• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna martie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna martie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.7 la sută, majorîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi menţinîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori inflaţionişti şi dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sunt conturate, în special, de recuperarea lentă a cererii agregate şi de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali. Procesul dezinflaţionist ar putea fi contrabalansat de recuperarea economiilor din Uniunea Europeană, de eventuala majorare a preţurilor internaţionale la produsele alimentare, precum şi de propagarea impactului ajustării politicii bugetare pentru anul 2014.

Ritmul anual al inflaţiei în luna martie a constituit 5.7 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare pînă la valoarea de 3.1 puncte procentuale. Contribuţiile inflaţiei de bază, a preţurilor reglementate şi a combustibililor s-au menţinut la nivelul lunii februarie.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.3 la sută, fiind condiţionată de sporirea preţurilor la produsele alimentare şi la mărfurile nealimentare cu cîte 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna martie 2014 valoarea de 5.2 la sută, cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului din luna precedentă.

În luna martie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.3 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna februarie. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la materiale de construcţii, detergenţi, în domeniul educaţiei şi învăţămîntului, la tricotaje, confecţii şi ţigări.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 0.4 la sută faţă de luna precedentă. Această creştere a fost cauzată de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 3.1 la sută, la fructe proaspete cu 3.0 la sută, la cartofi cu 2.2 la sută, la orez cu 1.1 la sută şi la băuturi nealcoolice cu 0.8 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la ouă cu 10.1 la sută şi la zahăr cu 1.6 la sută.

Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată de dinamica monedei naţionale şi de intensificarea ritmurilor lunare de creştere a preţurilor internaţionale la produsele alimentare. Diminuarea preţului la zahăr pentru a treia lună consecutiv a fost determinată de reducerea cotei TVA de la 20.0 la sută pînă la 8.0 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 8.5 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superior celui din luna februarie.

În luna martie 2014, preţurile la combustibili au înregistrat o majorare de 0.6 la sută faţă de luna precedentă. Astfel, preţurile la carburanţi au crescut cu 2.0 la sută şi la gazul din butelii cu 0.3 la sută. Totodată, preţurile la lemnele pentru foc şi la combustibilul lichid au rămas la nivelul lunii precedente, iar cele la cărbunele de pămînt s-au diminuat cu 0.5 la sută. Dinamica preţurilor la carburanţi a fost determinată de creşterea preţurilor produselor petroliere la pompă, ca urmare a deprecierii din ultimele luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.2 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna februarie.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate au sporit cu 0.1 la sută comparativ cu luna februarie, în principal, ca rezultat al majorării preţurilor la medicamente cu 0.6 la sută. Contribuţii neglijabile în cadrul preţurilor reglementate au fost determinate de creşterea tarifelor la serviciile poştale şi la cele de transport aerian cu 4.4 şi 0.5 la sută, respectiv. Preţurile la transportul feroviar internaţional s-au diminuat cu 0.1 la sută. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.8 la sută, rămînînd la nivelul lunii precedente.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).