Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2015

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2015În luna noiembrie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 13.5 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și depășind în continuare limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu persistența riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Ajustarea suplimentară a tarifelor la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri și, ulterior, efectele de runda a doua ale acestor majorări vor genera presiuni inflaționiste adiționale asupra prețurilor. Ritmul anual de creștere al prețurilor va continua tendința sa ascendentă, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei joase de comparație din anul precedent.

În luna noiembrie, rata anuală a inflației a constituit 13.5 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 8.7 puncte procentuale superioară celei din luna noiembrie 2014. Corespunzător perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei sub influenţa deprecierii monedei naţionale din ultimul an. Contribuția prețurilor la produsele alimentare s-a majorat pînă la nivelul de 5.0 puncte procentuale, iar cea a inflației de bază a rămas la nivelul de 4.8 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi preţurilor la produsele alimentare sînt, în principal, rezultatul deprecierii monedei naţionale, dar și a condițiilor secetoase din anul curent. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor inferioară celei din luna precedentă (3.3 puncte procentuale) și se datorează adoptării tarifelor majorate la energia electrică și gazul din rețea în luna iulie 2015. Contribuția prețurilor la combustibili a constituit 0.2 puncte procentuale, fiind ușor superioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat o majorare de 1.1 la sută, în cea mai mare parte, ca urmare a creșterii prețurilor la produsele alimentare cu 2.4 la sută, precum și la cele nealimentare cu 0.8 la sută. Prețurile la servicii s-au diminuat cu 0.2 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna noiembrie 2015 valoarea de 14.1 la sută, fiind similară celei din luna precedentă.

În luna noiembrie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.7 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea preţurilor la componentele „țigări” (1.5 la sută), „încălțăminte” (1.4 la sută), „confecţii” (1.3 la sută) şi „articole de uz casnic” (1.3 la sutăCreşterea menţionată la componenta „articole de uz casnic” se referă la: aspiratoare și aparate de lustruit parchetul (3.9 la sută), mașini de spălat rufe și veselă (2.2 la sută), frigidere și congelatoare (2.0 la sută) etc.) [1].

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 2.4 la sută față de nivelul lunii octombrie, ca urmare a majorării preţurilor la „legume proaspete” cu 16.8 la sută, la „ouă” cu 7.4 la sută, la „cartofi” cu 2.5 la sută, la „grăsimi” cu 1.9 la sută, la „lapte şi produse lactate” cu 1.3 la sută și la „zahăr” cu 1.2 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost sesizate din partea subgrupelor „legume proaspete”, „produse de morărit şi panificaţie”, „grăsimi” și „carne și preparate din carne”. De menţionat că majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de condiţiile secetoase din vara anului 2015 ce au compromis substanţial dezvoltarea culturilor agricole în perioada analizată. Totodată, deprecierea monedei naționale față de dolarul SUA cu 5.3 la sută pe parcursul ultimelor trei luni a contribuit la amplificarea presiunilor inflaţioniste asupra preţurilor la produsele alimentare.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 14.5 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale superioară celei din luna octombrie 2015 și cu 9.0 puncte procentuale mai mare decît în luna noiembrie 2014.

În luna noiembrie 2015, prețurile la combustibili, în ansamblu, au înregistrat o creștere cu 0.6 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluţia respectivă s-a datorat, în principal, creşterii preţurilor la „lemnele pentru foc” cu 2.7 la sută. Prețurile le „cărbunele de pămînt” s-au majorat cu 0.1 la sută. În perioada de referinţă, preţurile la „carburanţi” s-au diminuat cu 1.9 la sută ca rezultat al diminuării preţurilor la benzină şi motorină din lunile octombrie şi noiembrie. Totodată, preţurile la „combustibili lichizi” şi „gazul din butelii” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna noiembrie a constituit 3.1 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale superior celui din luna octombrie 2015 și cu 3.7 puncte procentuale inferior celui din luna noiembrie 2014.

În luna de referință, au fost revizuite tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale și tarifele aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015. În acest context, prețurile reglementate s-au redus cu 0.1 la sută față de luna octombrie ca urmare a diminuării prețurilor la componentele gaz din rețea (1.8 la sută) și servicii de transport urban (0.2 la sută). Prețurile la medicamente au continuat să manifeste o creștere graduală, ca și în perioadele precedente, cu 0.6 la sută faţă de luna octombrie. Contribuţii neglijabile la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate s-au produs din contul dinamicii prețurilor la serviciile de transportare a gunoiului (1.4 la sută), la serviciile laboratoarelor medicale (3.5 la sută), la serviciile transportului feroviar internațional (minus 2.2 la sută), precum și la serviciile de transport aerian (minus 3.3 la sută).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 13.7 la sută, fiind inferior cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi cu 12.2 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna noiembrie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari şi ai pieței valutare, precum și, modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 [1]Creşterea menţionată la componenta „articole de uz casnic” se referă la: aspiratoare și aparate de lustruit parchetul (3.9 la sută), mașini de spălat rufe și veselă (2.2 la sută), frigidere și congelatoare (2.0 la sută) etc.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).