• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2014

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna mai 2014Rata medie ponderatăDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională în luna mai 2014 a constituit 11.20 la sută, diminuându-se cu 1.01 puncte procentuale faţa de perioada respectiva a anului precedent (Graficul nr. 1). In acelaşi timp comparativ cu luna precedentă rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0.29 puncte procentuale.Creditele acordate cu termene de la 2 până la 5 ani au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 41.1 la sută în mai 2014 din volumul total al creditelor în moneda naţională (Graficul nr. 2)  şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.39 la sută (în descreştere cu 0.28 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graf. 1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (%)

Graf. 2. Structura creditelor pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (%anual)

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 10.77 la sută persoanelor juridice, care au deţinut 70.6 la sută din volumul total creditelor acordate în moneda naţională. În același timp, rata medie la creditele destinate persoanelor fizice a constituit 12.25 la sută (Graficul nr. 3). Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină în perioada respectivă a constituit 7.84 la sută, fiind cu 0.22 puncte procentuale superior celui din luna mai 2013. Totodată, față de luna anterioară, rata medie în luna mai 2014 s-a majorat cu 0.43 puncte procentuale. În luna de raportare creditele noi în valută străină au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.83 la sută, constituind 99.5 la sută din totalul creditelor în valută străină (Graficul nr.4). Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost creditele cu termene de la 6 până la 12 luni (41.5 la sută din totalul creditelor acordate în valuta), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 8.31 la sută.

Graf. 3. Ratele dobânzii la credite acordate în moneda națională pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (% anual)

Graf. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută străină pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (%anual)

În luna mai 2014, rata medie ponderată la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 5.00 la sută, diminuându-se cu 2.75 puncte procentuale faţă de mai 2013 (Graficul nr.5). Comparativ cu luna aprilie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a crescut cu 0.06 puncte procentuale. Depunerile cu termen de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 4.52 la sută, în luna de raportare au rămas cele mai atractive, constituind 58.5 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională (Graficul nr.6).

Graf. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sistemul bancar (% anual)

Graf. 6. Structura depozitelor pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (% anual)

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 52.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 2.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.36 la sută (Graficul nr.7). Rata medie la depozitele acordate persoanelor juridice a constituit 2.44 la sută, reflectând o creştere cu 0.04 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină în perioada de referinţă a constituit 4.46 la sută. Comparativ cu luna aprilie 2014, rata medie a dobânzii la depozitele în valută străină atrase în luna de raportare s-a majorat cu 0.12 puncte procentuale. Ponderea maximă (45.0 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată, ca şi in perioadele precedente,  la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.92 la sută, care a crescut cu 0.34 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.8).

Graf. 7. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în moneda naţională, pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (% anual)

Graf. 8. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în valută străină, pentru luna mai 2014, pe scadențele contractuale (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 6.20 puncte procentuale în mai 2014, diminuându-se cu 0.35 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.9). Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.38 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.31 puncte procentuale faţă de aprilie 2014.

Graf. 9. Marja bancară

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: