• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.04.2018

Evoluția ratei inflației în luna martie 2018În luna martie 2018, rata anuală a inflației a constituit 4.7%, cu 0.3 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentăÎn urma aprobării la data de 16.03.2018 de către Consiliul de Administrație al ANRE a diminuării tarifelor și a prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2018 în medie cu 20.2%, BNS a recalculat indicii inflației pentru lunile ianuarie și februarie 2018 publicați anterior Astfel, rata anuală a inflației în lunile ianuarie și februarie 2018 a fost revizuită în direcția diminuării până la valorile de 6.0% și, respectiv, 5.0% de la valorile de 6.5% și, respectiv, 5.4% publicate anterior.
Traiectoria ratei anuale a inflației a fost modificată
În urma aprobării la data de 16.03.2018 de către Consiliul de Administrație al ANRE a diminuării tarifelor și a prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2018 în medie cu 20.2%, BNS a recalculat indicii inflației pentru lunile ianuarie și februarie 2018 publicați anterior Astfel, rata anuală a inflației în lunile ianuarie și februarie 2018 a fost revizuită în direcția diminuării până la valorile de 6.0% și, respectiv, 5.0% de la valorile de 6.5% și, respectiv, 5.4% publicate anterior. http://www.bnm.md/ro/content/traiectoria-ratei-anuale-inflatiei-fost-modificata
[1] și s-a plasat pentru a treia lună consecutiv în intervalul de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Dinamica inflației în luna martie 2018 a fost determinată de tendința de apreciere a monedei naționale, cererea agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.5 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.3 și, respectiv, 0.1 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 0.2 puncte procentuale, cu 0.3 puncte procentuale inferioară lunii precedente.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 4.0%, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.1%, determinat preponderent de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 0.6%. Prețurile la mărfurile nealimentare și la servicii au scăzut cu 0.3% și  0.1%, respectiv.

Rata lunară a inflației de bază în luna martie a rămas practic la nivelul lunii precedente. Cea mai semnificativă majorare de prețuri s-a înregistrat la componenta „țigări” (1.3%). Diminuări ale prețurilor au înregistrat segmentele „mijloace de transport și piese auto” și „turism peste hotarele țării”.

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna februarie 2018 cu 0.6% a fost condiționată, în special de creșterea prețurilor la „cartofi” (7.5%), la „legume proaspete” (5.9%), la „fructe proaspete” (3.6 %) și la „pește și conserve din pește” (0.7%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat ca urmare a reducerii prețurilor la „ouă” (-3.6 %), la „carne, preparate și conserve din carne” (-0.8%) și la „lapte și produse lactate” (-0.6%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.6% față de nivelul lunii precedente.

În luna martie 2018, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 1.1% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de scăderea prețurilor la „carburanți” cu 3.0%, generând o contribuție negativă de 1.6 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată de diminuările de prețuri la benzină și motorină conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” și „cărbune de pământ” au înregistrat diminuări de 3.5% și 0.4%, respectiv. Prețurile la „lemnele pentru foc” s-au majorat cu 2.7%, iar la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii februarie 2018.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au diminuat cu 0.3% față de nivelul lunii februarie 2018. Dinamica respectivă a fost determinată, preponderent, de evoluția prețurilor la medicamente, care s-au diminuat cu 1.2% ca urmare a tendinței de apreciere a monedei naționale.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 0.9%, fiind cu 1.5 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 4.5 puncte procentuale inferior celui din luna martie 2017.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.[1] În urma aprobării la data de 16.03.2018 de către Consiliul de Administrație al ANRE a diminuării tarifelor și a prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2018 în medie cu 20.2%, BNS a recalculat indicii inflației pentru lunile ianuarie și februarie 2018 publicați anterior Astfel, rata anuală a inflației în lunile ianuarie și februarie 2018 a fost revizuită în direcția diminuării până la valorile de 6.0% și, respectiv, 5.0% de la valorile de 6.5% și, respectiv, 5.4% publicate anterior. http://www.bnm.md/ro/content/traiectoria-ratei-anuale-inflatiei-fost-modificata

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).