Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2022

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna decembrie 2021Piața creditelor

În luna decembrie 2021, creditele noi acordate1 au constituit 4 701,9 milioane lei, în creștere cu 41,4 la sută față de luna decembrie 2020.

Structura creditelor acordate (Diagrama 1) în luna de raportare a evoluat astfel:

 • 73,5 la sută reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3 457,9 milioane lei (+31,7 la sută față de luna precedentă și +46,7 la sută față de decembrie 2020);
 • 24,4 la sută reprezintă creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constituit 1 148,9 milioane lei (-2,1 la sută față de luna precedentă și +31,7 la sută față de decembrie 2020);
 • 2,0 la sută revin creditelor atașate la cursul valutei2, care au constituit 95,0 milioane lei (+71,2 la sută față de luna precedentă și +0,1 la sută față de luna decembrie 2020).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, milioane lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos)3

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Din perspectiva termenelor de acordare (Diagrama 2), cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 48,8 la sută în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 33,4 la sută din totalul creditelor.

Diagrama 2
Creditele noi acordate, pe scadențe și ponderile acestora, %3

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna decembrie 2021.

Creditele în moneda națională (Diagrama 3) au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare (52,7 la sută) și de creditele acordate persoanelor fizice (38,5 la sută). În cadrul creditelor acordate societăților comerciale nefinanciare prevalează creditele acordate comerțului (42,2 la sută).

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională, pe sectoare, %3

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna decembrie 2021.

Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (97,8 la sută), unde ponderea majoră (62,2 la sută) revine comerțului.


Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 8,84 la sută, la cele în valută – 3,93 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,21 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, rata medie a evoluat după cum urmează (Diagrama 4):

 • la creditele în moneda națională s-a majorat cu 0,30 puncte procentuale (p.p.). Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 8,42 la sută, persoanelor fizice care practică activitate4 – cu o rată de 11,05 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 9,34 la sută;
 • la creditele în valută s-a micșorat cu 0,11 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 3,93 la sută, persoanelor fizice care practică activitate cu o rată de 4,58 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 6,77 la sută;
 • la creditele atașate la cursul valutei s-a majorat cu 0,07 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,21 la sută și persoanelor fizice – cu o rată de 4,23 la sută. Persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la acest tip de credite.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie nominală ponderată la creditele acordate în moneda națională a crescut cu 0,99 p.p., la cele în valută a scăzut  cu 0,18 p.p., iar la cele atașate la cursul valutei - cu 0,03 p.p.

Diagrama 4
Ratele medii nominale ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Volumul creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, în luna decembrie 2021, s-a majorat comparativ cu luna precedentă cu 5,4 la sută și a constituit 1 329,8 milioane lei (Diagrama 5). Rata medie la aceste credite s-a majorat cu 0,8 p.p.

Diagrama 5
Credite acordate în moneda națională persoanelor fizice3

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Din perspectiva scopului creditelor acordate, creditele de consum au deținut cea mai mare pondere (60,5 la sută) și au fost acordate cu o rată medie de 10,36 la sută (+0,98 p.p. comparativ cu luna precedentă și +3,59 p.p. comparativ cu decembrie 2020).

Rata medie la creditele imobiliare s-a majorat cu 0,55 p.p față de luna precedentă și cu 0,90 p.p. față de decembrie 2020.

De menționat că 96,9 la sută din totalul creditelor imobiliare au fost acordate în moneda națională. Creditele de consum, de asemenea, au fost acordate, preponderent, în moneda națională (99,7 la sută din totalul creditelor de consum).

Creditele în moneda națională (Diagrama 6) cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai solicitate în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 9,28 la sută (persoanelor juridice - cu 8,35 la sută, persoanelor care practică activitate - cu 10,92 la sută, iar persoanelor fizice - cu 10,42 la sută).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de la 6 până la 12 luni, constituind 9,53 la sută (rata creditelor persoanelor juridice – 9,40 la sută, a creditelor persoanele fizice care practică activitate – 10,86 la sută, iar a creditelor persoanelor fizice – 10,02 la sută ).

Creditele în valută cu termene de la 2 până la 5 ani (care au avut cel mai mare volum în luna de raportare) au fost acordate cu o rată medie de 3,99 la sută (persoanelor juridice li s-au acordat credite cu o rată de 3,99 la sută, persoanelor fizice care practică activitate cu o rată de 5,0 la sută, iar persoanelor fizice cu o rată medie de 6,73 la sută (Diagrama 6)).


Piața depozitelor

În luna decembrie 2021, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 997,8 milioane lei, în creștere cu 20,0 la sută față de luna decembrie 2020 (Diagrama 7).

Diagrama 7
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea acestora față de luna precedentă (graficul de jos), milioane lei

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Volumul depozitelor atrase a constituit:

 • în moneda națională – 2 063,3 milioane lei (+8,2 la sută față de luna precedentă și +17,1 la sută față de decembrie 2020);
 • în valută recalculat în MDL – 934,5 milioane lei (-1,7 la sută față de luna precedentă și + 27,0 la sută față de decembrie 2020).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 68,8 la sută, a celor în valută – 31,2 la sută.

Depozitele noi atrase (Diagrama 8) au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice, cu o pondere de 69,43 la sută (44,8 la sută fiind depozitele atrase în moneda națională și 24,5 la sută cele în valută).

Diagrama 8
Depozitele atrase, pe scadențe și ponderile acestora, %3

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Din perspectiva termenelor de plasare, cea mai mare pondere revine depozitelor cu termene de la 6 până la 12 luni, reprezentând 34,6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen, depozitele persoanelor fizice atrase la acest termen au constituit 29,8 la sută din totalul depozitelor atrase.


Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,13 la sută, iar la cele în valută – 0,39 la sută.

Diagrama 9
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase la termen, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Comparativ cu luna precedentă, rata medie a evoluat astfel:
• la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a majorat cu 0,21 p.p. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rata medie de 2,56 la sută, persoanele fizice care practică activitate - cu o rată medie de 3,36 la sută, iar persoanele fizice - cu o rată medie de 4,97 la sută;
• la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0,01 p.p. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rată medie de 0,55 la sută, iar persoanele fizice - cu o rată medie de 0,34 la sută. Persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite în valută.

În comparație cu decembrie 2020, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a majorat cu 0,87 p.p., iar rata medie la depozitele în valută s-a micșorat cu 0,21 p.p. (Diagrama 9).

Diagrama 10
Ratele medii la depozitele noi atrase, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, deținând cea mai mare pondere (36,4 la sută din totalul depozitelor în moneda națională), au fost atrase cu o rată medie de 5,10 la sută (depozitele persoanelor juridice au fost atrase cu o rată medie de 3,19 la sută, persoanelor fizice care practică activitate cu o rată de 3,50 la sută, iar depozitele persoanelor fizice - cu o rată de 5,36 la sută (Diagrama 10)).

În cazul depozitelor în valută, cea mai mare parte (33,4 la sută) o reprezintă cele cu termene de la 2 până la 5 ani, care au fost plasate cu o rată medie de 0,52 la sută (persoanele juridice au plasat depozite cu o rată de 0,51 la sută, persoanele fizice – cu o rată de 0,53 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 2 până la 5 ani (3,66 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice care practică activitate cu termene de la 6 până la 12 luni (3,50 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termene de la 1 până la 2 ani (5,81 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 1 până la 2 ani (0,81 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termene de la 2 până la 5 ani (0,53 la sută).


Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 4,71 p.p., iar la cele în valută – 3,54 p.p.

Diagrama 11
Marja de dobândă, p.p.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna decembrie 2021.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0,09 p.p. față de luna precedentă și cu 0,12 p.p. față de decembrie 2020 (Diagrama 11).

Marja de dobândă la operațiunile în valută s-a micșorat cu 0,12 p.p. față de luna precedentă și s-a majorat cu 0,03 p.p. față de decembrie 2020.

 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

3. Datele agregate pot să nu corespundă exact sumei componentelor din cauza rotunjirilor matematice.

4. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: