• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2016

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iunie 2016Rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 la creditele noi acordate în moneda naţională în luna iunie 2016 a constituit 14.15 la sută, majorându-se cu 0.24 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională a scăzut cu 1.08 puncte procentuale.

Creditele acordate pe termene de la 1 până la 2 ani au fost cele mai atractive. În luna iunie 2016, ponderea lor a constituit 37.2 din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2), care au fost acordate cu o rată medie de 15.04 la sută (în scădere cu 0.63 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Ponderea majoră a creditelor noi acordate în moneda naţională, 64.05 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 13.96 la sută. În același timp, persoanelor fiziceinclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 14.49 la sută (graficul nr. 3).

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută în perioada de referință a constituit 6.14 la sută, fiind cu 0.69 puncte procentuale inferioară celei din luna iunie 2015. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a scăzut cu 0.09 puncte procentuale.

În luna de raportare, creditele noi în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 6.11 la sută, constituind 98.6 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 până la 5 ani (41.9 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.28 la sută.

În luna iunie 2016, rata medie ponderată la depozitele la termen atrase în moneda naţională a constituit 10.71 la sută, micșorându-se cu 0.63 puncte procentuale faţă de iunie 2015 (graficul nr.5). Comparativ cu luna mai 2016, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională, în perioada de raportare, a scăzut cu 1.77 puncte procentuale.

Depunerile pe termen de la 3 până la 6 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 13.49 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 36.9 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda naţională (graficul nr.6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor la termen în moneda naţională atrase de la persoanele fizice a constituit 69.0 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, în descreștere cu 5.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 13.66 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 4.14 la sută, reflectând o diminuare cu 0.35 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele  la termen atrase în valută în perioada de referinţă a constituit 2.20 la sută, în creștere cu 0.08 puncte procentuale comparativ cu luna mai 2016.

Ponderea maximă (43.8 la sută) în totalul depozitelor atrase la termen în valută a fost consemnată la depunerile pe termene de la 6 până la 12 luni, cu o rată medie a dobânzii de 2.60 la sută, în creștere cu 0.14 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen în valută, pe scadenţe (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 3.44 puncte procentuale, majorându-se cu 0.69 puncte procentuale faţă de luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută a constituit 3.94 puncte procentuale, în descreștere cu 0.17 puncte procentuale faţă de luna mai 2016.

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).