Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.09.2020

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna august 2020În luna august 2020, creditele noi acordate1 au constituit 2 621,1 milioane lei, în creștere cu 0,5 la sută față de luna august 2019.

Ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 74,3 la sută, a creditelor în valută – 24,0 la sută, iar a celor atașate la cursul valutei2 – 1,7 la sută  (Diagrama 1, graficul de sus).

Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 947,7 milioane lei (-16,8 la sută față de luna precedentă și +8,0 la sută față de august 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor acordate în valută recalculat în MDL a constituit 628,9 milioane lei (-23,0 la sută față de luna precedentă și -15,3 la sută față de luna august 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Volumul creditelor atașate la cursul valutei a constituit 44,5 milioane lei (-48,2 la sută față de luna precedentă și -30,4 la sută față de luna august 2019 (Diagrama 1, graficul de jos)).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, milioane lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos)

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (51,6 la sută din totalul creditelor acordate), dintre care, creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea de 33,6 la sută din totalul creditelor acordate (Diagrama 2).

Diagrama 2
Creditele noi acordate, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna august 2020.

Creditele în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (54,6 la sută ), inclusiv creditele acordate societăților comerciale nefinanciare care dețin o pondere de 51,8 la sută (dintre care 52,0 la sută  revenind comerțului) (Diagrama 3).

Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (96,4 la sută ), ponderea majoră (53,3 la sută ) revenind comerțului.

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională, pe sectoare, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna august 2020.


Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 7,80 la sută , la cele în valută – 4,19 la sută , iar la cele atașate la cursul valutei – 4,69 la sută.

Diagrama 4
Ratele medii ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a micșorat cu 0,21 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7,05 la sută, persoanelor juridice – cu o rată de 8,35 la sută, iar persoanelor fizice care practică activitate3 – cu o rată de 9,13 la sută (Diagrama 4).

Rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,11 p.p. comparativ cu luna iulie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 5,61 la sută , persoanelor juridice – cu o rată de 4,18 la sută, iar persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 5,52 la sută.

Rata medie la creditele atașate la cursul valutei s-a micșorat cu 0,04 p.p. comparativ cu luna iulie 2020. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 5,08 la sută, iar persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate– cu o rată de 4,50 la sută.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie la creditele acordate în moneda națională a scăzut cu 0,33 p.p., la cele în valută a scăzut cu 0,34 p.p., iar la cele atașate la cursul valutei a scăzut cu 0,51 p.p.

Diagrama 5
Volumul (milioane lei) și ratele medii la creditele în moneda națională acordate persoanelor fizice (%)

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Volumul creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, în luna august 2020, s-a micșorat comparativ cu luna precedentă cu 10,8 la sută și a constituit 847,2 milioane lei (Diagrama 5). Rata medie a creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, pentru aceeași perioadă, a scăzut cu 0,08 p.p. și a constituit 7,05 la sută. Din perspectiva scopului creditelor acordate, cea mai mare pondere le-a revenit creditelor de consum (63,4 la sută). Comparativ cu luna precedentă, rata creditelor de consum s-a micșorat cu 0,04 p.p., iar a creditelor imobiliare - cu 0,11 p.p. Față de anul trecut, rata creditelor de consum s-a micșorat cu 0,72 p.p., iar a creditelor imobiliare - cu 0,28 p.p. De menționat că ponderea creditelor imobiliare în moneda națională a constituit 96,6 la sută (3,4 la sută au reprezentat creditele atașate la cursul valutei), iar cea a creditelor de consum – 99,2 la sută (0,7 la sută  au reprezentat creditele atașate la cursul valutei).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate în moneda națională, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 7,69 la sută (persoanelor juridice – cu 8,39 la sută , persoanelor fizice - cu 6,83 la sută , iar persoanelor care practică activitate – cu 9,32 la sută) (Diagrama 6).

De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună, constituind 9,35 la sută, rata creditelor acordate persoanele juridice a constituit - 9,48 la sută, iar a creditelor acordate persoanelor fizice – 6,22 la sută. Persoanele fizice care practică activitate nu au solicitat credite în moneda națională cu termenul de rambursare de până la 1 lună (Diagrama 6).

Diagrama 7
Ratele medii la creditele acordate în valută, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Cele mai atractive credite în valută, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 4,14 la sută, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 5,59 la sută, persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată de 5,52 la sută, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4,11 la sută (Diagrama 7).

Diagrama 8
Ratele medii la creditele atașate la cursul valutei, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Cele mai atractive credite atașate la cursul valutei, cu termene de la 2 până la 5 ani, au fost acordate cu o rată medie de 5,10 la sută, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 6,09 la sută, persoanelor juridice – cu o rată de 4,53 la sută (Diagrama 8).


În luna august 2020, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 114,7 milioane lei, în descreștere cu 23,6 la sută față de luna august 2019 (Diagrama 9).

Diagrama 9
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea față de luna precedentă (graficul de jos), milioane lei

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 1 432,3 milioane lei (-1,9 la sută față de luna precedentă și -0,2 la sută față de august 2019).

Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 682,4 milioane lei (-16,0 la sută față de luna precedentă și -48,8 la sută față de august 2019).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 67,7 la sută, a celor în valută – 32,3 la sută.

Diagrama 10
Depozitele atrase, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

În luna august 2020, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice – 75,1 la sută (44,9 la sută au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar 30,2 la sută cele în valută).

Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor, au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni (38,0 la sută din totalul depozitelor atrase la termen). De menționat că, pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (31,6 la sută din totalul depozitelor atrase).


Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 3,65 la sută, iar la cele în valută – 0,67 la sută.

Diagrama 11
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională, comparativ cu luna precedentă, s-a micșorat cu 0,17 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4,33 la sută, persoanele juridice – cu o rata medie de 2,33 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate - cu o rată medie de 2,50 la sută.

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a micșorat comparativ cu luna iulie 2020 cu 0,15 p.p. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0,68 la sută, persoanele juridice – cu o rată medie de 0,52 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite noi în valută.

În comparație cu perioada similară a anului precedent, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 0,89 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a micșorat cu 0,56 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice cu 0,88 p.p., iar în cazul persoanelor fizice care practică activitate s-a micșorat cu 1,98 p.p.). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a micșorat cu 0,37 p.p. (rata depozitelor persoanelor fizice s-a micșorat cu 0,29 p.p., cea a depozitelor persoanelor juridice cu 1,30 p.p., iar persoanele fizice care practică activitate nu au plasat depozite noi în valută în luna august 2020, pe când în perioada similară a anului precedent s-a înregistrat o rată medie de 1,50 la sută).

Diagrama 12
Ratele medii la depozitele atrase în moneda națională, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 3,96 la sută (depozitele persoanelor fizice – cu o rată de 4,14 la sută, ale persoanelor juridice – de 3,30 la sută) (Diagrama 12). În cazul depozitelor în valută, cele mai atractive fiind la fel cele cu termene de la 6 la 12 luni, au fost plasate cu o rată de 0,62 la sută (persoanele fizice au plasat cu o rată de 0,63 la sută , persoanele juridice – cu o rată de 0,46 la sută) (Diagrama 13).

De menționat că cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice și de la persoanele juridice a fost înregistrată la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani, constituind 5,22 la sută și respectiv 4,65 la sută. În cazul persoanelor fizice care practică activitate, cea mai mare rată medie a fost înregistrată cu termene de la 1 la 3 luni și a constituit 4,00 la sută (Diagrama 12).

Diagrama 13
Ratele medii la depozitele atrase în valută, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice (1,62 la sută ) cu termene de peste 5 ani și de la persoanele juridice (2,25 la sută ) a fost înregistrată la depozitele cu termene de la 1 până la 2 ani.


Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 4,15 p.p., iar la cele în valută – 3,52 p.p.

Diagrama 14
Marja de dobândă, p.p. anual

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna august 2020.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a micșorat cu 0,04 p.p. față de luna precedentă și s-a majorat cu 0,56 p.p. față de august 2019 (Diagrama 14).

Marja de dobândă la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,25 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a majorat cu 0,03 p.p. față de august 2019.

 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

3. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: