Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2014

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna februarie 2014Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna februarie 2014 a crescut cu 523.8 mil. lei, sau cu 53.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1507.4 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 11.96 la sută, diminuându-se cu 1.27 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Februarie 2013

Ianuarie 2014

Februarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

59.2

12.43

18.2

15.53

7.4

19.05

De la 1 lună până la 3 luni

21.2

15.46

104.3

13.08

13.3

12.42

De la 3 luni până la 6 luni

16.5

12.15

19.3

10.97

117.7

12.51

De la 6 luni până la 12 luni

120.0

13.36

281.2

12.29

180.2

12.26

Peste 12 luni

766.7

13.23

961.9

12.17

1188.8

11.81

Suma totală

983.6

 

1385.0

 

1507.4

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

13.23

 

12.29

 

11.96

Comparativ cu luna ianuarie 2014, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională a crescut cu 122.4 mil. lei, sau cu 8.8 la sută. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.33 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 78.9 la sută în februarie 2014 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.81 la sută (în descreştere cu 0.36 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.67 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 74.8 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 12.84 la sută.
În luna februarie 2014, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimat în MDL) s-a majorat cu 38.1 mil. lei, sau cu 5.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 679.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 8.39 la sută, majorându-se cu 0.87 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Februarie 2013

Ianuarie 2014

Februarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

0.4

9.45

157.4

8.04

81.5

10.02

De la 1 lună până la 3 luni

41.0

8.97

43.5

8.98

125.8

9.94

De la 3 luni până la 6 luni

3.4

8.53

1.6

7.31

10.0

8.38

De la 6 luni până la 12 luni

95.4

7.40

82.6

7.59

92.9

8.05

Peste 12 luni

577.2

7.48

485.6

7.70

369.1

7.59

Suma totală

717.4

 

770.7

 

679.3

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.52

 

7.83

 

8.39

Totodată, volumul creditelor acordate în valută străină a scăzut cu 91.4 mil. lei, sau cu 11.8 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.40 la sută, constituind 98.4 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a majora cu 0.56 puncte procentuale față de ianuarie 2014, până la nivelul de 8.39 la sută în februarie 2014. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost creditele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.59 la sută. În luna februarie 2014, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 224.1 mil. lei, sau cu 13.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1951.2 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 5.84 la sută, diminuându-se cu 2.72 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Februarie 2013

Ianuarie 2014

Februarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

68.4

5.86

18.2

3.89

50.3

3.52

De la 1 lună până la 3 luni

40.9

2.30

26.4

3.50

107.9

3.60

De la 3 luni până la 6 luni

370.5

8.11

484.9

5.53

342.1

6.14

De la 6 luni până la 12 luni

840.9

8.29

1155.7

5.25

1106.0

5.08

Peste 12 luni

406.4

10.60

373.6

8.70

344.9

9.04

Suma totală

1727.1

 

2058.8

 

1951.2

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.56

 

5.91

 

5.84

Comparativ cu luna ianuarie 2014, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 107.6 mil. lei (5,2 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a diminuat cu 0.07 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea maximă (56.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 5.08 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 64.5 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 1.6 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.60 la sută. Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimat în MDL) în luna februarie 2014 s-a majorat cu 103.0 mil. lei, sau cu 8.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1284.8 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină în perioada de referinţă a constituit 4.61 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Februarie 2013

Ianuarie 2014

Februarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

49.7

1.45

55.3

1.60

52.4

2.02

De la 1 lună până la 3 luni

42.5

0.95

28.4

1.59

43.9

1.03

De la 3 luni până la 6 luni

344.0

4.17

323.1

4.31

295.6

4.31

De la 6 luni până la 12 luni

560.6

4.74

565.3

4.97

638.3

5.11

Peste 12 luni

185.0

5.45

210.5

5.25

254.6

4.86

Suma totală

1181.8

 

1182.6

 

1284.8

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.41

 

4.60

 

4.61

Comparativ cu luna ianuarie 2014, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în februarie 2014 s-a majorat cu 102.2 mil. lei (8.6 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.01 puncte procentuale. Ponderea maximă (49.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 5.11 la sută, care a crescut cu 0.14 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.
Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 6.12 puncte procentuale în februarie 2014, micșorându-se cu 0.26 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.78 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.55 puncte procentuale faţă de ianuarie 2014.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: