• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.02.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna ianuarie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţionalăSe includ creditele noi acordate de sistemul bancar în moneda naţională purtătoare de dobândă în luna ianuarie 2013 a scăzut cu 92.1 mil. lei, sau cu 10.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 815.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.41 la sută şi s-a redus cu 2.30 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Ianuarie 2012

Decembrie 2012

Ianuarie 2013

Suma

  mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

185.83

15.53

58.42

14.16

5.03

22.17

De la 1 lună până la 3 luni

62.95

15.67

39.35

13.13

5.38

13.91

De la 3 luni până la 6 luni

5.83

17.21

200.49

13.31

17.93

14.08

De la 6 luni până la 12 luni

139.80

14.06

351.63

11.83

122.22

12.76

Peste 12 luni

513.30

14.45

1474.02

11.72

665.10

12.22

Suma totală

907.71

 

2123.91

 

815.66

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

14.71

 

11.98

 

12.41

 

Comparativ cu luna decembrie 2012, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 1308.2 mil. lei, sau cu 61.6 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a majorat cu 0.43 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 81.5 la sută în ianuarie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.22 la sută (în creştere cu 0.50 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 15.0 la sută), fiind acordate cu o rată medie de 12.76 la sută, în creştere cu 0.93 puncte procentuale faţă de luna anterioară.
Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice, care reprezintă 69.0 la sută din totalul creditelor în lei şi care au fost acordate cu o rată medie de 11.59 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.23 la sută.

În luna decembrie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străinăSe includ creditele noi acordate de sistemul bancar în valută străină purtătoare de dobândă (exprimate în MDL) a scăzut cu 44.0 mil. lei, sau cu 7.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 563.9 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.52 la sută, diminuându-se cu 0.84 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Ianuarie 2012

Decembrie 2012

Ianuarie 2013

Suma

  mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

86.07

11.85

62.28

12.20

8.24

9.45

De la 1 lună până la 3 luni

5.97

9.51

10.86

8.31

4.94

8.97

De la 3 luni până la 6 luni

33.83

7.78

67.44

10.13

1.08

8.53

De la 6 luni până la 12 luni

19.40

8.20

123.29

7.91

76.97

7.40

Peste 12 luni

462.70

7.75

732.44

7.90

472.71

7.48

Suma totală

607.97

 

996.31

 

563.94

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

8.36

 

8.32

 

7.52

 

Volumul creditelor acordate în valută străină a scăzut cu 432.4 mil. lei, sau cu 43.4 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.48 la sută, constituind 96.7 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de descreştere, reducându-se cu 0.84 puncte procentuale faţă de decembrie 2012 până la nivelul de 7.48 la sută în ianuarie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.46 la sută.

În luna ianuarie 2013 volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţionalăSe includ depozitele noi la termen cu dobândă atrase de sistemul bancar în moneda naţională s-a micşorat cu 443.1 mil. lei, sau cu 18.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1988.0 mil. lei (tabelul nr. 3).

 

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Ianuarie 2012

Decembrie 2012

Ianuarie 2013

Suma

 mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

485.53

1.25

66.89

6.36

52.71

6.42

De la 1 lună până la 3 luni

497.60

4.72

48.48

3.78

174.44

3.03

De la 3 luni până la 6 luni

503.02

8.51

521.07

7.99

400.85

8.54

De la 6 luni până la 12 luni

542.33

10.31

612.65

7.73

927.34

8.67

Peste 12 luni

402.56

10.80

427.77

10.84

432.62

10.77

Suma totală

2431.04

 

1676.86

 

1987.96

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

7.06

 

8.44

 

8.55

Comparativ cu luna decembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 311.1 mil. lei  (18.6 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a sporit cu 0.12 puncte procentuale, până la nivelul de 8.55 la sută.
Ponderea maximă (46.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 8.67 la sută. Poziţia secundă au deţinut-o depunerile cu termene de la 3 până la 6 luni, constituind 20.2 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 8.54 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada respectivă 71.5 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 9.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.91 la sută.

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străinăSe includ depozitele noi la termen cu dobândă atrase de sistemul bancar în valută străină (exprimate în MDL) în luna ianuarie 2013 a scăzut cu 149.8 mil. lei, sau cu 9.4 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1445.5 mil. lei.
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.79 la sută (tabelul nr. 4).

 

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Ianuarie 2012

Decembrie 2012

Ianuarie 2013

Suma    mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

157.53

0.47

61.01

1.96

52.56

2.07

De la 1 lună până la 3 luni

136.80

3.14

190.56

3.52

60.73

1.36

De la 3 luni până la 6 luni

496.83

4.11

231.59

4.49

361.43

4.50

De la 6 luni până la 12 luni

498.01

4.66

354.83

4.88

669.37

4.87

Peste 12 luni

306.11

5.10

280.22

5.96

301.37

6.14

Suma totală

1595.28

 

1118.21

 

1445.46

 

Rata medie  pe sistemul bancar

 

4.03

 

4.68

 

4.79

Comparativ cu luna decembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în ianuarie 2013 s-a majorat cu 327.3 mil. lei (29.3 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a sporit cu 0.11 puncte procentuale.
Ponderea maximă (46.3 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.87 la sută, menţionând nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 3.86 puncte procentuale în ianuarie 2013, majorându-se cu 0.32 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 2.72 puncte procentuale în luna de referinţă, diminuându-se cu 0.92 puncte procentuale faţă de decembrie 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: