• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.06.2015

Evoluția ratei inflației în luna mai 2015Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna mai 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.1 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și a continuat să depăşească limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu prevalarea riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În luna mai, rata anuală a inflației a constituit 8.1 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 3.4 puncte procentuale superioară celei din luna mai 2014. Similar perioadelor precedente, această evoluție a fost determinată, în principal, de contribuția din partea inflației de bază și a prețurilor la produsele alimentare de 3.7 și, respectiv, 3.1 puncte procentuale. Prețurile reglementate și cele la combustibili au avut un impact mai inferior față de cele două subcomponente, contribuind la inflația anuală cu 0.9 și 0.4 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.5 la sută, fiind condiționat de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută, la cele nealimentare cu 0.3 la sută, precum și la serviciile prestate populației cu 0.1 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăinflației de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sânt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate începând cu luna februarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și al Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate). a înregistrat în luna mai 2015 valoarea de 10.9 la sută, în creștere cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna mai 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative majorări de prețuri aferente inflației de bază au fost la confecţii, încălţăminte, articole de sanitărie și igienă, alimentaţia publică. Totodată, datele din ultimele luni relevă o tendință de stabilizare relativă a inflației de bază.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 1.1 la sută față de nivelul lunii precedente, ca urmare a creșterii prețurilor la cartofi cu 30.6 la sută, la fructe proaspetefructe proaspeteCreșterea prețurilor în această grupă a fost determinată de apariția fructelor din recolta anului curent (produselor cu caracter puternic sezonier: cireșe, căpșună). cu 10.7 la sută, la legume proaspetelegume proaspeteApariția contribuției pozitive din partea prețurilor la legume a fost determinată de creșterea pronunțată a prețurilor la ciapă uscată și morcov. cu 3.3 la sută, la băuturi nealcoolice cu 1.6 la sută și la zahăr cu 0.7 la sută. Pe lista alimentelor care s-au ieftinit se numără ouăle cu minus 20.0 la sută şi laptele şi produsele lactate cu minus 1.7 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.7 la sută față de nivelul lunii aprilie. Majorarea preţurilor la aceste produse a fost influenţată preponderent de apariția produselor cu caracter puternic sezonier (legume şi fructe proaspete) şi de evoluția cursului de schimb al monedei naţionale față de dolarul SUA pe parcursul ultimelor luni.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.0 la sută, fiind cu 1.2 puncte procentuale superior celui din luna aprilie 2015 și cu 3.3 puncte procentuale mai mare decît în luna mai 2014.

În luna mai 2015, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 0.2 la sută comparativ cu aprilie, menținînd trendul descendent din lunile precedente. Dinamica respectivă s-a datorat micșorării prețurilor la lemnele pentru foc cu 0.5 la sută și la cărbunele de pămînt cu 0.1 la sută.  Totodată, prețurile la gazul din butelii, carburanţi şi la combustibil lichid au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 5.3 la sută, fiind la acelaşi nivel cu cel consemnat în lunile martie și aprilie 2015 și cu 2.4 puncte procentuale mai înalt decît în luna mai 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.2 la sută comparativ cu luna aprilie  2015, în mare parte, datorită creșterii  prețurilor la medicamente  (0.8 la sută). Totodată, serviciile transportului feroviar suburban de pasageri s-au scumpit în medie cu 2.0 la sută, ca urmare a modificării tarifelor pentru călătoriile cu transportul feroviar, operată începînd cu luna aprilie 2015. Contribuţii la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate au fost determinate și de dinamica pozitivă a prețurilor la serviciile administrației de stat (6.7 la sută), precum și de evoluția negativă a prețurilor la serviciile de transport aerian (minus 0.4 la sută).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 3.7 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și cu 1.1 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna mai 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile, indicatorii pieței valutare și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).