• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.09.2017

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna august 2017În luna august 2017, rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 la creditele noi acordate în moneda naţională a constituit 9.76 la sută, diminuându-se cu 3.95 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În același timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele în moneda națională a scăzut cu 0.24 puncte procentuale.

Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna august 2017, ponderea lor a constituit 43.87 la sută din volumul total al creditelor în moneda națională (graficul nr. 2), care au fost acordate cu o rată medie de 9.57 la sută (în descreștere cu 0.13 puncte procentuale față de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Persoanelor juridice le-a revenit  o pondere majoră de 57.45 la sută din volumul total al creditelor noi acordate în moneda națională, cu o rată medie de 9.96 la sută. În același timp, persoanelor fiziceinclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 9.49 la sută (graficul nr. 3).

 

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută a constituit, în perioada de referință, 4.89 la sută, fiind cu 0.78 puncte procentuale inferioară celei din luna august 2016. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a scăzut cu 0.06 puncte procentuale.

În luna de raportare, creditele noi acordate în valută au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 4.87 la sută, constituind 99.37 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 până la 5 ani (42.53 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 4.90 la sută.

 

În luna august 2017, rata medie ponderată la depozitele la termen în moneda națională a constituit 5.78 la sută, micșorându-se cu 2.46 puncte procentuale față de august 2016 (graficul nr.5). Comparativ cu luna iulie 2017, rata medie a dobânzii la depozitele la termen în moneda națională a crescut cu 0.54 puncte procentuale.

Depozitele pe termen de la 6 lună până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 6.02 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 46.44 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda națională (graficul nr. 6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor la termen în moneda națională atrase de la persoanele fizice a constituit 82.34 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda națională, fiind în creștere cu 26.68 puncte procentuale față de luna precedentă.

Rata medie ponderată a dobânzii aferentă acestor depozite a constituit 6.01 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 4.72 la sută, reflectând o creștere de 0.42 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

 

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen în valută a constituit în perioada de referință 1.52 la sută, în descreștere cu 0.63 puncte procentuale comparativ cu luna august 2016 și cu 0.10 puncte procentuale, comparativ cu luna iulie 2017.

Ponderea maximă (59.90 la sută) în totalul depozitelor la termen în valută a fost consemnată la depozitele pe termene de la 6 până la 12 luni, fiind atrase cu o rată medie a dobânzii de 1.47 la sută, în descreștere cu 0.18 puncte procentuale față de luna precedentă (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen în valută, pe scadenţe (% anual)

 

Marja bancară la operațiunile în moneda națională a constituit 3.98 puncte procentuale, micșorându-se cu 0.78 puncte procentuale față de luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operațiunile în valută a constituit 3.38 puncte procentuale, în creștere cu 0.05 puncte procentuale față de luna iulie 2017.

 

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: