• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.12.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna noiembrie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate de sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0%”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. în luna noiembrie 2013 a crescut cu 448.8 mil. lei, sau cu 37.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1642.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.10 la sută şi s-a redus cu 0.58 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Noiembrie 2012

Octombrie 2013

Noiembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

93.67

12.52

12.98

15.43

81.38

13.45

De la 1 lună până la 3 luni

22.28

13.42

73.47

12.46

15.26

13.26

De la 3 luni până la 6 luni

104.12

12.93

249.81

12.80

42.75

13.00

De la 6 luni până la 12 luni

194.63

12.10

500.62

11.80

181.45

11.39

Peste 12 luni

779.11

12.79

1301.22

11.76

1321.77

12.07

Suma totală

1193.80

 

2138.10

 

1642.61

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

12.68

 

11.94

 

12.10

Comparativ cu luna octombrie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională a scăzut cu 495.5 mil. lei, sau cu 23.2 la sută. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.16 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 80.5 la sută în noiembrie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.07 la sută (în creştere cu 0.31 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.89 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 78.3 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 12.85 la sută.
În luna noiembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a majorat cu 36.0 mil. lei, sau cu 5.0 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 762.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.74 la sută, majorându-se cu 0.01 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Noiembrie 2012

Octombrie 2013

Noiembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

1.37

10.61

1.85

9.96

0.57

13.87

De la 1 lună până la 3 luni

7.59

9.15

6.22

7.63

1.08

8.86

De la 3 luni până la 6 luni

152.14

7.09

12.05

8.41

149.98

9.29

De la 6 luni până la 12 luni

79.71

7.63

34.66

7.87

26.76

8.18

Peste 12 luni

485.49

7.92

426.96

7.24

583.91

7.31

Suma totală

726.30

 

481.74

 

762.29

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.73

 

7.33

 

7.74

Totodată, volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 280.6 mil. lei, sau cu 58.2 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.73 la sută, constituind 97.8 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a majorat cu 0.41 puncte procentuale față de octombrie 2013, până la nivelul de 7.74 la sută în noiembrie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost creditele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.31 la sută.

În luna noiembrie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 185.9 mil. lei, sau cu 10.3 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1622.9 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 6.35 la sută şi  s-a micșorat cu 1.61 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Noiembrie 2012

Octombrie 2013

Noiembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

82.29

5.11

20.95

4.74

20.39

4.10

De la 1 lună până la 3 luni

108.25

3.19

140.29

2.31

71.26

2.94

De la 3 luni până la 6 luni

482.73

7.48

583.03

6.14

387.21

6.18

De la 6 luni până la 12 luni

747.39

7.77

862.00

6.77

854.53

5.89

Peste 12 luni

388.14

10.85

284.75

8.91

289.48

8.91

Suma totală

1808.80

 

1891.03

 

1622.87

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.96

 

6.54

 

6.35

Comparativ cu luna octombrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 268.2 mil. lei (14.2 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a redus cu 0.19 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea maximă (52.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 5.89 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 66.9 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 1.1 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.69 la sută.
Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna noiembrie 2013 s-a micșorat cu 159.2 mil. lei, sau cu 12.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1115.8 mil. lei.Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.29 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Noiembrie 2012

Octombrie 2013

Noiembrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

77.10

1.98

56.21

1.85

48.26

1.42

De la 1 lună până la 3 luni

226.10

3.66

24.61

1.31

21.59

1.23

De la 3 luni până la 6 luni

290.17

4.52

354.63

3.88

318.38

3.98

De la 6 luni până la 12 luni

430.36

4.88

541.18

4.42

428.09

4.63

Peste 12 luni

251.28

5.99

206.51

4.91

299.52

4.82

Suma totală

1275.01

 

1183.15

 

1115.84

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.62

 

4.16

 

4.29

Comparativ cu luna octombrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în noiembrie 2013 s-a diminuat cu 67.3 mil. lei (5.7 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.13 puncte procentuale. Ponderea maximă (38.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.63 la sută, care a crescut cu 0.21 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.75 puncte procentuale în noiembrie 2013, sporind cu 0.35 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.45 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.28 puncte procentuale faţă de octombrie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: