Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna mai 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna mai 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.7 la sută, diminuîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 1.1 puncte procentuale şi fiind în proximitatea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali şi de diminuarea lentă a cererii agregate interne. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune şi eventuala majorare a preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Ritmul anual al inflaţiei în luna mai a constituit 4.7 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 1.1 puncte procentuale mai scăzut decât în luna mai 2013. Evoluţia respectivă a fost determinată de efectul de bază şi de diminuarea contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 puncte procentuale. Contribuţiile preţurilor reglementate şi a combustibililor au constituit, respectiv, 0.6 şi 0.2 puncte procentuale, fiind similare celor din luna aprilie.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.1 la sută, fiind condiţionată de sporirea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.3 la sută şi cea a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 sută. Preţurile la produsele alimentare au avut o contribuţie nulă la inflaţia lunară.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna mai 2014 valoarea de 5.3 la sută, diminuîndu-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna mai 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.3 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei din luna aprilie. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la mijloace de transport, piese auto, materiale de construcţii, ţigări, confecţii, încălţăminte, tricotaje şi alimentaţia publică.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă au rămas la nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate majorări ale preţurilor la cartofi cu 28.0 la sută, la zahăr cu 5.2 la sută, la fructe proaspete cu 5.1 la sută, la orez cu 0.6 la sută, la băuturi nealcoolice cu 0.5 la sută şi la băuturi alcoolice cu 0.4 la sută. În luna mai 2014, s-au înregistrat diminuări ale preţurilor la ouă cu 18.2 la sută, la legume cu 5.0 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.4 la sută şi la peşte şi conserve din peşte cu 0.6 la sută.

Cu excluderea  factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.5 la sută faţă de nivelul lunii aprilie. Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată preponderent de apariția produselor cu un caracter puternic sezonier (cartofi, legume şi fructe proaspete) şi de evoluția cursului monedei naţionale față de valutele străine în ultimele luni.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 5.7 la sută, fiind cu 3.0 puncte procentuale inferior celui din luna aprilie şi cu 4.3 puncte procentuale mai scăzut decât în luna mai 2013.

De menţionat că în anul curent, din cauza regimului termic ridicat, procesul vegetativ al plantelor a început cu 1-2 săptămâni mai devreme, astfel contribuind la dezvoltarea mai rapidă (în termeni calendaristici) a unor categorii de legume şi fructe. Prin urmare, momentul de apariţie pe piaţă a unor produse şi, respectiv, diminuarea preţurilor a început mai devreme, spre deosebire de anul precedent. De asemenea, deplasarea în luna aprilie a efectului sezonier caracteristic sărbătorilor de Paşti, a contribuit la apariţia decalajului între ritmul lunar al preţurilor la produsele alimentare consemnat în luna mai 2014 şi cel din luna mai 2013.

În luna mai 2014, preţurile la combustibili au înregistrat o diminuare de 0.3 la sută faţă de luna precedentă. Astfel, preţurile la lemne pentru foc şi cărbune de pămînt s-au redus cu 0.5 şi 0.3 la sută, respectiv. Totodată, preţurile la carburanţi, gaz din butelii şi la combustibili lichizi au rămas la nivelul lunii precedente. Preţurile la lemne pentru foc şi la cărbune de pămînt s-au diminuat ca urmare a încheierii sezonului de încălzire, fapt ce a condus la dispariţia cererii pentru produsele respective.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 2.9 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna aprilie şi cu 1.2 puncte procentuale mai scăzut decât în luna mai 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.2 la sută comparativ cu luna aprilie, în principal, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.7 la sută şi la serviciile comunicării la distanţă cu 0.4 la sută. Contribuţii pozitive, însă mai puţin importante, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate au fost consemnate din partea sporirii preţurilor la serviciile transportului aerian şi feroviar internaţional.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.6 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.4 puncte procentuale mai mare decât în luna mai 2013.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).