Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.08.2018

Evoluția ratei inflației în luna iulie 2018În luna iulie 2018, rata anuală a inflației a constituit 3.0%, cu 0.2 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă, și se află pentru a treia lună, conform prognozei publicate anterior, sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Datele cu privire la evoluția ratei anuale a inflației în luna iulie prezintă o inflație similară celei anticipate și denotă valabilitatea prognozei publicate în Raportul asupra inflației nr.3, 2018.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (2.2 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.1 și, respectiv, 0.7 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 1.0 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.4%, cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de minus 1.2%, ca urmare a diminuării prețurilor la produsele alimentare cu 1.9%, la servicii cu 1.6% și la mărfurile nealimentare cu 0.1%.

Rata lunară a inflației de bază în luna iulie a înregistrat o creștere de 0.2%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au referit la componentele „cultură și odihnă”, ca urmare a majorării cu 14.6% a prețurilor la turismul peste hotarele țării și la „țigări” cu 3.2%. Totodată, prețurile la „autoturisme și remorci” s-au diminuat cu cca 1.3%, în condițiile aprecierii monedei naționale față de moneda unică europeană și dolarul SUA.

Micșorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna iunie 2018 cu 1.9% a fost determinată, în special, de scăderea prețurilor la „legume proaspete”    (-14.2%), la „cartofi” (-13.0) și la „fructe proaspete” (-6.9%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat ca urmare a sporirii prețurilor la „ouă” (1.8%) și la „pește și conserve din pește” (0.8%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.8% față de nivelul lunii precedente.

În luna iulie 2018, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 0.3% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de micșorarea prețurilor la „carburanți” cu 0.6%, generând o contribuție negativă de 0.3 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată de diminuările de prețuri la benzină și motorină conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” au crescut cu 0.2%, iar la „cărbune de pământ” s-a micșorat cu 0.2%. Prețurile la „lemnele pentru foc” și „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii precedente.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au scăzut cu 2.0% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată, în principal, de reducerea tarifului la energia electrică cu 9.9%. Totodată, în direcția diminuării ratei lunare a prețurilor reglementate a influențat și scăderea prețurilor la medicamente (-0.4%) și transportul aerian  (-1.7%)

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 4.4%, fiind cu 1.9 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 11.8 puncte procentuale inferior celui din luna iulie 2017.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).