• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.08.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iulie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna iulie 2013 a crescut cu 641.4 mil. lei, sau cu 49.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1945.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.05 la sută şi s-a redus cu 1.33 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Iulie 2012

Iunie 2013

Iulie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

53.43

15.25

106.28

14.78

134.86

13.72

De la 1 lună până la 3 luni

92.43

15.30

53.11

12.74

39.78

12.61

De la 3 luni până la 6 luni

35.81

14.92

159.67

14.06

57.99

12.44

De la 6 luni până la 12 luni

212.29

12.86

227.20

11.91

412.38

11.59

Peste 12 luni

910.00

13.13

1629.86

11.64

1300.32

11.99

Suma totală

1303.96

 

2176.12

 

1945.33

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

13.38

 

12.03

 

12.05

Comparativ cu luna iunie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 230.8 mil. lei, sau cu 10.6 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate nu s-a modificat semnificativ, sporind cu 0.02 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 66.8 la sută în iulie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.99 la sută (în creştere cu 0.35 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.66 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 79.5 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.59 la sută. În luna iulie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 460.2 mil. lei, sau cu 43.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 602.2 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.37 la sută, diminuându-se cu 0.37 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Iulie 2012

Iunie 2013

Iulie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

55.96

10.88

0.51

15.00

0.37

15.01

De la 1 lună până la 3 luni

25.92

10.31

7.04

6.97

3.32

6.44

De la 3 luni până la 6 luni

10.72

8.59

4.82

6.66

11.28

6.38

De la 6 luni până la 12 luni

134.30

7.57

182.40

8.59

85.15

7.28

Peste 12 luni

835.50

7.47

612.84

7.30

502.06

7.41

Suma totală

1062.40

 

807.61

 

602.18

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.74

 

7.59

 

7.37

Volumul creditelor acordate în valută străină s-a redus cu 205.4 mil. lei, sau cu 25.4 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.37 la sută, constituind 95.0 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a micşorat cu 0.22 puncte procentuale față de iunie 2013, până la nivelul de 7.37 la sută în iulie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.41 la sută.

În luna iulie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 412.3 mil. lei, sau cu 26.8 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1952.8 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 7.16 la sută şi s-a redus cu 0.24 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Iulie 2012

Iunie 2013

Iulie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

306.65

2.65

184.18

3.35

41.70

5.41

De la 1 lună până la 3 luni

145.15

3.47

90.06

2.93

213.00

1.90

De la 3 luni până la 6 luni

417.68

8.14

251.57

7.14

324.08

6.97

De la 6 luni până la 12 luni

421.58

9.62

610.88

7.19

1033.61

7.69

Peste 12 luni

249.46

10.50

235.28

9.56

340.45

9.26

Suma totală

1540.52

 

1371.98

 

1952.84

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.40

 

6.79

 

7.16

Comparativ cu luna iunie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a crescut cu 580.9 mil. lei (42.3 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a sporit cu 0.37 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 7.16 la sută. Ponderea maximă (52.9 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.69 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 60.7 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 2.1 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.74 la sută.
Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna iulie 2013 s-a redus cu 203.4 mil. lei, sau cu 15.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1075.0 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.29 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Iulie 2012

Iunie 2013

Iulie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

116.03

1.31

52.11

1.73

63.27

1.73

De la 1 lună până la 3 luni

73.57

2.01

40.97

1.15

48.84

1.13

De la 3 luni până la 6 luni

512.35

4.31

223.06

4.23

250.10

4.07

De la 6 luni până la 12 luni

384.71

4.74

404.18

4.36

519.92

4.67

Peste 12 luni

191.71

5.32

244.08

5.59

192.85

5.16

Suma totală

1278.37

 

964.40

 

1074.98

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.19

 

4.36

 

4.29

Comparativ cu luna iunie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în iulie 2013 s-a majorat cu 110.6 mil. lei (11.5 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase s-a diminuat cu 0.07 puncte procentuale. Ponderea maximă (48.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.67 la sută, sporind cu 0.31 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.89 puncte procentuale în iulie 2013, diminuându-se cu 0.35 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.08 puncte procentuale în luna de referinţă, micşorându-se cu 0.15 puncte procentuale faţă de iunie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: