Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2023

Evoluția pieței CREDITELOR în luna august 2023În luna august 2023, creditele noi acordate1 (Infografic 1) au constituit 4 382,5 milioane lei, în creștere cu 6,1 la sută față de luna iulie 2023. Partea majoră (75,7 la sută) reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3 319,0 milioane lei, în creștere cu 21,4 la sută față de luna precedentă.


Infografic 1. Evoluția creditelor noi acordate


Din perspectiva termenelor de acordare, cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 61,9 la sută în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 40,3 la sută din totalul creditelor.

Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0,40 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă și a constituit 11,33 la sută, rata medie la cele în valută s-a majorat cu 0,19 puncte procentuale, constituind 6,67 la sută.

Persoanele fizice în luna august 2023 au contractat credite (Infografic 2) în volum de 1 481,2 milioane lei, în creștere cu 16,4 la sută comparativ cu luna precedentă, partea majoră (69,7 la sută) fiind acordată pentru consum. Majoritatea acestor credite (881,7 milioane lei) au fost acordate în moneda națională pe termene de la 2 până la 5 ani.


Infografic 2. Creditele noi acordate persoanelor fizice3


Creditele imobiliare dețin ponderea de 29,6 la sută din totalul creditelor acordate persoanelor fizice și au fost acordate, preponderent, în moneda națională (99,6 la sută din totalul creditelor imobiliare).

Rata medie la creditele de consum acordate în moneda națională s-a diminuat cu 0,11 puncte procentuale și a constituit 12,50 la sută, iar rata medie la creditele acordate în moneda națională pentru procurarea imobilului a scăzut cu 0,19 puncte procentuale, constituind 9,17 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, persoanele juridice au solicitat în luna de referință mai multe credite în moneda națională (+26,5 la sută). Volumul creditelor în valută s-a micșorat cu 23,8 la sută, iar al celor atașate la cursul valutei4 a crescut cu 2,8 la sută.

Partea majoră (59,2 la sută) a creditelor noi acordate a fost contractată de către societățile comerciale nefinanciare.

Rata medie la creditele acordate persoanelor juridice (Infografic 3) în moneda națională s-a micșorat cu 0,37 puncte procentuale, până la nivelul de 11,10 la sută. În același timp, rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,22 puncte procentuale și a constituit 6,67 la sută.


Infografic 3. Creditele noi acordate persoanelor juridice

 

infografic:

Date statistice

Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna august 2023

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016


 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor fără personalitate juridică şi sunt. producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: