• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.03.2016

Evoluția ratei inflației în luna februarie 2016În luna februarie 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 10.3 la sută, fiind cu 3.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

De menționat că, ritmul anual al inflației își continuă dinamica descendentă pentru a doua lună consecutiv. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației de proveniență internă decurg din amînarea aprobării politicii fiscale pentru anul 2016 și incertitudinile cu privire la conduita politicii fiscale.

În luna februarie, rata anuală a inflației a constituit 10.3 la sută, micșorîndu-se cu 3.1 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 3.8 puncte procentuale superioară celei din luna februarie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a preţurilor la produsele alimentare și cea a inflației de bază au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an dar și a secetei din anul precedent. Totuși contribuția acestora a fost una semnificativ inferioară celei din luna precedentă. Astfel, contribuția prețurilor la produsele alimentare s-a diminuat pînă la nivelul de 4.8 puncte procentuale, iar cea a inflației de bază – pînă la 3.2 puncte procentuale. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate s-a redus pînă la nivelul de 2.4 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili a constituit minus 0.2 puncte procentuale, exercitînd un impact semnificativ inferior celorlalte subcomponente.

Rata inflației lunare a constituit minus 0.5 la sută, ca urmare a scăderii prețurilor la produsele alimentare, cele nealimentare și la servicii cu 0.4, 0.5 și 0.8 la sută respectiv.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna februarie 2016 valoarea de 10.6 la sută, fiind cu 3.6 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna februarie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.3 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea preţurilor la componentele „alimentație publică” (1.2 la sută), „țigări” (0.5 la sută), „îmbrăcăminte” (0.5 la sută) și „întreținerea zilnică a gospodăriei” (0.4 la sută).

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au redus cu 0.4 la sută față de nivelul lunii ianuarie 2016, ca urmare a diminuării preţurilor la „ouă” cu 14.4 la sută, la „legume proaspete” cu 1.1 la sută, la „carne, preparate și conserve din carne” cu 1.0 la sută și la „cartofi” cu 0.7 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.6 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii negative la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „legume proaspete”, „fructe proaspete”, „cartofi” şi „carne, preparate și conserve din carne”. De menționat că, diminuarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de consemnarea pe parcursul lunii a unor temperaturi anormal de ridicate ce au favorizat păstrarea şi comercializarea acestor produse.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 11.8 la sută, fiind cu 2.8 puncte procentuale inferioară celei din luna ianuarie 2016 și cu 5.8 puncte procentuale mai mare decît în luna februarie 2015.

În luna februarie 2016, prețurile la combustibili s-au micșorat cu 3.5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Evoluţia respectivă a fost influenţată preponderent de diminuarea preţurilor la „carburanţi” cu 5.6 la sută. Totodată, preţurile la „gazul din butelii” și la „cărbunele de pămînt” s-au micșorat cu 3.5 și 0.2 la sută respectiv. Preţurile la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna februarie a constituit minus 2.4 la sută, fiind cu 5.1 puncte procentuale inferior celui din luna ianuarie 2016 și cu 7.7 puncte procentuale inferior celui din luna februarie 2015.

În luna de referință, preţurile la produsele şi serviciile reglementate s-au diminuat cu 1.0 la sută față de nivelul lunii ianuarie 2016. Evoluția respectivă a fost determinată în cea mai mare parte de reducerea preţurilor la gazul din rețea cu 10.1 la sută. În luna februarie 2016, prețurile la medicamente s-au majorat cu 0.4 la sută față de luna precedentă. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au înregistrat o creștere de 2.0 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene s-au diminuat cu 1.9 la sută. Prețurile la serviciile birourilor de avocați și judecători au crescut cu 6.2 la sută, însă acestea au generat contribuţii neglijabile la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 11.1 la sută, fiind inferior cu 2.0 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente și superior cu 8.6 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna februarie 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).