Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.10.2016

Evoluția ratei inflației în luna septembrie 2016În luna septembrie 2016, rata anuală a inflației pentru ultimele 12 luni a constituit 3.0 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă, părăsind limita de jos a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, după intrarea în luna august în intervalul menționat.

Rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, reducerii prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sunt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale, evoluția prețurilor la petrol alături de incertitudini asociate prețurilor internaționale la materiile prime și produsele alimentare. Principalele riscuri de proveniență internă sunt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate, modificării de accize în contextul politicii fiscale pentru anul 2017, precum și recoltei din anul 2016. Din cele menționate se observă prevalarea riscurilor dezinflaționiste și se anticipează diminuarea ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv din cauza bazei înalte de comparație din anul 2015.

În luna septembrie, rata anuală a inflației a constituit 3.0 la sută, micșorându-se cu 0.6 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 9.6 puncte procentuale inferioară celei din luna septembrie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a inflației de bază (2.0 puncte procentuale) și a prețurilor la produsele alimentare (1.9 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. De menționat însă contribuțiile din partea acestora, sunt inferioare față de luna precedentă. Totodată, contribuțiile din partea prețurilor reglementate și din partea prețurilor la combustibili au fost negative: minus 0.4 și minus 0.1 puncte procentuale respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.6 la sută ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 0.6 la sută, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 1.1 la sută și menținerii prețurilor la servicii la nivelul lunii august.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna septembrie 2016 valoarea de 6.7 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna septembrie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „încălțăminte” cu 2.6 la sută, „țigări” cu 1.9 la sută, „îmbrăcăminte” cu 0.7 la sută, „articole de uz casnic” cu 0.4 la sută etc. Scăderea prețurilor la „educație și învățământ” cu 1.1 la sută și la „mijloace de transport, piese auto” cu 0.4 la sută etc. a susținut temperarea ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna septembrie, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.6 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a creșterii prețurilor la „ouă” cu 4.7 la sută, la „fructe proaspete” cu 1.3 la sută, la „carne, preparate și conserve din carne” cu 1.2 la sută, la „lapte și produse lactate” cu 1.1 la sută și la „cartofi” cu 1.1 la sută. În același timp, aceste sporiri au fost atenuate de scăderea prețurilor la „legume proaspete” cu 1.8 la sută și la „pește și conserve din pește” cu 0.3 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.2 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „fructe proaspete” și „carne, preparate și conserve din carne.”

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 4.6 la sută, fiind cu 1.6 puncte procentuale inferioară celei din luna august 2016 și cu 8.0 puncte procentuale - celei din luna septembrie 2015.

În luna septembrie 2016, prețurile la combustibili s-au majorat cu 3.9 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată preponderent de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 4.1 la sută. Dinamica acestora este rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință și este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, precum și cu traiectoria prețurilor la petrol pe piața internațională. Conform ultimelor modificări legislative, ANRE va stabili numai prețurile-plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei, nu și cele pentru comercializarea gazului lichefiat. Astfel, prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 8.2 la sută. În același timp, prețurile la „lemne pentru foc” au crescut cu 3.0 la sută, iar prețurile la „combustibil lichid” și la „cărbune de pământ” au rămas la nivelul lunii august 2016.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna septembrie a constituit minus 1.8 la sută, fiind cu 3.7 puncte procentuale superior celui din luna august 2016 și cu 3.7 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna septembrie 2015.

În luna de referință, prețurile la produsele și serviciile reglementate au rămas practic la nivelul lunii august 2016. Prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au consemnat o descreștere de 0.8 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene cu 1.2 la sută. În același timp, chiria în căminele studențești s-a majorat cu 1.0 la sută, iar tarifele la serviciile medicale – cu 0.8 la sută. Prețurile la medicamente s-au diminuat cu 0.2 la sută, în contextul introducerii modificărilor legislative cu privire la activitatea farmaceutică adoptate în primăvara anului curent, efectuate cu scopul de a reduce prețul medicamentelor pentru consumatorul final.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 2.0 la sută, în scădere cu 0.3 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 15.6 puncte procentuale inferior celui din luna august 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).