Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.12.2017

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2017În luna noiembrie 2017, rata anuală a inflației a constituit 7.3%, fiind cu 0.6 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. Această scădere a fost determinată de factori de natura ofertei, de efectul unei perioade de bază scăzute din anul precedent și în pofida creșterii unor tarife la serviciile comunale. Cererea agregată a avut efect neglijabil asupra prețurilor, care alături de factorii menționați mai sus au fost atenuate de aprecierea monedei naționale.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.8 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. Contribuția inflației de bază (1.5 puncte procentuale) la traiectoria ratei anuale a inflației a fost similară lunii precedente. Impactul prețurilor la combustibili s-a majorat până la 0.5 puncte procentuale, iar cel din partea serviciilor reglementate a fost cu 0.3 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente și a constituit 1.4 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.7%, determinată de creșterea prețurilor la produsele alimentare, a prețurilor la mărfurile nealimentare și a prețurilor la servicii.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 5.0%, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Totodată, rata lunară a inflației de bază în luna noiembrie a constituit 0.5%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „țigări”, „întreținerea zilnică a gospodăriilor”, „încălțăminte” și „îmbrăcăminte”.

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna octombrie 2017 cu 1.1% a fost determinată, în special, de creșterea prețurilor la „ouă” (17.2%), la „legume proaspete” (6.0%), la „cartofi” (3.4%), la „lapte și produse lactate” (0.9%), la „grăsimi” (0.7%) și la „carne, preparate și conserve din carne” (0.5%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii precedente. Majorarea prețurilor la carne, preparate și conserve din carne a avut loc ca rezultat al reducerii ofertei, drept urmare a interdicțiilor impuse la importul de carne din Ucraina.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.6%, fiind cu 1.0 puncte procentuale inferioară celei din luna octombrie 2017 și cu 6.4 puncte procentuale mai mare celei din luna noiembrie 2016.

În luna noiembrie 2017, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.8% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 1.9%, generând o contribuție de 1.1 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină în concordanță cu tendința prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „lemne pentru foc” au înregistrat o creștere de 2.3%, la „cărbunele de pământ” - de 0.5%, iar la „gazul din butelii” o diminuare de 0.1%. În același timp, prețurile la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii octombrie 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna noiembrie 2017 a constituit 7.4%, fiind superior cu 1.2 puncte procentuale nivelului din luna precedentă și cu 8.5 puncte procentuale celui înregistrat în noiembrie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au diminuat cu 0.1% față de luna octombrie curent, fiind determinate de diminuarea cu 0.8% a prețurilor la medicamente. Tarifele la serviciile transportului aerian au crescut cu 1.5% și la serviciile transportului feroviar internațional au scăzut cu 2.7%.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 6.2%, fiind cu 1.0 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 7.4 puncte procentuale superior celui din luna noiembrie 2016.

BNM va monitoriza evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).