Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.11.2015

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna octombrie 2015Rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 la creditele noi acordate în moneda naţională în luna octombrie 2015 a constituit 15.75 la sută, majorându-se cu 4.95 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0.31 puncte procentuale.

Creditele acordate pe  termene de la 2 până la 5 ani au fost în continuare cele mai atractive, în luna octombrie  2015 ponderea lor constituind 39.8 din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2), care au fost acordate cu o rată medie de 14.81 la sută (în descreştere cu 0.63 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Ponderea majoră  a creditelor noi acordate în moneda naţională, 77.1 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională, le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 15.49 la sută persoanelor juridice. În același timp, persoanelor fiziceinclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rata medie de 16.62 la sută (Graficul nr. 3).

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută  în perioada de referință  a constituit 7.05 la sută, fiind cu 0.88 puncte procentuale inferioară celei din luna octombrie 2014. Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna octombrie 2015 a crescut cu 0.35 puncte procentuale.
În luna de raportare, creditele noi în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.04 la sută, constituind 99.5 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite  în valută au fost creditele pe  termene de la 1 an până la 2 ani (32.2 la sută din totalul creditelor  în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.41 la sută.

În luna octombrie 2015, rata medie ponderată la depozitele  la termen atrase în moneda naţională a constituit 14.02 la sută, majorându-se cu 8.53 puncte procentuale faţă de octombrie 2014 (graficul nr.5). Comparativ cu luna septembrie 2015, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a crescut cu 0.22 puncte procentuale.

Depunerile pe termen de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase cu o rată medie a dobânzii de 16.34 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 47.8 la sută din totalul depozitelor  la termen în moneda naţională (graficul nr.6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor  la termen în moneda naţională atrase de la persoanele fizice a constituit 75.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, în creștere  cu 2.0 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 16.59 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 6.28 la sută, reflectând o descreştere cu 1.22 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele  la termen atrase în valută  în perioada de referinţă a constituit 2.31 la sută, în creștere cu 0.23 puncte procentuale comparativ cu luna septembrie 2015. 

Ponderea maximă (37.6 la sută) în  totalul depozitelor atrase la termen în valută a fost consemnată la depunerile pe termene de la 3 până la 6 luni,  cu o rată medie a dobânzii de 1.71 la sută,  în diminuare cu 0.04 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen în valută, pe scadenţe (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 1.73 puncte procentuale în octombrie 2015, majorându-se cu 0.09 puncte procentuale faţă de luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută a constituit 4.74 puncte procentuale în luna de referinţă, în creștere cu 0.12 puncte procentuale faţă de septembrie 2015.

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: