• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.07.2015

Evoluția ratei inflației în luna iunie 2015Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna iunie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.3 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna precedentă, depășind limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu accentuarea riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Se anticipează că inflația se va accelera în trimestrele următoare, inclusiv din cauza bazei joase de calcul din anul precedent.

În luna iunie, rata anuală a inflației a constituit 8.3 la sută, majorîndu-se cu 0.2 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 3.3 puncte procentuale superioară celei din luna iunie 2014. Similar perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei, contribuind cu 3.8 și, respectiv, 3.2 puncte procentuale. Prețurile reglementate și cele la combustibili au avut contribuții la inflația anuală similare cu cele înregistrate în luna mai 2015, de 0.9 și 0.4 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.1 la sută, fiind condiționat de creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.7 la sută și la serviciile prestate populației cu 0.2 la sută, în timp ce prețurile de consum la produsele alimentare s-au redus cu 0.6 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna iunie 2015 valoarea de 11.1 la sută, în creștere cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna iunie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.6 la sută. Cea mai semnificativă contribuţie pozitivă a fost generată de modificarea preţurilor la componenta „mijloace de transport, piese auto” (2.5 la sută), după ce trei luni consecutiv s-a aflat în palierul negativ.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au diminuat cu 0.6 la sută față de nivelul lunii precedente, ca urmare a scăderii prețurilor la legumele proaspete cu 7.9 la sută, la cartofi cu 4.6 la sută, la zahăr cu 2.1 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.0 la sută şi la grăsimi cu 0.6 la sută. În lista alimentelor care s-au scumpit se numără ouăle cu 13.1 la sută, peştele şi conservele din peşte cu 0.9 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.4 la sută față de nivelul lunii mai. Majorarea preţurilor la aceste produse a fost influenţată preponderent de condiţiile secetoase urmărite pe parcursul ultimelor două luni şi de deprecierea cu 2.3 la sută a monedei naţionale față de dolarul SUA în această perioadă.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.2 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna mai 2015 și cu 2.8 puncte procentuale mai mare decît în luna iunie 2014.

În luna iunie 2015, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.5 la sută comparativ cu luna mai, inversînd tendința din lunile precedente. Dinamica respectivă s-a datorat creșterii prețurilor la lemnele pentru foc cu 0.7 la sută și la carburanţi cu 0.5 la sută. O contribuţie minoră la formarea ratei lunare a preţurilor la combustibili a fost din partea componentei „cărbunele de pămînt”, înregistrînd o majorare a prețurilor cu 0.4 la sută. Totodată, prețurile la gazul din butelii şi la combustibilul lichid au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 5.9 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superior celui din luna mai 2015 și cu 2.6 puncte procentuale mai înalt decît în luna iunie 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate au păstrat dinamica perioadei anterioare, majorîndu-se cu 0.2 la sută comparativ cu luna mai 2015, cu o accentuare a ritmului de creștere a prețurilor la medicamente (1.1 la sută). Totodată, această evoluție a fost influențată de creşterea prețurilor la serviciile de transport aerian și feroviar internațional de pasageri (cu 5.1 la sută și 3.6 la sută). De menţionat că, dinamica preţurilor la medicamente și la serviciile de sănătate a fost influenţată de presiunile din partea deprecierii cursului oficial de schimb al monedei naționale faţă de dolarul SUA, acumulate în perioadele precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 3.9 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna precedentă, depășind totodată cu 1.2 puncte procentuale valoarea înregistrată în luna iunie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile, indicatorii pieței valutare și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).