Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.03.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi depozitelor în luna februarie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate de sistemul bancar în moneda naţională purtătoare de dobândă  în luna februarie 2013 a scăzut cu 305.1 mil. lei, sau cu 23.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 983.6 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 13.23 la sută şi s-a redus cu 0.67 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Februarie 2012

Ianuarie 2013

Februarie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

219.00

15.13

5.03

22.17

59.16

12.43

De la 1 lună până la 3 luni

19.33

15.96

5.38

13.91

21.19

15.46

De la 3 luni până la 6 luni

65.42

14.57

17.93

14.08

16.52

12.15

De la 6 luni până la 12 luni

191.04

14.83

122.22

12.76

120.04

13.36

Peste 12 luni

793.91

13.23

665.10

12.22

766.72

13.23

Suma totală

1288.71

 

815.66

 

983.63

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

13.90

 

12.41

 

13.23

Comparativ cu luna ianuarie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 168.0 mil. lei, sau cu 20.6 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.82 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 78.0 la sută în februarie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 13.23 la sută (în creştere cu 1.01 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 12.2 la sută), fiind acordate cu o rată medie de 13.36 la sută, în creştere cu 0.60 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice, care reprezintă 69.5 la sută din totalul creditelor în lei şi care au fost acordate cu o rată medie de 12.55 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.79 la sută.

În luna februarie 2013 volumul creditelor noi acordate în valută străinăSe includ creditele noi acordate de sistemul bancar în valută străină purtătoare de dobândă  (exprimate în MDL) a scăzut cu 284.9 mil. lei, sau cu 28.4 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 717.4 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 8.13 la sută, diminuându-se cu 1.73 puncte procentuale.

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Februarie 2012

Ianuarie 2013

Februarie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

443.04

12.00

8.24

9.45

0.40

15.20

De la 1 lună până la 3 luni

14.17

9.34

4.94

8.97

41.03

11.43

De la 3 luni până la 6 luni

8.49

8.82

1.08

8.53

3.38

8.05

De la 6 luni până la 12 luni

54.48

8.04

76.97

7.40

95.44

7.58

Peste 12 luni

482.16

8.13

472.71

7.48

577.19

7.98

Suma totală

1002.34

 

563.94

 

717.44

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

9.86

 

7.52

 

8.13

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 153.5 mil. lei, sau cu 27.2 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.14 la sută, constituind 96.6 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă ascendentă, majorându-se cu 0.61 puncte procentuale faţă de ianuarie 2013 până la nivelul de 8.13 la sută în februarie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.98 la sută.

În luna februarie 2013 volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţionalăSe includ depozitele noi la termen cu dobândă atrase de sistemul bancar în moneda naţională   s-a micşorat cu 358.6 mil. lei, sau cu 17.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1727.1 mil. lei (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Februarie 2012

Ianuarie 2013

Februarie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

146.59

2.72

52.71

6.42

68.35

5.86

De la 1 lună până la 3 luni

373.08

6.55

174.44

3.03

40.88

2.30

De la 3 luni până la 6 luni

757.03

6.87

400.85

8.54

370.53

8.11

De la 6 luni până la 12 luni

574.24

10.49

927.34

8.67

840.94

8.29

Peste 12 luni

234.77

11.51

432.62

10.77

406.38

10.60

Suma totală

2085.71

 

1987.96

 

1727.08

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.04

 

8.55

 

8.56

Comparativ cu luna ianuarie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 260.9 mil. lei (13.1 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă practic nu s-a schimbat, alcătuind 8.56 la sută.

Ponderea maximă (48.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 8.29 la sută. Poziţia secundă au deţinut-o depunerile cu termene de peste 12 luni, constituind 23.5 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 10.60 la sută.

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 74.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 3.0 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.71 la sută.

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străinăSe includ depozitele noi la termen cu dobândă atrase de sistemul bancar în valută străină
 (exprimate în MDL) în luna februarie 2013 a scăzut cu 110.3 mil. lei, sau cu 8.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1181.8 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.41 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Februarie 2012

Ianuarie 2013

Februarie 2013

Suma mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

37.94

2.00

52.56

2.07

49.73

1.45

De la 1 lună până la 3 luni

195.54

3.05

60.73

1.36

42.45

0.95

De la 3 luni până la 6 luni

446.11

4.09

361.43

4.50

344.04

4.17

De la 6 luni până la 12 luni

461.28

4.63

669.37

4.87

560.56

4.74

Peste 12 luni

151.12

5.27

301.37

6.14

184.97

5.45

Suma totală

1292.00

 

1445.46

 

1181.75

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

4.20

 

4.79

 

4.41

Comparativ cu luna ianuarie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în februarie 2013 s-a micșorat cu 263.7 mil. lei (18.2 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase s-a diminuat cu 0.38 puncte procentuale.

Ponderea maximă (47.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.74 la sută, reducându-se cu 0.13 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.67 puncte procentuale în februarie 2013, majorându-se cu 0.81 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.72 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.99 puncte procentuale faţă de ianuarie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: