Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.09.2014

Evoluția ratei inflației în luna august 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna august 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.1 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.2 puncte procentuale şi menținându-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sânt generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali şi de diminuarea cererii agregate interne. Escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Ritmul anual al inflaţiei în luna august a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 1.4 puncte procentuale mai înalt decât în luna august 2013. Evoluţia respectivă a fost determinată, în cea mai mare parte, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare de 2.5 puncte procentuale. Inflaţia de bază, preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit la inflaţia anuală cu 1.7, 0.6 şi, respectiv, 0.3 puncte procentuale.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o diminuare de 0.4 la sută, fiind condiţionată preponderent de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1.5 la sută. Totodată, preţurile la mărfurile nealimentare au crescut cu 0.5 la sută, iar tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sânt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sânt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna august 2014 valoarea de 5.3 la sută, diminuându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna august 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.2 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la alimentaţie publică, ţigări, materiale de construcții, confecții şi articole de uz casnic.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au redus cu 1.5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate micşorări ale preţurilor la cartofi cu 13.6 la sută, la legume proaspete cu 13.4 la sută, la fructe proaspete cu 4.5 la sută şi la zahăr cu 2.1 la sută. În luna august 2014, s-au înregistrat majorări ale preţurilor la ouă cu 2.5 la sută, la lapte și produse lactate cu 0.7 la sută, la băuturi alcoolice cu 0.5 la sută şi la băuturi nealcoolice cu 0.3 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.2 la sută faţă de nivelul lunii iulie. Dinamica respectivă a fost determinată de oferta bogată de legume şi cartofi.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 6.6 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna iulie şi cu 2.4 puncte procentuale mai înalt decât în luna august 2013.

În luna august 2014, preţurile la combustibili s-au majorat cu 1.7 la sută comparativ cu luna precedentă. Această majorare s-a produs, în principal, ca rezultat al sporirii preţurilor la cărbunele de pământ cu 13.8 la sută în contextul situației tensionate din regiune ce a afectat extracția acestuia. Totodată, prețurile la combustibilul lichid au crescut cu 0.8 la sută, la gazul din butelii cu 0.6 la sută și la lemnele pentru foc cu 0.1 la sută. Prețurile la carburanți s-au diminuat cu 0.3 la sută, generând o contribuție negativă minoră la dinamica prețurilor la combustibili.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 4.9 la sută, fiind cu 1.3 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna iulie şi cu 1.0 puncte procentuale mai scăzut decât în luna august 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna iulie ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.2 la sută şi la serviciile de sănătate cu 0.3 la sută. Contribuţii pozitive, dar mai puţin semnificative în cadrul preţurilor reglementate au fost determinate de sporirea preţurilor la serviciile transportului feroviar internaţional şi a diminuării tarifelor la cele de transport aerian.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.6 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.6 puncte procentuale mai mare decât în luna august 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).