• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2019

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna februarie 2019În luna februarie 2019, creditele noi acordate1 au constituit 2 508,2 milioane lei, în creștere cu 44,2% față de luna februarie 2018.

Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 71,6%, a celor în valută: 28,4% (Diagrama 1, graficul de sus).

Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 795,4 milioane lei (+23,2% față de luna precedentă și +63,5% față de februarie 2018 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 712,8 milioane lei (+7,6% față de luna precedentă și +11,2% față de luna februarie 2018  (Diagrama 1, graficul de jos)).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, mil. lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos).

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (42,7% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 28,7% din totalul creditelor acordate (Diagrama 2).

Diagrama 2
Total credite noi acordate pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 52,4% (65,2% aparțin comerțului) și de creditele acordate persoanelor fizice2 (43,4%) (Diagrama 3).

Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (93,1%), ponderea majoră (76,4%) revenind comerțului.

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională pe sectoare,%

Sursa:  Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

 

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 8,30%, iar la cele în valută – 4,46%.

Diagrama 4
Ratele medii ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0,04 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,65%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 8,80% (Diagrama 4).

Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2019. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6,26%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,45%.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, ratele menționate s-au diminuat (în moneda națională cu -1,17 p.p., în valută cu -0,39 p.p.)..

Diagrama 5
Ratele medii la creditele acordate în moneda națională pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8,17% (persoanelor juridice – cu 8,68% și persoanelor fizice - cu 7,54%) (Diagrama 5).

De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10,48%), unde persoanelor fizice  li s-au acordat credite cu o rata de 11,86%, iar persoanelor juridice cu 10,23% (Diagrama 5).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate în valută pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna decembrie 2018.

Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,47%, unde persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 6,36%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,45% (Diagrama 6).

 

În luna februarie 2019, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 075,7 milioane lei, micșorându-se cu 38,0% față de luna februarie 2018 (Diagrama 7).

Diagrama 7
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea lor față de luna precedentă (graficul de jos), mil. lei.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 1 285,4 milioane lei (-19,3% față de luna precedentă și -48,8% față de februarie 2018).

Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 790,3 milioane lei (-20,7% față de luna precedentă și -5,8% față de februarie 2018).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 61,9%, a celor în valută – 38,1%..

Diagrama 8
Depozitele atrase pe scadențe și ponderile acestora, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

În luna februarie 2019, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice -  79,1% (45,3% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 33,8% cele în valută).

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (42,1% din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (35,7% din totalul depozitelor atrase).

 

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,35%, iar la cele în valută – 0,94%.

Diagrama 9
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a micșorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,77%, iar persoanele juridice – cu o rata medie de 3,18%.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micșorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2019. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,90%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1,26%.

În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus-menționate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 0,19 p.p. (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au diminuat cu 0,44 și 0,84 p.p., respectiv). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0,14 p.p (depozitele persoanelor fizice s-au micșorat cu 0,15 p.p. și ale celor juridice s-au majorat cu 0,04 p.p.).

Diagrama 10
Ratele medii la depozitele atrase în moneda națională pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2018.

Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4,52% (persoane fizice – 4,76%, persoane juridice – 3,33%) (Diagrama 10), iar cele în valută cu o rată de 0,88% (persoane fizice – 0,86%, persoane juridice – 1,05%) (Diagrama 11).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de de la 1 până la 2 ani și peste 5 ani (5,70%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termene de la 3 luni până la 6 luni (4,13%) (Diagrama 10).

Diagrama 11
Ratele medii la depozitele atrase în valută pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termene de la 2 până la 5 ani (1,29%), în cazul persoanelor juridice de la 1 până la 2 ani  (2,35%).

 

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 3,95 p.p., iar la cele în valută – 3,52 p.p.

Diagrama 12.
Marja de dobândă, p.p. anual

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2019.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0,05 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0,98 p.p. față de februarie 2018.

Marja de dobânda la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,16 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a micșorat cu 0,25 p.p. față de februarie 2018.

 

______________________________________________

1. Datele din acest comunicat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare.

2. inclusiv persoane fizice care practică activitate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: