• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.10.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna septembrie 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna septembrie 2012 a scăzut cu 253.7 mil. lei sau cu 15.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1353.4 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 12.58 la sută şi s-a redus cu 1.53 puncte procentuale (Tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în moneda naţională

 

Septembrie 2011

August 2012

Septembrie 2012

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

146.25

16.71

71.60

13.66

8.07

18.70

De la 1 lună până la 3 luni

39.79

15.45

34.64

14.02

90.41

10.54

De la 3 luni până la 6 luni

73.75

13.52

22.10

14.05

57.71

11.54

De la 6 luni până la 12 luni

392.11

12.96

161.76

12.74

341.98

11.97

Peste 12 luni

955.18

14.17

1034.57

12.71

855.21

13.05

Suma totală

1607.08

 

1324.68

 

1353.38

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

14.11

 

12.82

 

12.58

Comparativ cu luna august 2012 volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 28.7 mil. lei sau cu 2.2 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordat s-a diminuat cu 0.24 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termenul de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 63.2 la sută în septembrie 2012 din volumul total al creditelor acordate în moneda naţională şi au fost acordate în mediu cu o rată de 13.05 la sută, fiind în creştere cu 0.34 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termenul de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 25.3 la sută) acordate cu o rată medie de 11.97 la sută, în descreştere cu 0.77 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională este reprezentată de creditele acordate persoanelor juridice, care reprezintă 76.6 la sută din totalul creditelor în lei şi care s-au acordat cu o rată medie de 11.83 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 15.06 la sută.

În luna septembrie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) a scăzut cu 258.7 mil. lei sau cu 24.5 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, fiind în mărime de 797.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 7.78 la sută şi s-a redus cu 1.08 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în valută străină

 

Septembrie 2011

August 2012

Septembrie 2012

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

207.59

11.76

0.23

15.18

0.35

15.29

De la 1 lună până la 3 luni

8.80

8.39

7.17

9.64

1.49

8.21

De la 3 luni până la 6 luni

162.36

7.67

8.32

9.10

27.46

8.64

De la 6 luni până la 12 luni

82.39

8.12

101.26

7.46

89.49

7.54

Peste 12 luni

595.27

8.28

710.34

7.63

678.94

7.77

Suma totală

1056.41

 

827.32

 

797.73

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.86

 

7.64

 

7.78

Volumul creditelor acordate valută străină s-a micşorat cu 29.6 mil. lei sau cu 3.6 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentat de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.75 la sută, ponderea cărora fiind de 97.7 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratelor medii la creditele noi acordate a avut o tendinţă de creştere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină s-a majorat cu 0.14 puncte procentuale faţă de august 2012 până la nivelul de 7.78 la sută în septembrie 2012, fiind influenţată de rata celor mai atractive credite şi anume, de creditele acordate cu termenul de peste 12 luni cu o rată medie a dobânzii de 7.77 la sută.

În luna septembrie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a scăzut cu 1278.5 mil. lei sau cu 43.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind în mărime de 1662.3 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 7.94 la sută (Tabelul nr. 3).

 

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în moneda naţională

 

Septembrie 2011

August 2012

Septembrie 2012

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

568.89

4.03

225.08

4.19

108.49

2.67

De la 1 lună până la 3 luni

847.78

3.59

280.52

3.73

74.05

3.06

De la 3 luni până la 6 luni

513.56

8.42

539.12

6.83

595.15

7.30

De la 6 luni până la 12 luni

477.33

9.71

534.31

8.88

609.35

8.75

Peste 12 luni

533.17

11.11

319.34

9.86

275.23

10.94

Suma totală

2940.73

 

1898.37

 

1662.27

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

6.87

 

7.15

 

7.94

Comparativ cu luna august 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a redus cu 236.1 mil. lei (12.4 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a crescut cu 0.80 puncte procentuale, până la nivelul de 7.94 la sută.

Ponderea maximă (36.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională revine depunerilor cu termenul de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 8.75 la sută. Poziţia secundă o deţin depunerile cu termenul de la 3 până la 6 luni, constituind 35.8 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 7.30 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada dată 62.5 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 12.8 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente a constituit 9.70 la sută (în creştere cu 0.22 puncte procentuale faţă de luna august 2012).

Volumul depozitelor la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna septembrie 2012 a scăzut cu 237.4 mil. lei sau 13.6 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1506.8 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada analizată a constituit 4.97 la sută (Tabelul nr. 4).

 

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în valută străină

 

Septembrie 2011

August 2012

Septembrie 2012

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

139.21

1.52

104.47

1.64

91.96

1.57

De la 1 lună până la 3 luni

83.02

1.52

54.25

2.08

303.81

3.65

De la 3 luni până la 6 luni

522.08

3.49

568.18

4.29

314.99

4.49

De la 6 luni până la 12 luni

655.07

4.14

548.56

4.75

485.50

4.93

Peste 12 luni

344.87

5.81

481.21

5.46

310.58

7.80

Suma totală

1744.25

 

1756.67

 

1506.84

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

3.94

 

4.53

 

4.97

Comparativ cu luna august 2012 volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în perioada respectivă s-a diminuat cu 249.8 mil. lei (14.2 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.44 puncte procentuale, până la nivelul de 4.97 la sută.

Ponderea maximă (32.2 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină revine depunerilor cu termenul de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 4.93 la sută, în creştere cu 0.18 puncte procentuale faţă de lună precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.64 puncte procentuale în septembrie 2012, diminuându-se cu 1.03 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 2.81 puncte procentuale în luna analizată, reducându-se cu 0.30 puncte procentuale faţă de august 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: