• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.06.2015

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna mai 2015Rata medie ponbderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii privind raportarea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCA BNM nr. 304 din 22 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 30.12.2011 la creditele noi acordate în moneda naţională în luna mai 2015 a constituit 13.85 la sută, majorându-se cu 2.64 puncte procentuale faţa de perioada respectiva a anului precedent (Graficul nr. 1). În acelaşi timp comparativ cu luna precedentă rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0.19 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de la 2 până la 5 ani au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 38.7 la sută în mai 2015 din volumul total al creditelor în moneda naţională (Graficul nr. 2)  şi au fost acordate în medie cu o rată de 13.21 la sută (în descreştere cu 0.08 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graf. 1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graf. 2. Structura creditelor pentru luna mai 2015, pe scadențele contractuale (%)

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 13.19 la sută persoanelor juridice, care au deţinut 73.1 la sută din volumul total creditelor acordate în moneda naţională. În același timp, persoanelor fiziceÎnclusiv persoanele fizice care practică activitatea le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rata medie de 15.64 la sută (Graficul nr. 3).

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută străină în perioada respectivă a constituit 7.24 la sută, fiind cu 0.60 puncte procentuale inferior celei din luna mai 2014. Comparativ cu luna anterioară, rata medie în luna aprilie 2015 a crescut cu 0.10 puncte procentuale.
In luna de raportare creditele noi în valută străină au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.24 la sută, constituind 95.4 la sută din totalul creditelor în valută străină (Graficul nr.4).

Graf. 3. Ratele dobânzii la credite acordate în moneda națională pentru luna mai 2015, pe scadenţele contractuale (% anual)

Graf. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută străină pentru luna mai 2015, pe scadenţele contractuale (%anual)

Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani (29.8 la sută din totalul creditelor acordate în valuta), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.99 la sută.

În luna mai 2015, rata medie ponderată la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională a constituit 11.58 la sută, majorându-se cu 6.57 puncte procentuale faţă de mai 2014 (Graficul nr.5). Comparativ cu luna aprilie 2015, rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada de raportare a scăzut cu 0.19 puncte procentuale.

Depunerile cu termen de la 3 până la 6 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 14.18 la sută, în luna de raportare au fost cele mai atractive, constituind 40.7 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională (Graficul nr.6).

Graf. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sistemul bancar (% anual)

Graf. 6. Structura depozitelor pentru luna mai 2015, pe scadențele contractuale (%)

Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 68.4 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, diminuându-se cu 1.0 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 14.06 la sută (Graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase persoanelor juridice a constituit 6.21 la sută, reflectând o descreştere cu 0.24 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină în perioada de referinţă a constituit 2.38 la sută. Comparativ cu luna aprilie 2015, rata medie a dobânzii la depozitele în valută străină atrase în luna de raportare s-a diminuat cu 0.02 puncte procentuale.

Ponderea maximă (40.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată, ca şi in perioadele precedente, la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 2.64 la sută, care s-a diminuat cu 0.02 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.8).

Graf.7. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în moneda naţională, pentru luna mai 2015, pe scadențele contractuale (% anual)

Graf. 8. Ratele dobânzii la depozite la termen atrase în valută străină, pentru luna mai 2015, pe scadenţele contractuale (% anual)

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 2.27 puncte procentuale în mai 2015, majorându-se cu 0.38 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente (Graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 4.86 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.12 puncte procentuale faţă de aprilie 2015.

Graf. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).