• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.07.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna iunie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iunie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.0 la sută, majorîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi atingînd nivelul ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt generate în special de diminuarea cererii agregate interne şi de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali. Escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

Ritmul anual al inflaţiei în luna iunie a constituit 5.0 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.5 puncte procentuale mai scăzut decît în luna iunie 2013. Evoluţia respectivă a fost determinată, în cea mai mare parte, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare de 2.4 puncte procentuale. Inflaţia de bază, preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit cu 1.8, 0.6 şi, respectiv, 0.2 puncte procentuale la inflaţia anuală.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o diminuare de 0.1 la sută, fiind condiţionată preponderent de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0.8 la sută. Totodată, preţurile la mărfurile nealimentare au crescut cu 0.3 la sută şi tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei – cu 0.1 sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna iunie 2014 valoarea de 5.5 la sută, majorîndu-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna iunie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.4 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei din luna mai. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la ţigări, mijloace de transport, piese auto, detergenţi, articole de sanitărie, igienă şi cosmetică, articole de uz casnic, alimentaţie publică, educaţie şi învăţămînt.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au diminuat cu 0.8 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate micşorări ale preţurilor la cartofi cu 16.5 la sută, la legume proaspete cu 9.2 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.2 la sută şi la peşte şi conserve din peşte cu 0.5 la sută. În luna iunie 2014, s-au înregistrat majorări ale preţurilor la ouă cu 10.3 la sută, la fructe proaspete cu 7.0 la sută, la zahăr cu 5.4 la sută, la orez cu 0.5 la sută, la ulei vegetal cu 0.4 la sută şi la băuturi alcoolice cu 0.3 la sută. Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.3 la sută faţă de nivelul lunii mai, preponderent din cauza evoluţiei cursului monedei naţionale faţă de valutele străine în ultimele luni.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 6.4 la sută, fiind cu 0.7 puncte procentuale superior celui din luna mai şi cu 2.8 puncte procentuale mai scăzut decât în luna iunie 2013.

În luna iunie 2014, preţurile la combustibili au rămas la nivelul lunii precedente. Astfel, preţurile la lemne pentru foc, gaz din butelii, carburanţi şi combustibili lichizi au rămas neschimbate. Preţurile la cărbunele de pămînt au înregistrat o majorare minoră (0.1 la sută).

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.3 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna mai şi cu 3.1 puncte procentuale mai scăzut decît în luna iunie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna mai, în principal, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.3 la sută. Contribuţii pozitive, însă mai puţin importante, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate au fost consemnate din partea sporirii preţurilor la serviciile transportului aerian şi feroviar internaţional.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.7 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.9 puncte procentuale mai mare decît în luna iunie 2013.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).