• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.11.2013

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna octombrie 2013



Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna octombrie 2013 a crescut cu 920.4 mil. lei, sau cu 75.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 2138.1 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 11.94 la sută şi s-a redus cu 1.06 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Octombrie 2012

Septembrie 2013

Octombrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

12.49

16.12

34.21

13.30

12.98

15.43

De la 1 lună până la 3 luni

17.75

13.56

20.78

13.03

73.47

12.46

De la 3 luni până la 6 luni

34.73

12.08

8.90

12.27

249.81

12.80

De la 6 luni până la 12 luni

339.59

12.60

328.55

11.53

500.62

11.80

Peste 12 luni

813.13

13.15

1152.04

11.79

1301.22

11.76

Suma totală

1217.69

 

1544.48

 

2138.10

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

13.00

 

11.79

 

11.94

Comparativ cu luna septembrie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională a crescut cu 593.6 mil. lei, sau cu 38.4 la sută. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate  s-a majorat cu 0.15 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 60.9 la sută în octombrie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.76 la sută (în descreştere cu 0.03 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.66 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 83.4 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.34 la sută.
În luna octombrie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină  (exprimate în MDL) s-a micșorat cu 235.5 mil. lei, sau cu 32.8 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 481.7 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.33 la sută, diminuându-se cu 0.31 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Octombrie 2012

Septembrie 2013

Octombrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

0.43

15.00

7.24

11.04

1.85

9.96

De la 1 lună până la 3 luni

8.37

10.48

1.94

7.53

6.22

7.63

De la 3 luni până la 6 luni

14.08

7.75

16.70

7.91

12.05

8.41

De la 6 luni până la 12 luni

88.99

7.35

126.42

6.09

34.66

7.87

Peste 12 luni

605.37

7.64

512.57

7.23

426.96

7.24

Suma totală

717.24

 

664.87

 

481.74

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.64

 

7.07

 

7.33

Totodată, volumul creditelor acordate în valută străină a scăzut cu 183.1 mil. lei, sau cu 27.5 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.30 la sută, constituind 97.5 la sută din totalul creditelor în valută străină. Rata medie la creditele noi acordate de sectorul bancar în valută străină s-a majorat cu 0.26 puncte procentuale față de septembrie 2013, până la nivelul de 7.33 la sută în octombrie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.24 la sută.

În luna octombrie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 163.4 mil. lei, sau cu 9.5 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1891.0 mil. lei. Rata medie ponderată în perioada respectivă a constituit 6.54 la sută şi  s-a micșorat cu 1.18 puncte procentuale (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Octombrie 2012

Septembrie 2013

Octombrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

136.82

2.02

20.44

3.77

20.95

4.74

De la 1 lună până la 3 luni

47.04

5.21

24.27

3.32

140.29

2.31

De la 3 luni până la 6 luni

555.00

7.44

387.15

6.61

583.03

6.14

De la 6 luni până la 12 luni

681.49

7.84

877.10

6.15

862.00

6.77

Peste 12 luni

307.26

10.88

275.17

8.66

284.75

8.91

Suma totală

1727.61

 

1584.13

 

1891.03

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.72

 

6.62

 

6.54

Comparativ cu luna septembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională a crescut cu 306.9 mil. lei (19.4 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a scăzut cu 0.08 puncte procentuale faţă de luna anterioară. Ponderea maximă (45.6 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 6.77 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 65.8 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, micșorându-se cu 3.9 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 7.75 la sută. Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină  (exprimate în MDL) în luna octombrie 2013 s-a micșorat cu 311.4 mil. lei, sau cu 20.8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 1183.2 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.16 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Octombrie 2012

Septembrie 2013

Octombrie 2013

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

Suma

Rata medie (%)

(mil. lei)

(mil. lei)

(mil. lei)

Până la 1 lună

83.28

1.96

50.07

1.97

56.21

1.85

De la 1 lună până la 3 luni

363.48

3.74

62.13

1.89

24.61

1.31

De la 3 luni până la 6 luni

327.57

4.58

282.50

4.03

354.63

3.88

De la 6 luni până la 12 luni

519.29

5.02

549.40

4.86

541.18

4.42

Peste 12 luni

200.92

5.51

172.49

4.88

206.51

4.91

Suma totală

1494.54

 

1116.59

 

1183.15

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

4.50

 

4.36

 

4.16

Comparativ cu luna septembrie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în octombrie 2013 s-a majorat cu 66.6 mil. lei (6.0 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase a scăzut cu 0.20 puncte procentuale. Ponderea maximă (45.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.42 la sută, care s-a diminuat cu 0.44 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.40 puncte procentuale în octombrie 2013, sporind cu 0.23 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.17 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.46 puncte procentuale faţă de septembrie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: