• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.09.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna august 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna august 2012 a scăzut cu 27.4 mil. lei sau cu 2.0 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1324.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 12.82 la sută şi s-a redus cu 1.24 puncte procentuale (Tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în moneda naţională

 

August 2011

 

Iulie 2012

 

August 2012

 

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

150.96

16.22

53.43

15.25

71.60

13.66

De la 1 lună până la 3 luni

30.21

15.49

92.43

15.30

34.64

14.02

De la 3 luni până la 6 luni

32.79

15.09

35.81

14.92

22.10

14.05

De la 6 luni până la 12 luni

149.92

13.38

212.07

12.86

161.76

12.74

Peste 12 luni

988.21

13.76

910.00

13.13

1034.57

12.71

Suma totală

1352.09

 

1303.73

 

1324.68

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

14.06

 

13.38

 

12.82

Comparativ cu luna iulie 2012 volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 21.0 mil. lei sau cu 1.6 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordat s-a diminuat cu 0.56 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termenul de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 78.1 la sută în august 2012 din volumul total al creditelor acordate în moneda naţională şi au fost acordate în mediu cu o rată de 12.71 la sută, fiind în descreştere cu 0.42 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termenul de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 12.2 la sută) acordate cu o rată medie de 12.74 la sută, în descreştere cu 0.12 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională este reprezentată de creditele acordate persoanelor juridice, care reprezintă 73.9 la sută din totalul creditelor în lei şi care s-au acordat cu o rată medie de 12.09 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.90 la sută.

În luna august 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) a scăzut cu 102.9 mil. lei sau cu 11.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, fiind în mărime de 827.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în perioada respectivă a constituit 7.64 la sută şi s-a redus cu 1.24 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2: Volumele şi ratele medii la creditele acordate de bănci în valută străină

 

August 2011

 

Iulie 2012

 

August 2012

 

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

184.60

11.27

55.96

10.88

0.23

15.18

De la 1 lună până la 3 luni

43.38

9.13

25.92

10.31

7.17

9.64

De la 3 luni până la 6 luni

23.81

8.44

10.72

8.59

8.32

9.10

De la 6 luni până la 12 luni

55.41

8.44

134.30

7.57

101.26

7.46

Peste 12 luni

623.02

8.21

835.50

7.47

710.34

7.63

Suma totală

930.22

 

1062.40

 

827.32

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.88

 

7.74

 

7.64

Volumul creditelor acordate valută străină s-a micşorat cu 235.1 mil. lei sau cu 22.1 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentat de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.62 la sută, ponderea cărora fiind de 98.1 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratelor medii la creditele noi acordate a avut o tendinţă de descreştere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină s-a redus cu 0.10 puncte procentuale faţă de iulie 2012 până la nivelul de 7.64 la sută în august 2012, fiind influenţată de rata celor mai atractive credite şi anume, de creditele acordate cu termenul de peste 12 luni cu o rată medie a dobânzii de 7.63 la sută.

În luna august 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a crescut cu 118.5 mil. lei sau cu 6.7 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind în mărime de 1898.4 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 7.15 la sută (Tabelul nr. 3).

 

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în moneda naţională

 

August 2011

 

Iulie 2012

 

August 2012

 

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

288.26

3.84

306.62

2.65

225.08

4.19

De la 1 lună până la 3 luni

231.89

4.28

145.10

3.47

280.52

3.73

De la 3 luni până la 6 luni

489.02

8.38

417.65

8.14

539.12

6.83

De la 6 luni până la 12 luni

435.90

9.73

421.45

9.62

534.31

8.88

Peste 12 luni

334.84

11.36

249.45

10.50

319.34

9.86

Suma totală

1779.90

 

1540.26

 

1898.38

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.00

 

7.40

 

7.15

Comparativ cu luna iulie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 358.1 mil. lei (23.3 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a scăzut cu 0.25 puncte procentuale, până la nivelul de 7.15 la sută.

Ponderea maximă (28.4 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională revine depunerilor cu termenul de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 6.83 la sută. Poziţia secundă o deţin depunerile cu termenul de la 6 până la 12 luni, constituind 28.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 8.88 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada dată 49.7 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, diminuându-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente a constituit 9.48 la sută (în descreştere cu 0.14 puncte procentuale faţă de luna iulie 2012).

Volumul depozitelor la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna august 2012 a crescut cu 74.7 mil. lei sau 4.4 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1756.7 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada analizată a constituit 4.53 la sută (Tabelul nr. 4).

 

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele atrase la termen în valută străină

 

August 2011

 

Iulie 2012

 

August 2012

 

Suma (mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Suma

(mil. lei)

Rata medie (%)

Până la 1 lună

67.88

0.92

116.03

1.31

104.47

1.64

De la 1 lună până la 3 luni

85.02

1.62

72.84

2.02

54.25

2.08

De la 3 luni până la 6 luni

525.87

3.36

512.29

4.31

568.18

4.29

De la 6 luni până la 12 luni

742.50

4.29

384.62

4.74

548.56

4.75

Peste 12 luni

260.67

5.21

191.71

5.32

481.21

5.46

Suma totală

1681.94

 

1277.49

 

1756.67

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

3.87

 

4.19

 

4.53

Comparativ cu luna iulie 2012 volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în perioada respectivă s-a majorat cu 479.2 mil. lei (37.5 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a crescut cu 0.34 puncte procentuale, până la nivelul de 4.53 la sută.

Ponderea maximă (32.3 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină revine depunerilor cu termenul de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 4.29 la sută, în descreştere cu 0.02 puncte procentuale faţă de lună precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.68 puncte procentuale în august 2012, diminuându-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.11 puncte procentuale în luna analizată, diminuându-se cu 0.44 puncte procentuale faţă de iulie 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: