Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2018

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna ianuarie 2018Rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare la creditele noi acordate în moneda naţionalăÎncepând cu 01.01.2018 creditele atașate la cursul valutei au fost reclasificate de la credite în moneda națională la credite în valută. Datele pentru ianuarie 2018 comparabile cu datele din 2017 sunt: total în MDL – 9.59 la sută; total în VS – 4.90 la sută. în luna ianuarie 2018 a constituit 9.80 la sută, diminuându-se cu 1.75 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională a crescut cu 0.22 puncte procentuale.

Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna ianuarie 2018, ponderea lor a constituit 45.93 din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2). De menționat că rata medie a acestor credite a fost de 9.55 la sută (în creștere cu 0.38 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Ponderea majoră a creditelor noi acordate în moneda naţională, 55.83 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 10.20 la sută. În același timp, persoanelor fiziceinclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 9.30 la sută (graficul nr. 3).

 

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valutăÎncepând cu 01.01.2018 creditele atașate la cursul valutei au fost reclasificate de la credite în moneda națională la credite în valută. Datele pentru ianuarie 2018 comparabile cu datele din 2017 sunt: total în MDL – 9.59 la sută; total în VS – 4.90 la sută în perioada de referință a constituit 4.94 la sută, fiind cu 0.32 puncte procentuale inferioară celei din luna ianuarie 2017. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a crescut cu 0.28 puncte procentuale. În luna de raportare, creditele noi în valută au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 4.90 la sută, constituind 97.67 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 până la 5 ani (51.13 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 5.02 la sută.

 

În luna ianuarie 2018, rata medie ponderată la depozitele la termen atrase în moneda naţională a constituit 5.17 la sută, micșorându-se cu 1.63 puncte procentuale faţă de ianuarie 2017 (graficul nr.5). Comparativ cu luna decembrie 2017, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională, în perioada de raportare, a scăzut nesemnificativ cu 0.02 puncte procentuale. Depunerile pe termen de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 5.54 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 45.95 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda naţională (graficul nr.6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor la termen în moneda naţională atrase de la persoanele fizice a constituit 80.05 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, în creștere cu 9.78 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferentă acestora a constituit 5.42 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 4.17 la sută, reflectând o descreștere cu 0.34 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

 

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în valută în perioada de referinţă a constituit 1.21, în descreștere cu 0.73 puncte procentuale comparativ cu luna ianuarie 2017 și cu 0.16 puncte procentuale, comparativ cu luna decembrie 2017. Ponderea maximă (51.5 la sută) în totalul depozitelor atrase la termen în valută a fost consemnată la depunerile pe termene de la 6 până la 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 1.21 la sută, în creștere cu 0.03 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen în valută, pe scadenţe (% anual)

 

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.63 puncte procentuale, majorându-se cu 0.24 puncte procentuale faţă de luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută a constituit 3.73 puncte procentuale, în creștere cu 0.44 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2017.

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: