• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.11.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna octombrie 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna octombrie 2012 a crescut cu 123.6 mil. lei, sau cu 11.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1217.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 13.00 la sută şi s-a redus cu 1.03 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Octombrie 2011

Septembrie 2012

Octombrie 2012

Suma

  mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

220.73

15.77

8.07

18.70

12.49

16.12

De la 1 lună până la 3 luni

17.01

14.61

90.41

10.54

17.75

13.56

De la 3 luni până la 6 luni

30.70

14.13

57.71

11.54

34.73

12.08

De la 6 luni până la 12 luni

91.65

14.76

341.98

11.97

339.59

12.60

Peste 12 luni

734.04

13.40

855.21

13.05

813.13

13.15

Suma totală

1094.13

 

1353.38

 

1217.69

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

14.03

 

12.58

 

13.00

Comparativ cu luna septembrie 2012, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a redus cu 135.7 mil. lei, sau cu 10.0 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.42 puncte procentuale.
Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 66.8 la sută în octombrie 2012 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 13.15 la sută (în creştere cu 0.10 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 27.9 la sută), fiind acordate cu o rată medie de 12.60 la sută, în creştere cu 0.63 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice, care reprezintă 72.6 la sută din totalul creditelor în lei şi care au fost acordate cu o rată medie de 12.18 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 15.18 la sută.

În luna octombrie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL)  a scăzut cu 349.5 mil. lei, sau cu 32.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 717.2 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.64 la sută, reducându-se cu 1.20 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Octombrie 2011

Septembrie 2012

Octombrie 2012

Suma

  mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

207.60

11.07

0.35

15.29

0.43

15.00

De la 1 lună până la 3 luni

20.02

11.48

1.49

8.21

8.37

10.48

De la 3 luni până la 6 luni

47.60

8.31

27.46

8.64

14.08

7.75

De la 6 luni până la 12 luni

128.59

8.45

89.49

7.54

88.99

7.35

Peste 12 luni

662.94

8.18

678.94

7.77

605.37

7.64

Suma totală

1066.75

 

797.74

 

717.24

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

8.84

 

7.78

 

7.64

Volumul creditelor acordate în valută străină s-a micşorat cu 80.5 mil. lei, sau cu 10.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.62 la sută, constituind 96.0 la sută din totalul creditelor în valută străină.
Majoritatea ratelor medii la creditele noi acordate în valută străină au avut o tendinţă de descreştere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină s-a diminuat cu 0.14 puncte procentuale faţă de septembrie 2012, până la nivelul de 7.64 la sută în octombrie 2012, fiind influenţată de rata celor mai atractive credite, în special, de cea a creditelor acordate cu termene de peste 12 luni cu o rată medie a dobânzii de 7.64 la sută.

În luna octombrie 2012 volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 445.1 mil. lei, sau cu 20.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1727.6 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 7.72 la sută (tabelul nr. 3).

                      

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Octombrie 2011

Septembrie 2012

Octombrie 2012

Suma

 mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

413.07

3.82

108.49

2.67

136.82

2.02

De la 1 lună până la 3 luni

463.49

4.02

74.05

3.06

47.04

5.21

De la 3 luni până la 6 luni

434.49

8.54

595.15

7.30

555.00

7.44

De la 6 luni până la 12 luni

465.52

10.07

609.35

8.75

681.49

7.84

Peste 12 luni

396.12

11.82

275.23

10.94

307.26

10.88

Suma totală

2172.69

 

1662.27

 

1727.61

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

7.60

 

7.94

 

7.72

Comparativ cu luna septembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 65.3 mil. lei  (3.9 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a redus cu 0.22 puncte procentuale, până la nivelul de 7.72 la sută.
Ponderea maximă (39.5 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.84 la sută. Poziţia secundă au deţinut-o depunerile cu termene de la 3 până la 6 luni, constituind 32.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 7.44 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada respectivă 62.9 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 0.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.71 la sută (practic neschimbată faţă de nivelul înregistrat în luna septembrie 2012).
Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna octombrie 2012 a crescut cu 148.6 mil. lei, sau cu 11.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1494.5 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.50 la sută (tabelul nr. 4).

                        

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Octombrie 2011

Septembrie 2012

Octombrie 2012

Suma    mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

36.75

1.27

91.96

1.57

83.28

1.96

De la 1 lună până la 3 luni

112.25

1.60

303.81

3.65

363.48

3.74

De la 3 luni până la 6 luni

406.89

3.71

314.99

4.49

327.57

4.58

De la 6 luni până la 12 luni

518.93

4.36

485.50

4.93

519.29

5.02

Peste 12 luni

271.15

5.81

310.58

7.80

200.92

5.51

Suma totală

1345.97

 

1506.84

 

1494.54

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

4.14

 

4.97

 

4.50

Comparativ cu luna septembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în octombrie 2012 s-a diminuat cu 12.3 mil. lei (0.8 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase s-a redus cu 0.47 puncte procentuale.
Ponderea maximă (34.8 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 5.02 la sută, în creştere cu 0.09 puncte procentuale faţă de lună precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.28 puncte procentuale în octombrie 2012, majorându-se cu 0.64 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.14 puncte procentuale în luna de referinţă, sporind cu 0.33 puncte procentuale faţă de septembrie 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: