Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.03.2021

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna februarie 2021Piața creditelor

În luna februarie 2021, creditele noi acordate1 au constituit 2 673,2 milioane lei, în creștere cu 12,5 la sută față de luna februarie 2020.

Structura creditelor acordate (Diagrama 1) în luna de raportare a evoluat astfel:

 • 74,1 la sută reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 1 981,1 milioane lei (+42,2 la sută față de luna precedentă și +21,7 la sută față de februarie 2020);
 • 24,4 la sută reprezintă creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constituit 652,8 milioane lei (+0,4 la sută față de luna precedentă și -6,4 la sută față de februarie 2020);
 • 1,5 la sută revin creditelor atașate la cursul valutei2, care au constituit 39,3 milioane lei (-44,3 la sută față de luna precedentă și -21,7 la sută față de luna februarie 2020).

Diagrama 1
Dinamica creditelor noi acordate, milioane lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos)

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.


Din perspectiva termenelor de acordare (Diagrama 2), cele mai atractive au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani cu o pondere de 53,4 la sută în totalul creditelor acordate. Persoanele juridice dețin 34,7 la sută din totalul acestor credite.

Diagrama 2
Creditele noi acordate, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2021.


Creditele în moneda națională (Diagrama 3) au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice (53,5 la sută). Societățile comerciale nefinanciare au deținut o pondere de 48,6 la sută din totalul creditelor acordate în moneda națională (dintre care 49,0 la sută revenind comerțului).

Creditele în valută au fost solicitate, preponderent, de către societățile comerciale nefinanciare (94,7 la sută ), ponderea majoră (58,9 la sută ) revenind comerțului.

Diagrama 3
Structura creditelor acordate în moneda națională, pe sectoare, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna februarie 2021.


Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constituit 7,40 la sută, la cele în valută – 4,13 la sută, iar la cele atașate la cursul valutei – 4,41 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, rata medie a evoluat:

 • la creditele în moneda națională s-a micșorat cu 0,28 puncte procentuale (p.p.). Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 8,35 la sută, persoanelor fizice care practică activitate3 – cu o rată de 8,96 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 6,08 la sută (Diagrama 4);
 • la creditele în valută s-a majorat cu 0,03 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,13 la sută , persoanelor fizice – cu o rată de 7,02 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la credite în valută.
 • la creditele atașate la cursul valutei s-a majorat cu 0,30 p.p. Persoanelor juridice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 4,16 la sută, persoanelor fizice care practică activitate– cu o rată de 5,25 la sută, iar persoanelor fizice – cu o rată de 4,68 la sută.

Comparativ cu perioada similară a anului precedent, rata medie la creditele acordate în moneda națională a scăzut cu 1,34 p.p., la cele în valută - cu 0,04 p.p., iar la cele atașate la cursul valutei - cu 1,20 p.p.

Diagrama 4
Ratele medii ponderate la creditele noi acordate, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.


Volumul creditelor în moneda națională acordate persoanelor fizice, în luna februarie 2021, s-a majorat comparativ cu luna precedentă cu 34,6 la sută și a constituit 850,2 milioane lei (Diagrama 5). Rata medie la aceste credite s-a diminuat cu 0,80 p.p. și a constituit 6,08 la sută.

Diagrama 5
Credite acordate în moneda națională persoanelor fizice

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Din perspectiva scopului creditelor acordate, creditele de consum au deținut cea mai mare pondere (65,6 la sută) și au fost acordate cu o rată medie de 5,43 la sută (-1,25 p.p. comparativ cu luna precedentă și -3,30 p.p. comparativ cu februarie 2020).

Rata medie la creditele imobiliare s-a majorat cu 0,07 p.p față de luna precedentă și s-a micșorat cu 0,48 p.p. față de februarie 2020.

De menționat că 94,4 la sută din toate creditele imobiliare au fost acordate în moneda națională. Creditele de consum, de asemenea, au fost acordate, preponderent, în moneda națională (99,4 la sută din totalul creditelor de consum).


Creditele în moneda națională (Diagrama 6) cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai solicitate în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 6,97 la sută (persoanelor juridice cu 8,43 la sută, persoanelor care practică activitate cu 9,23 la sută, iar persoanelor fizice cu 5,15 la sută).

Diagrama 6
Ratele medii la creditele acordate, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare până la 1 lună, constituind 9,43 la sută (rata creditelor persoanelor juridice – 9,57 la sută, a creditelor persoanelor fizice – 7,53 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la credite în moneda națională).

Creditele în valută cu termene de la 2 până la 5 ani (care au avut cel mai mare volum în luna de raportare) au fost acordate cu o rată medie de 4,22 la sută (persoanelor juridice li s-au acordat credite cu o rată de 4,22 la sută, persoanelor fizice cu o rată medie de 7,07 la sută, iar persoanele fizice care practică activitate nu au apelat la credite în valută (Diagrama 6)).


Piața depozitelor

În luna februarie 2021, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 234,5 milioane lei, în creștere cu 17,4 la sută față de luna februarie 2020 (Diagrama 7).

Diagrama 7
Dinamica depozitelor atrase la termen (graficul de sus) și modificarea față de luna precedentă (graficul de jos), milioane lei

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Volumul depozitelor atrase a constituit:

 • în moneda națională – 1 462,0 milioane lei (-2,6 la sută față de luna precedentă și +25,7 la sută față de februarie 2020);
 • în valută recalculat în MDL – 772,5 milioane lei (-3,1 la sută față de luna precedentă și + 4,4 la sută față de februarie 2020).

Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 65,4 la sută, a celor în valută – 34,6 la sută.


Depozitele noi atrase (Diagrama 8) au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice cu o pondere de 79,4 la sută (50,8 la sută fiind depozitele atrase în moneda națională și 28,6 la sută cele în valută).

Diagrama 8
Depozitele atrase, pe scadențe și ponderile acestora, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Din perspectiva termenelor de plasare, cele mai atractive au fost depozitele cu termene de la 6 până la 12 luni cu o pondere de 29,0 la sută din totalul depozitelor atrase la termen (depozitele persoanelor fizice au constituit 25,9 la sută din totalul depozitelor).


Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 3,81 la sută, iar la cele în valută – 0,60 la sută.

Diagrama 9
Ratele medii ponderate la depozitele noi atrase la termen, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Comparativ cu luna precedentă rata medie a evoluat:

 • la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a majorat cu 0,37 p.p. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rata medie de 2,92 la sută, persoanele fizice care practică activitate cu o rată medie de 2,94 la sută, iar persoanele fizice cu o rată medie de 4,08 la sută;
 • la depozitele noi la termen în valută nu s-a schimbat. Persoanele juridice au plasat depozite cu o rată medie de 0,85 la sută, persoanele fizice care practică activitate cu o rată de 0,50 la sută, iar persoanele fizice - cu o rată medie de 0,55 la sută.

În comparație cu februarie 2020, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat la fel ca și cea a depozitelor în valută (Diagrama 9).


Depozitele în moneda națională cu termene de la 6 până la 12 luni, deținând cea mai mare pondere, au fost atrase cu o rată medie de 3,73 la sută (depozitele persoanelor juridice – cu o rată medie de 3,08 la sută, depozitele persoanelor fizice care practică activitate – cu o rată medie de 3,75 la sută, iar depozitele persoanelor fizice cu o rată de 3,83 la sută (Diagrama 10).

Diagrama 10
Ratele medii la depozitele noi atrase, pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

În cazul depozitelor în valută, cele mai atractive au fost cele cu termene de la 2 până la 5 ani care au fost plasate cu o rată de 0,85 la sută (persoanele juridice au plasat cu o rată de 1,24 la sută , persoanele fizice – cu o rată de 0,71 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 1 până la 2 ani (4,01 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice care practică activitate cu termene de la 6 până la 12 luni (3,75 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termene de peste 5 ani (4,83 la sută).

Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută a fost înregistrată:

 • la depozitele persoanelor juridice cu termene de la 2 până la 5 ani (1,24 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice care practică activitate cu termene de la 1 până la 2 ani (0,50 la sută);
 • la depozitele persoanelor fizice cu termenele de peste 5 ani (1,29 la sută).


Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională a constituit 3,59 p.p., iar la cele în valută – 3,53 p.p.

Diagrama 11
Marja de dobândă, p.p.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii și volumele creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase pentru luna februarie 2021.

Marja de dobândă la operațiunile în moneda națională s-a micșorat cu 0,65 p.p. față de luna precedentă și cu 0,63 p.p. față de februarie 2020 (Diagrama 11).

Marja de dobândă la operațiunile în valută s-a majorat cu 0,03 p.p. față de luna precedentă și cu 0,42 p.p. față de februarie 2020.

 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

3. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: