• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.04.2013

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna martie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna martie 2013 a scăzut cu 236.7 mil. lei, sau cu 14.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1447.8 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.77 la sută şi s-a redus cu 1.28 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Martie 2012

Februarie 2013

Martie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

298.31

15.28

59.16

12.43

19.83

15.05

De la 1 lună până la 3 luni

186.94

13.26

21.19

15.46

76.28

13.11

De la 3 luni până la 6 luni

191.39

14.51

16.52

12.15

77.27

13.11

De la 6 luni până la 12 luni

211.27

14.19

120.04

13.36

192.42

12.94

Peste 12 luni

796.59

13.62

766.72

13.23

1081.99

12.65

Suma totală

1684.49

 

983.63

 

1447.79

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

14.05

 

13.23

 

12.77

 

Evoluţia descendentă a volumului de creditare în luna martie 2013 a fost condiționată și de modificările metodologicese includ creditele noi acordate pe sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare la determinarea şi calcularea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, operate începând cu luna iulie 2012.

Comparativ cu luna februarie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 464.2 mil. lei, sau cu 47.2 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.46 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 74.7 la sută în martie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.65 la sută (în descreştere cu 0.58 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 12.24 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 75.4 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.39 la sută.

În luna martie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 118.4 mil. lei, sau cu 13.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 734.9 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 8.03 la sută, diminuându-se cu 1.33 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Martie 2012

Februarie 2013

Martie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

253.81

11.98

0.40

15.20

0.57

15.00

De la 1 lună până la 3 luni

9.48

9.25

41.03

11.43

1.13

9.52

De la 3 luni până la 6 luni

13.29

8.27

3.38

8.05

10.87

7.64

De la 6 luni până la 12 luni

72.55

8.57

95.44

7.58

134.77

7.65

Peste 12 luni

504.15

8.19

577.19

7.98

587.56

8.12

Suma totală

853.28

 

717.44

 

734.90

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

9.36

 

8.13

 

8.03

 

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 17.5 mil. lei, sau cu 2.4 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.03 la sută, constituind 97.0 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de o descreștere nesemnificativă, reducându-se cu 0.10 puncte procentuale faţă de februarie 2013, până la nivelul de 8.03 la sută în martie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 8.12 la sută.

În luna martie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 564.6 mil. lei, sau cu 29.1 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1376.7 mil. lei (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Martie 2012

Februarie 2013

Martie 2013

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

183.79

2.06

68.35

5.86

15.71

4.98

De la 1 lună până la 3 luni

145.41

5.75

40.88

2.30

111.13

4.46

De la 3 luni până la 6 luni

914.92

6.48

370.53

8.11

305.14

7.93

De la 6 luni până la 12 luni

476.83

9.81

840.94

8.29

703.80

7.97

Peste 12 luni

220.37

10.88

406.38

10.60

240.96

10.35

Suma totală

1941.32

 

1727.08

 

1376.74

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.32

 

8.56

 

8.06

În luna martie 2013, dinamica descendentă a volumului depozitelor atrase la termen în moneda naţională a fost condiționată și de modificările metodologicese includ depozitele noi la termen cu dobânda mai mare decât „0” atrase pe sectorul bancar, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare operate începând cu luna iulie 2012 la determinarea şi calcularea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova.

Comparativ cu luna februarie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a diminuat cu 350.4 mil. lei (20.3 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a micșorat cu 0.50 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 8.06 la sută.

Ponderea maximă (51.1 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.97 la sută.

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 68.3 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, micșorându-se cu 6.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.35 la sută.

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna martie 2013 s-a redus cu 286.1 mil. lei, sau cu 22.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 984.7 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.40 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Martie 2012

Februarie 2013

Martie 2013

Suma mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

55.71

1.39

49.73

1.45

69.39

1.45

De la 1 lună până la 3 luni

198.19

3.32

42.45

0.95

30.94

1.42

De la 3 luni până la 6 luni

424.74

4.14

344.04

4.17

271.85

4.23

De la 6 luni până la 12 luni

465.18

4.64

560.56

4.74

466.49

4.76

Peste 12 luni

127.01

5.33

184.97

5.45

146.02

5.61

Suma totală

1270.82

 

1181.75

 

984.68

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

4.20

 

4.41

 

4.40

 

Comparativ cu luna februarie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în martie 2013 s-a micșorat cu 197.1 mil. lei (16.7 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a rămas practic la nivelul lunii anterioare.

Ponderea maximă (47.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.76 la sută, majorându-se cu 0.02 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.71 puncte procentuale în martie 2013, majorându-se cu 0.04 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.63 puncte procentuale în luna de referinţă, reducându-se cu 0.09 puncte procentuale faţă de februarie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: