• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2014

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna ianuarie 2014Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna ianuarie 2014 a crescut cu 569.3 mil. lei, sau cu 69.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1385.0 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.29 la sută şi s-a micșorat cu 0.12 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Ianuarie 2013

Decembrie 2013

Ianuarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

5.0

22.17

392.5

14.91

18.2

15.53

De la 1 lună până la 3 luni

5.4

13.91

51.3

12.82

104.3

13.08

De la 3 luni până la 6 luni

17.9

14.08

80.5

12.20

19.3

10.97

De la 6 luni până la 12 luni

122.2

12.76

513.0

12.74

281.2

12.29

Peste 12 luni

665.1

12.22

2609.9

12.11

961.9

12.17

Suma totală

815.7

 

3647.3

 

1385.0

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

12.41

 

12.51

 

12.29

Comparativ cu luna decembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională a scăzut cu 2262.3 mil. lei, sau cu 62.0 la sută. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.22 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 69.5 la sută în ianuarie 2014 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.17 la sută (în creştere cu 0.06 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 12.14 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 78.0 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 12.82 la sută. În luna ianuarie 2014, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a majorat cu 206.7 mil. lei, sau cu 36.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 770.65 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.83 la sută, majorându-se cu 0.31 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Ianuarie 2013

Decembrie 2013

Ianuarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

8.2

9.45

208.9

12.22

157.4

8.04

De la 1 lună până la 3 luni

4.9

8.97

0.5

7.22

43.5

8.98

De la 3 luni până la 6 luni

1.1

8.53

26.7

7.47

1.6

7.31

De la 6 luni până la 12 luni

77.0

7.40

73.9

9.26

82.6

7.59

Peste 12 luni

472.7

7.48

1173.8

8.33

485.6

7.70

Suma totală

563.9

 

1483.8

 

770.7

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.52

 

8.91

 

7.83

Totodată, volumul creditelor acordate în valută străină a scăzut cu 713.2 mil. lei, sau cu 48.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.83 la sută, constituind 98.2 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a micșorat cu 1.08 puncte procentuale față de decembrie 2013, până la nivelul de 7.83 la sută în ianuarie 2014. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost creditele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.70 la sută. În luna ianuarie 2014, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională  s-a majorat cu 70.8 mil. lei, sau cu 3.6 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 2058.8 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 5.91 la sută şi  s-a micșorat cu 2.64 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Ianuarie 2013

Decembrie 2013

Ianuarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

52.7

6.42

26.1

2.88

18.2

3.89

De la 1 lună până la 3 luni

174.5

3.03

95.1

2.66

26.4

3.50

De la 3 luni până la 6 luni

400.9

8.54

457.5

5.99

484.9

5.53

De la 6 luni până la 12 luni

927.3

8.67

932.3

5.14

1155.7

5.25

Peste 12 luni

432.6

10.77

305.8

8.89

373.6

8.70

Suma totală

1988.0

 

1816.8

 

2058.8

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.55

 

5.82

 

5.91

Comparativ cu luna decembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a crescut cu 242.0 mil. lei (13.3 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a majorat cu 0.09 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea maximă (56.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 5.25 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 62.9 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 4.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.62 la sută.
Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna ianuarie 2014 s-a micșorat cu 262.8 mil. lei, sau cu 18.2 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1182.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.60 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Ianuarie 2013

Decembrie 2013

Ianuarie 2014

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

52.6

2.07

104.5

5.53

55.3

1.60

De la 1 lună până la 3 luni

60.7

1.36

45.9

2.21

28.4

1.59

De la 3 luni până la 6 luni

361.4

4.50

280.0

4.10

323.1

4.31

De la 6 luni până la 12 luni

669.4

4.87

382.0

4.74

565.3

4.97

Peste 12 luni

301.4

6.14

275.3

4.60

210.5

5.25

Suma totală

1445.5

 

1087.7

 

1182.6

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.79

 

4.51

 

4.60

Comparativ cu luna decembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în ianuarie 2014 s-a majorat cu 94.9 mil. lei (8.7 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.09 puncte procentuale. Ponderea maximă (47.8 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.97 la sută, care a crescut cu 0.23 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.
Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 6.38 puncte procentuale în ianuarie 2014, micșorându-se cu 0.31 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.23 puncte procentuale în luna de referinţă, micșorându-se cu 1.17 puncte procentuale faţă de decembrie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: