 0.5 la sută, la băuturi nealcoolice cu 0.4 la sută şi la băuturi alcoolice cu 0.3 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.4 la sută faţă de nivelul lunii iunie. Dinamica respectivă a fost determinată de oferta bogată de anumite produse de sezon (legume şi cartofi). Evoluţia cursului monedei naţionale faţă de valutele străine în ultimele luni a continuat să exercite presiuni proinflaţioniste în ceea ce priveşte produsele alimentare.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 7.1 la sută, fiind cu 0.7 puncte procentuale superior celui din luna iunie şi cu 1.3 puncte procentuale mai înalt decît în luna iulie 2013.

În luna iulie 2014, preţurile la combustibili au rămas la nivelul lunii precedente. Astfel, preţurile la lemne pentru foc şi combustibili lichizi au rămas neschimbate. Preţurile la cărbunele de pămînt au înregistrat o majorare de 0.9 la sută, care a fost însă atenuată de micşorările preţurilor la gazul din butelii şi la carburanţi (cu 0.8 şi 0.1 la sută, respectiv).

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.6 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna iunie şi cu 2.7 puncte procentuale mai scăzut decît în luna iulie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.2 la sută comparativ cu luna iunie, în principal, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.7 la sută şi la serviciile de sănătate cu 0.5 la sută. Contribuţii mai puţin importante la evoluţia lunară a preţurilor reglementate au fost consemnate din partea sporirii preţurilor la serviciile transportului feroviar internaţional şi a diminuării tarifelor la cele de transport aerian.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.9 puncte procentuale mai mare decît în luna iulie 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).