• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.03.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna februarie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna februarie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.4 la sută, majorîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi menţinîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori inflaţionişti şi dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste rezultă în special din reducerea cererii agregate şi deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali. Factorii care ar putea contrabalansa procesul dezinflaţionist sînt redresarea economiilor din Uniunea Europeană, o eventuală majorare a preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale, precum şi propagarea impactului ajustării politicii bugetare pentru anul 2014.

Ritmul anual al inflaţiei în luna februarie a constituit 5.4 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi din partea inflaţiei de bază pînă la valorile de 2.9 şi 1.7 puncte procentuale, respectiv. Contribuţiile din partea preţurilor reglementate şi a combustibililor s-au menţinut la nivelul lunii ianuarie.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.5 la sută, fiind condiţionată de sporirea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile nealimentare cu cîte 0.7 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.2 sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna februarie 2014 valoarea de 5.1 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna februarie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.6 la sută, fiind similară celei din luna precedentă. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază s-au remarcat la mijloace de transport, piese auto, închirierea apartamentelor, detergenţi, ţigări, confecţii şi materiale de construcţii.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 0.7 la sută faţă de luna precedentă. Creşterea respectivă a fost cauzată de sporirea preţurilor la cartofi cu 7.4 la sută, la fructe proaspete cu 3.4 la sută, la lapte şi produse lactate cu 2.2 la sută, la legume proaspete cu 1.9 la sută, la peşte şi conserve din peşte cu 1.9 la sută  şi la băuturi nealcoolice cu 0.7 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la ouă cu 11.5 la sută şi la zahăr cu 3.6 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 7.9 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superior celui din luna precedentă.

Majorările preţurilor la produsele sus-menţionate au fost influenţate de evoluţia monedei naţionale şi de creşterea preţurilor internaţionale la produsele lactate. Diminuarea preţului la zahăr pentru a doua lună consecutiv a fost determinată de reducerea cotei TVA de la 20.0 la sută pînă la 8.0 la sută.

În luna februarie 2014, preţurile la combustibili au înregistrat o majorare de 1.1 la sută faţă de luna precedentă. Astfel, preţurile la gazul din butelii au crescut cu 4.0 la sută şi la carburanţi cu 2.1 la sută. Totodată, preţurile la lemnele pentru foc şi la combustibilul lichid au rămas la nivelul lunii precedente, iar cele la cărbunele de pămînt s-au diminuat cu 0.6 la sută. Dinamica preţurilor la carburanţi a fost determinată de creşterea preţurilor la pompă aferente produselor petroliere din ultimele zile ale lunii ianuarie ca urmare a majorării accizelor şi a deprecierii din ultimele luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 2.8 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna precedentă.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate au sporit cu 0.2 la sută comparativ cu luna ianuarie, în principal, ca rezultat al majorării preţurilor la medicamente cu 0.5 la sută. Contribuţii pozitive, dar mai puţin semnificative în cadrul preţurilor reglementate au fost determinate de creşterea serviciilor de sănătate cu 0.3 la sută, a chiriei pentru căminele studenţeşti cu 3.7 la sută, precum şi a transportului aerian şi feroviar internaţional cu 3.8 şi 0.7 la sută, respectiv. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.8 la sută, rămînînd la nivelul lunii precedente.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).