Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2023

Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna martie 2023În luna martie 2023, depozitele noi atrase1 la termen (Infografic 1) au constituit 4 197,2 milioane lei, majorându-se cu 6,1 la sută față de luna februarie 2023. Depozitele atrase în moneda națională au înregistrat o pondere majoră de 65,1 la sută și au constituit 2 731,8 milioane lei, în creștere cu 8,8 la sută față de luna precedentă.


Infografic 1. Evoluția depozitelor noi atrase

Rata medie nominală la depozite noi atrase în moneda națională s-a diminuat cu 1,17 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă și a constituit 9,93 la sută. Rata medie nominală la depozitele în valută s-a diminuat cu 0,17 puncte procentuale constituind 2,12 la sută.

Din perspectiva termenelor de plasare, cea mai mare pondere a revenit depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând o pondere de 33,2 la sută din totalul depozitelor la termen. Depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen au constituit 24,7 la sută din totalul depozitelor.


Infografic 2. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele fizice

Depozitele persoanelor fizice în luna martie 2023 au constituit 2 532,0 milioane lei, în descreștere cu 14,5 la sută comparativ cu luna precedentă (Infografic 2).

În martie 2023, comparativ cu luna precedentă, depozitele persoanelor juridice (Infografic 3) în moneda națională s-au majorat cu 78,9 la sută, iar depozitele în valută s-au majorat cu 54,9 la sută, respectiv. Depozitele persoanelor juridice în moneda națională au constituit 1 019,9 milioane lei, iar cele în valută – 643,5 milioane lei.


Infografic 3. Depozitele noi atrase la termen de la persoanele juridice

Rata medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele juridice s-a majorat cu 1,49 puncte procentuale până la nivelul de 8,54 la sută. În același timp, rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,43 puncte procentuale și a constituit 1,91 la sută.

 

infografic:

Date statistice

Evoluția pieței CREDITELOR în luna martie 2023

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016


 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Persoanele care practică activitate, conform Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociațiilor de persoane fără personalitate juridică și sunt producători de bunuri și/sau servicii pentru piață, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, deținătorii de patentă, notarii, avocații, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: