Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2014

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna decembrie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate de sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0%”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. în luna decembrie 2013 a crescut cu 1523.4 mil. lei, sau cu 71.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 3647.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.51 la sută şi s-a majorat cu 0.53 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Decembrie 2012

Noiembrie 2013

Decembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

58.4

14.16

81.4

13.45

392.5

14.91

De la 1 lună până la 3 luni

39.4

13.13

15.3

13.26

51.3

12.82

De la 3 luni până la 6 luni

200.5

13.31

42.7

13.00

80.5

12.20

De la 6 luni până la 12 luni

351.6

11.83

181.4

11.39

513.1

12.74

Peste 12 luni

1474.0

11.72

1321.8

12.07

2609.9

12.11

Suma totală

2123.9

 

1642.6

 

3647.3

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

11.98

 

12.10

 

12.51

Comparativ cu luna noiembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională a crescut cu 2004.7 mil. lei (de 2.2 ori). Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.41 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 71.6 la sută în decembrie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.11 la sută (în creştere cu 0.04 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 12.51 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 87.9 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 12.54 la sută.
În luna decembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a majorat cu 487.5 mil. lei, sau cu 48.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 1483.8 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 8.91 la sută, majorându-se cu 0.59 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Decembrie 2012

Noiembrie 2013

Decembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

62.3

12.20

0.6

13.87

208.9

12.22

De la 1 lună până la 3 luni

10.9

8.31

1.1

8.86

0.5

7.22

De la 3 luni până la 6 luni

67.4

10.13

150.0

9.29

26.7

7.47

De la 6 luni până la 12 luni

123.3

7.91

26.7

8.18

73.9

9.26

Peste 12 luni

732.4

7.90

583.9

7.31

1173.8

8.33

Suma totală

996.3

 

762.3

 

1483.8

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.32

 

7.74

 

8.91

Totodată, volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 721.5 mil. lei, sau cu 94.6 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.91 la sută, constituind 99.7 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a majorat cu 1.17 puncte procentuale față de noiembrie 2013, până la nivelul de 8.91 la sută în decembrie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost creditele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 8.33 la sută. În luna decembrie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţionalăSe includ depozitele noi la termen cu  dobânda mai mare decât „0%” atrase de sectorul bancar, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. s-a majorat cu 139.9 mil. lei, sau cu 8.3 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1816.8 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 5.82 la sută şi  s-a micșorat cu 2.62 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Decembrie 2012

Noiembrie 2013

Decembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

66.9

6.36

20.4

4.10

26.1

2.88

De la 1 lună până la 3 luni

48.5

3.78

71.3

2.94

95.1

2.66

De la 3 luni până la 6 luni

521.1

7.99

387.2

6.18

457.5

5.99

De la 6 luni până la 12 luni

612.6

7.73

854.5

5.89

932.3

5.14

Peste 12 luni

427.8

10.84

289.5

8.91

305.8

8.89

Suma totală

1676.9

 

1622.9

 

1816.8

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.44

 

6.35

 

5.82

Comparativ cu luna noiembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a crescut cu 193.9 mil. lei (11.9 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a redus cu 0.53 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea maximă (51.3 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 5.14 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 58.2 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, diminuându-se cu 8.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.71 la sută. Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna decembrie 2013 s-a micșorat cu 30.5 mil. lei, sau cu 2.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1087.8 mil. lei.
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.51 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Decembrie 2012

Noiembrie 2013

Decembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

61.0

1.96

48.2

1.42

104.5

5.53

De la 1 lună până la 3 luni

190.6

3.52

21.6

1.23

45.9

2.21

De la 3 luni până la 6 luni

231.6

4.49

318.4

3.98

280.0

4.10

De la 6 luni până la 12 luni

354.8

4.88

428.1

4.63

382.0

4.74

Peste 12 luni

280.2

5.96

299.5

4.82

275.3

4.60

Suma totală

1118.2

 

1115.8

 

1087.7

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.68

 

4.29

 

4.51

Comparativ cu luna noiembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în decembrie 2013 s-a diminuat cu 28.1 mil. lei (2.5 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.22 puncte procentuale. Ponderea maximă (35.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.74 la sută, care a crescut cu 0.11 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.
Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 6.69 puncte procentuale în decembrie 2013, sporind cu 0.94 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 4.40 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.95 puncte procentuale faţă de noiembrie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: