Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.10.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna septembrie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna septembrie 2013 a crescut cu 191.1 mil. lei, sau cu 14.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1544.5 mil. lei. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 11.79 la sută şi s-a redus cu 0.79 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Septembrie 2012

August 2013

Septembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Pînă la 1 lună

8.07

18.70

137.38

13.59

34.21

13.30

De la 1 lună pînă la 3 luni

90.41

10.54

29.57

13.09

20.78

13.03

De la 3 luni pînă la 6 luni

57.71

11.54

32.56

13.28

8.90

12.27

De la 6 luni pînă la 12 luni

341.98

11.97

349.23

11.74

328.55

11.53

Peste 12 luni

855.21

13.05

1025.43

11.94

1152.04

11.79

Suma totală

1353.38

 

1574.17

 

1544.48

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

12.58

 

12.09

 

11.79

Comparativ cu luna august 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 29.7 mil. lei, sau cu 1.9 la sută. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.3 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămînă cele mai atractive, ponderea lor constituind 74.6 la sută în septembrie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.79 la sută (în descreştere cu 0.15 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.34 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 76.9 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.28 la sută.
În luna septembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 132.9 mil. lei, sau cu 16.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 664.9 mil. lei. Rata medie ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.07 la sută, diminuîndu-se cu 0.71 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Septembrie 2012

August 2013

Septembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Pînă la 1 lună

0.35

15.29

19.27

9.64

7.24

11.04

De la 1 lună pînă la 3 luni

1.49

8.21

4.81

8.64

1.94

7.53

De la 3 luni pînă la 6 luni

27.46

8.64

5.35

8.61

16.70

7.91

De la 6 luni pînă la 12 luni

89.49

7.54

130.73

7.06

126.42

6.09

Peste 12 luni

678.94

7.77

460.48

7.45

512.57

7.23

Suma totală

797.74

 

620.64

 

664.87

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.78

 

7.45

 

7.07

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 44.2 mil. lei, sau cu 7.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.05 la sută, constituind 93.3 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a micșorat cu 0.38 puncte procentuale față de august 2013, pînă la nivelul de 7.07 la sută în septembrie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobînzii de 7.23 la sută. În luna septembrie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 78.1 mil. lei, sau cu 4.7 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrînd 1584.1 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 6.62 la sută şi  s-a micșorat cu 1.32 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Septembrie 2012

August 2013

Septembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Pînă la 1 lună

108.49

2.67

78.80

7.26

20.44

3.77

De la 1 lună pînă la 3 luni

74.05

3.06

16.06

2.18

24.27

3.32

De la 3 luni pînă la 6 luni

595.15

7.30

382.51

6.54

387.15

6.61

De la 6 luni pînă la 12 luni

609.35

8.75

848.74

6.77

877.10

6.15

Peste 12 luni

275.23

10.94

359.87

9.05

275.17

8.66

Suma totală

1662.27

 

1685.98

 

1584.13

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.94

 

7.18

 

6.62

Comparativ cu luna august 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 101.9 mil. lei (6.0 la sută). Rata medie a dobînzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a scăzut cu 0.56 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 6.62 la sută. Ponderea maximă (55.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 pînă la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobînzii de 6.15 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 69.8 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, micșorîndu-se cu 3.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobînzii aferente acestora a constituit 7.83 la sută.
Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna septembrie 2013 s-a micșorat cu 390.2 mil. lei, sau cu 25.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1116.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobînzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.36 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Septembrie 2012

August 2013

Septembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Pînă la 1 lună

91.96

1.57

33.96

1.66

50.07

1.97

De la 1 lună pînă la 3 luni

303.81

3.65

31.81

1.38

62.13

1.89

De la 3 luni pînă la 6 luni

314.99

4.49

331.52

3.96

282.50

4.03

De la 6 luni pînă la 12 luni

485.50

4.93

1288.15

4.91

549.40

4.86

Peste 12 luni

310.59

7.80

234.72

4.99

172.49

4.88

Suma totală

1506.84

 

1920.16

 

1116.59

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.97

 

4.64

 

4.36

Comparativ cu luna august 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în septembrie 2013 s-a micșorat cu 803.6 mil. lei (41.8 la sută), iar rata medie a dobînzii la depozitele atrase a scăzut cu 0.28 puncte procentuale. Ponderea maximă (49.2 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 pînă la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobînzii de 4.86 la sută, micșorîndu-se cu 0.05 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.
Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.17 puncte procentuale în septembrie 2013, sporind cu 0.26 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 2.71 puncte procentuale în luna de referinţă, micşorîndu-se cu 0.10 puncte procentuale faţă de august 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: