Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.08.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iulie 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna iulie 2012 a crescut cu 98.3 mil. lei sau cu 8.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1303.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 13.38 la sută şi s-a redus cu 0.94 puncte procentuale (Tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în moneda naţională

 

Iulie 2011

Iunie 2012

Iulie 2012

Suma   (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

155.76

15.38

215.68

15.48

53.43

15.25

De la 1 lună până la 3 luni

27.95

15.63

40.08

13.77

92.43

15.30

De la 3 luni până la 6 luni

38.49

13.01

93.92

14.84

35.81

14.92

De la 6 luni până la 12 luni

151.62

13.47

281.90

12.56

212.07

12.86

Peste 12 luni

831.59

14.29

837.81

13.47

910.00

13.13

Suma totală

1205.40

 

1469.39 

 

1303.73

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

14.32

 

13.69

 

13.38

Comparativ cu luna iunie 2012 volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a redus cu 165.7 mil. lei sau cu 11.3 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordat s-a diminuat cu 0.31 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termenul de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 69.8 la sută în iulie 2012 din volumul total al creditelor acordate în moneda naţională şi au fost acordate în mediu cu o rată de 13.13 la sută, fiind în descreştere cu 0.34 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termenul de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 16.3 la sută) acordate cu o rată medie de 12.86 la sută, în creştere cu 0.30 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională este reprezentată de creditele acordate persoanelor juridice, care reprezintă 73.4 la sută din totalul creditelor în lei şi care s-au acordat cu o rată medie de 12.74 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 15.14 la sută.

În luna iulie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL)  a crescut cu 72.2 mil. lei sau cu 7.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, fiind în mărime de 1062.4 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 7.74 la sută şi s-a redus cu 1.49 puncte procentuale.

Tabelul nr. 2: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în valută străină

 

Iulie 2011

Iunie 2012

Iulie 2012

Suma   (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

215.18

11.22

39.59

11.13

55.96

10.88

De la 1 lună până la 3 luni

17.40

10.12

16.32

9.68

25.92

10.31

De la 3 luni până la 6 luni

40.41

8.23

36.74

10.29

10.72

8.59

De la 6 luni până la 12 luni

101.42

8.80

349.51

7.43

134.30

7.57

Peste 12 luni

615.75

8.65

577.19

7.79

835.50

7.47

Suma totală

990.16

 

1019.35

 

1062.40

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

9.23

 

7.92

 

7.74

Volumul creditelor acordate valută străină s-a majorat cu 43.1 mil. lei sau cu 4.2 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentat de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.72 la sută, ponderea cărora fiind de 98.1 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratelor medii la creditele noi acordate a avut o tendinţă de descreştere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină s-a redus cu 0.18 puncte procentuale faţă de iunie 2012 până la nivelul de 7.74 la sută în iulie 2012, fiind influenţată de rata celor mai atractive credite şi anume, de creditele acordate cu termenul de peste 12 luni cu o rată medie a dobânzii de 7.47 la sută.

În luna iulie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 349.3 mil. lei sau cu 18.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind în mărime de 1540.3 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 7.40 la sută (Tabelul nr. 3).                                    

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în moneda naţională

 

Iulie 2011

Iunie 2012

Iulie 2012

Suma   (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

310.80

4.12

246.18

1.95

306.62

2.65

De la 1 lună până la 3 luni

295.63

4.79

81.02

3.41

145.10

3.47

De la 3 luni până la 6 luni

557.75

8.11

643.54

8.03

417.65

8.14

De la 6 luni până la 12 luni

439.83

9.66

515.16

9.37

421.45

9.62

Peste 12 luni

285.54

11.12

177.60

10.57

249.45

10.50

Suma totală

1889.56

 

1663.49

 

1540.26

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

7.75

 

7.59

 

7.40

 

Comparativ cu luna iunie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 123.2 mil. lei  (7.4 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a scăzut cu 0.19 puncte procentuale, până la nivelul de 7.40 la sută.

Ponderea maximă (27.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională revine depunerilor cu termenul de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 9.62 la sută. Poziţia secundă o deţin depunerile cu termenul de la 3 până la 6 luni, constituind 27.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 8.14 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada dată 50.0 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, diminuându-se cu 13.1 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente a constituit 9.62 la sută (în creştere cu 0.46 puncte procentuale faţă de luna iunie 2012).

Volumul depozitelor la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna iulie 2012 a scăzut cu 17.3 mil. lei sau 1.3 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1277.5 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada analizată a constituit 4.19 la sută (Tabelul nr. 4).                                    

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în valută străină

 

Iulie 2011

Iunie 2012

Iulie 2012

Suma   (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

76.01

1.36

174.75

0.81

116.03

1.31

De la 1 lună până la 3 luni

124.47

1.65

79.09

2.36

72.84

2.02

De la 3 luni până la 6 luni

443.05

3.37

565.22

4.06

512.29

4.31

De la 6 luni până la 12 luni

496.26

4.08

426.40

4.52

384.62

4.74

Peste 12 luni

154.97

4.91

113.13

5.22

191.71

5.32

Suma totală

1294.75

 

1358.59

 

1277.49

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

3.54

 

3.79

 

4.19

Comparativ cu luna iunie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în perioada respectivă s-a redus cu 81.1 mil. lei (6.0 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a sporit cu 0.40 puncte procentuale, până la nivelul de 4.19 la sută.

Ponderea maximă (40.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină revine depunerilor cu termenul de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 4.31 la sută, în creştere cu 0.25 puncte procentuale faţă de lună precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.98 puncte procentuale în iulie 2012, reducându-se cu 0.11 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.55 puncte procentuale în luna analizată, diminuându-se cu 0.58 puncte procentuale faţă de iunie 2012.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: