• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.03.2020

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna februarie 2020În luna februarie 2020, creditele noi acordate1 au constituit 2 375,3 milioane lei, în descreștere cu 5,3% față de luna februarie 2019.

Ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 68,5%, a creditelor în valută – 29,4%, iar a celor atașate la cursul valutei2 – 2,1% (Diagrama 1, graficul de sus).

Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 628,0 milioane lei (+6,4% față de luna precedentă și -9,3% față de februarie 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 697,2 milioane lei (+4,4% față de luna precedentă și +1,8% față de luna februarie 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor acordate atașate la cursul valutei a constituit 50,1 milioane lei (+26,8% față de luna precedentă și +79,9% față de luna februarie 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, milioane lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos)

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (50,0% din totalul creditelor acordate), dintre care, creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 33,6% din totalul creditelor acordate (Diagrama 2).

Diagrama 2
Creditele noi acordate, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2020.

Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (52,6%), inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 51,2% (dintre care 44,9% revenind comerțului) (Diagrama 3).

Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (96,1%), ponderea majoră (52,7%) revenind comerțului.

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională, pe sectoare,%

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2020.


Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 8,74%, la cele în valută – 4,17%, iar a celor atașate la cursul valutei – 5,61 %.

Diagrama 4
Ratele medii ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,39 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 8,45%, persoanelor juridice – cu o rată de 8,84%, iar persoanelor fizice care practică activitate3 – cu o rată de 10,46% (Diagrama 4).

Rata medie la creditele acordate în valută s-a micșorat cu 0,02 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6,25%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,16%, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 5,17%.

Rata medie la creditele acordate atașate la cursul valutei s-a micșorat cu 0,08 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 9,22%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,49%, în timp ce persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la credite atașate la cursul valutei în luna februarie.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,44 p.p., la cele în valută s-a micșorat cu 0,27 p.p., iar la cele atașate la cursul valutei s-a majorat cu 0,63 p.p.

Diagrama 5
Volumul (milioane lei) și ratele medii la creditele acordate în moneda națională persoanelor fizice (%)

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Volumul creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, în luna februarie 2020, s-a majorat comparativ cu luna precedentă cu 13,5% și a constituit 699,4 milioane lei (Diagrama 5). Rata medie a creditelor acordate în monedă națională persoanelor fizice, pentru aceeași perioadă, a crescut cu 0,75 p.p. și a constituit 8,45 %. Din perspectiva scopului creditelor acordate, cea mai mare pondere le-a revenit creditelor de consum (65,3%). Comparativ cu luna precedentă de raportare, rata creditelor de consum s-a majorat cu 1,15 p.p., în timp ce rata creditelor imobiliare s-a majorat cu 0,08 p.p. Față de anul trecut, rata creditelor de consum s-a majorat cu 1,10 p.p., iar a creditelor imobiliare s-a majorat cu 1,14 p.p. De menționat că ponderea creditelor imobiliare acordate în moneda națională a constituit 97,0% (3,0% au reprezentat creditele acordate atașate la cursul valutei), iar cea a creditelor de consum – 98,6 % (1,2% au reprezentat creditele acordate atașate la cursul valutei).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate în moneda națională, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8,70% (persoanelor juridice – cu 8,71%, persoanelor fizice - cu 8,55%, iar persoanelor care practică activitate – cu 11,23%) (Diagrama 6).

De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională persoanelor fizice a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de la 1 până la 3 luni, constituind 11,83%, persoanelor juridice - la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună, rata constituind 10,27%, iar în cazul persoanelor fizice care practică activitate – la creditele cu termenul de la 2 până la 5 ani, rata constituind 11,23% (Diagrama 6).

Diagrama 7
Ratele medii la creditele acordate în valută, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,08%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 6,21%, persoanelor juridice – cu o rată de 4,08%, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 4,83%. (Diagrama 7).

Diagrama 8
Ratele medii la creditele atașate la cursul valutei, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Cele mai atractive credite atașate la cursul valutei, cu termene de peste 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,45%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 4,76%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,39% (Diagrama 8).


În luna februarie 2020, depozitele noi atrase la termen au constituit 1 903,0 milioane lei, în descreștere cu 8,3% față de luna februarie 2019 (Diagrama 9).

Diagrama 9
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea lor față de luna precedentă (graficul de jos), milioane lei

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 1 163,2 milioane lei (-27,6% față de luna precedentă și -9,5% față de februarie 2019).

Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 739,8 milioane lei (-27,5% față de luna precedentă și -6,4% față de februarie 2019).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 61,1%, a celor în valută – 38,9%.

Diagrama 10
Depozitele atrase, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

În luna februarie 2020, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice – 82,3% (47,0% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 35,3% cele în valută).

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (39,1% din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (34,1% din totalul depozitelor atrase).


Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4,52%, iar la cele în valută – 1,06%.

Diagrama 11
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,16 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,86%, persoanele juridice – cu o rata medie de 3,37%, iar persoane care practică activitate - cu o rată medie de 4,49%.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0,03 p.p. comparativ cu luna ianuarie 2020. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 1,01%, persoanele juridice – cu o rată medie de 1,46%, iar persoanele fizice care practică activitate cu o rată medie de 1,87%.

În comparație cu perioada similară a anului precedent, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a majorat cu 0,17 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 0,09 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice - cu 0,19 p.p., iar cea a persoanelor care practică activitate cu 2,99 p.p.). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a majorat cu 0,12 p.p. (pentru depozitele persoanelor fizice s-a majorat cu 0,11 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice cu 0,20 p.p., în timp ce persoanele fizice care practică activitate, în perioada de referință, au plasat depozite în valută cu o rată de 1,87%, în februarie 2019, depuneri ale acestei categorie de deponenți ne fiind înregistrate).

Diagrama 12
Ratele medii la depozitele atrase în moneda națională, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4,65% (depozite ale persoanelor fizice – cu o rată de 4,84%, ale persoanelor juridice – de 3,25%, ale persoanelor care practică activitate – de 4,95%) (Diagrama 12), iar cele în valută cu o rată de 1,03% (ale persoanelor fizice – cu o rată de 0,98%, ale persoanelor juridice – de 1,16%, iar ale persoanelor care practică activitate – de 2,00%) (Diagrama 13).

De menționat că cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termenul de la 2 până la 5 ani, constituind 5,47%, de la persoanele juridice - la depozitele cu termenul de la 1 până la 2 ani, rata constituind 4,24%, iar în cazul persoanelor fizice care practică activitate – la depozitele cu termenul de la 6 până la 12 luni, rata constituind 4,95% (Diagrama 12).

Diagrama 13
Ratele medii la depozitele atrase în valută, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice (1,92%) a fost înregistrată la depozitele cu termene de peste 5 ani, de la persoanele juridice (2,16%) - la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani și de la persoanele care practică activitate (2,00%) – la depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni.


Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 4,22 p.p., iar la cele în valută – 3,11 p.p.

Diagrama 14
Marja de dobândă, p.p. anual

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2020.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a majorat cu 0,55 p.p. față de luna precedentă și cu 0,27 p.p. față de februarie 2019 (Diagrama 14).

Marja de dobânda la operațiunile în valută s-a micșorat cu 0,05 p.p. comparativ cu luna precedentă și cu 0,39 p.p. față de februarie 2019.

 


1.Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

3. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: