• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.07.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iunie 2012Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului. la sfârşitul lunii iunie 2012 a constituit 32945.6 mil. lei, majorându-se cu 863.8 mil. lei (2.7 la sută) faţă de finele lunii mai 2012 (tabelul nr. 1). Această evoluţie s-a datorat creşterii soldului creditelor acordate în moneda naţională cu 322.6 mil. lei (1.8 la sută) şi a soldului creditelor în valută străină (exprimate în MDL) cu 541.2 mil. lei (3.9 la sută).

   Tabelul nr. 1. Indicatorii pieţei creditelor (mil. lei)	Sold la sfârşit de perioadă	Credite noi acordate	total	în MDL	în valută străină	total	în MDL	în valută străină					volumul	rata dobânzii %	volumul	rata dobânzii %Decembrie 2011	30963.0	17174.5	13788.5	4746.6	2379.5	13.96	2367.1	7.67Ianuarie 2012	31380.0	17382.1	13997.9	1515.7	907.7	14.71	608.0	8.36Februarie	31999.3	17643.3	14356.0	2291.0	1288.7	13.90	1002.3	9.86Martie	31952.8	17994.0	13958.8	2537.8	1684.5	14.05	853.3	9.36Aprilie	32265.5	18291.5	13974.0	2219.8	1396.2	14.25	823.6	8.60Mai	32081.8	18206.2	13875.6	1996.3	1277.5	13.98	718.8	8.09Iunie	32945.6	18528.8	14416.8	2488.8	1469.4	13.69	1019.4	7.92Majorarea soldului creditelor în MDL s-a produs ca urmare a creşterii soldurilor creditelor acordate tuturor sectoarelor economiei, astfel soldul creditelor acordate sectorului privat a sporit cu 140.3 mil. lei (1.1 la sută), persoanelor fizice – cu 102.7 mil. lei (2.2 la sută), întreprinderilor de stat – cu 65.8 mil. lei (13.4 la sută) şi altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare – cu 13.8 mil. lei (4.0 la sută).

Soldul creditelor în valută străină (recalculat în lei) a înregistrat o majorare determinată de sporirea soldurilor creditelor acordate tuturor sectoarelor economiei, astfel soldul creditelor acordate sectorului privat a crescut cu 521.8 mil. lei (4.2 la sută), altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare - cu 12.8 mil. lei (2.7 la sută), întreprinderilor de stat - cu 3.6 mil. lei (0.6 la sută) şi persoanelor fizice - cu 3.0 mil. lei (1.1 la sută).

            Exprimat în dolari SUA, soldul creditelor în valută străină a constituit 1175.9 mil. USD, majorându-se cu 19.9 mil. USD (1.7 la sută) faţă de luna mai 2012.

Volumul creditelor acordate în MDL în luna iunie 2012 a constituit 1469.4 mil. lei, sporind cu 191.9 mil. lei, sau cu 15.0 la sută faţă de luna precedentă.

În luna iunie 2012 rata medie a dobânzii la creditele acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.29 puncte procentuale, până la nivelul de 13.69 la sută, ca rezultat al scăderii ratei medii la creditele acordate persoanelor juridice cu 0.32 puncte procentuale, până la nivelul de 13.20 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a crescut cu 0.05 puncte procentuale, până la nivelul de 15.42 la sută.

Volumul creditelor în valută străină acordate persoanelor juridice a constituit 1010.5 mil. lei (echivalentul a 83.6 mil. USD), majorându-se cu 317.8 mil. lei (echivalentul a 25.2 mil. USD) faţă de luna mai 2012.

Rata medie a dobânzii la creditele în valută străină acordate persoanelor juridice s-a micşorat cu 0.12 puncte procentuale faţă de luna precedentă, constituind 7.89 la sută în luna iunie 2012.

   Tabelul nr. 2. Indicatorii pieţei depozitelor la termen (mil. lei)	Sold la sfârşit de perioadă	Depozite noi atrase	total	în MDL	în valută străină	total	în MDL	în valută străină					volumul	rata dobânzii %	volumul	rata dobânzii %Decembrie 2011	20153.9	10879.3	9274.6	3537.6	2264.6	8.45	1273.0	3.83Ianuarie 2012	21424.8	11447.1	9977.7	4026.3	2431.0	7.06	1595.3	4.03Februarie	21696.6	11477.3	10219.3	3377.7	2085.7	8.04	1292.0	4.20Martie	21777.8	11661.7	10116.1	3212.1	1941.3	7.32	1270.8	4.20Aprilie	22011.2	11858.4	10152.8	2977.2	1698.1	7.23	1279.1	3.92Mai	22183.1	12054.5	10128.6	3567.8	1974.1	7.50	1593.7	3.92Iunie	22491.5	12140.6	10350.9	3022.1	1663.5	7.59	1358.6	3.79La finele lunii iunie 2012 soldul depozitelor în sistemul bancar a însumat 31962.1 mil. lei, majorându-se cu 1040.6 mil. lei (3.4 la sută) faţă de luna precedentă, ca rezultat al creşterii soldului depozitelor în moneda naţională cu 197.6 mil. lei (1.1 la sută) şi al depozitelor în valută străină - cu 843.0 mil. lei (6.6 la sută).

Soldul depozitelor la vedere a constituit 9470.6 mil. lei, majorându-se cu 732.2 mil. lei faţă de luna mai 2012 şi reprezentând 29.6 la sută din soldul total al depozitelor.

Soldul depozitelor la termen a însumat 22491.5 mil. lei, majorându-se cu 308.4 mil. lei (1.4 la sută) (tabelul nr. 2).

Soldul depozitelor la termen în MDL a constituit 12140.6 mil. lei la sfârşitul lunii iunie 2012, majorându-se cu 86.1 mil. lei (0.7 la sută) faţă de luna precedentă, ca urmare a creşterii soldului depunerilor persoanelor fizice în MDL cu 172.3 mil. lei (1.7 la sută), în timp ce soldul depozitelor agenţilor economici a scăzut cu 86.2 mil. lei (4.5 la sută).

Soldul depozitelor la termen în valută străină a fost în creştere cu 222.3 mil. lei (2.2 la sută), constituind 10350.9 mil. lei.

Volumul depozitelor atrase la termen în MDL în luna iunie 2012 a constituit 1663.5 mil. lei, fiind cu 310.6 mil. lei inferior celui din luna mai 2012. Această descreştere a fost generată de scăderea volumului depozitelor atrase de la persoanele fizice cu 135.1 mil. lei (11.4 la sută) şi volumului depozitelor atrase de la persoanele juridice - cu 175.5 mil. lei (22.2 la sută).

Rata medie a dobânzii la depozitele la termen în MDL s-a majorat în iunie 2012 cu 0.09 puncte procentuale, constituind 7.59 la sută (9.16 la sută – pentru persoanele fizice şi 4.91 la sută – pentru persoanele juridice, în comparaţie cu 9.26 şi 4.86 la sută, respectiv, în luna mai 2012).

În perioada de referinţă volumul atras al depozitelor la termen în valută străină a constituit 1358.6 mil. lei (echivalentul a 112.4 mil. USD), diminuându–se cu 235.1 mil. lei (echivalentul a 22.0 mil. USD) din contul descreşterii depunerilor persoanelor fizice cu 173.4 mil. lei, sau cu 15.5 la sută şi a depunerilor persoanelor juridice cu 61.7 mil. lei, sau cu 13.0 la sută.

În luna iunie 2012 rata medie a dobânzii la depozitele la termen în valută străină s-a situat la nivelul de 3.79 la sută (2.89 la sută pentru persoanele juridice şi 4.18 la sută pentru persoanele fizice).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: