Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.06.2017

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna mai 2017În luna mai 2017 rata medie ponderată a dobânziiDatele din comunicatul dat sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 la creditele noi acordate în moneda naţională a constituit 10.41 la sută, diminuându-se cu 4.82 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului precedent (graficul nr. 1). În acelaşi timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele în moneda națională a scăzut cu 0.22 puncte procentuale.

Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna mai 2017, ponderea lor a constituit 43.93 la sută din volumul total al creditelor în moneda naţională (graficul nr. 2), care au fost acordate cu o rată medie de 9.99 la sută (în descreștere cu 0.15 puncte procentuale faţă de luna anterioară).

Graficul nr.1. Ratele dobânzii la creditele noi acordate (% anual)

Graficul nr. 2. Structura creditelor, pe scadențe (%)

Persoanelor juridice le-a revenit  o pondere majoră de 62.23 la sută din volumul total al creditelor noi acordate în moneda naţională, cu o rată medie de 10.68 la sută. În același timp, persoanelor fiziceinclusiv persoanele fizice care practică activitate le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 9.97 la sută (graficul nr. 3).

 

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută a constituit, în perioada de referință, 5.10 la sută, fiind cu 1.13 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2016. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a scăzut cu 0.04 puncte procentuale. În luna de raportare, creditele noi acordate în valută au fost reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 5.08 la sută, constituind 99.49 la sută din totalul creditelor în valută (graficul nr.4).

Graficul nr. 3. Ratele dobânzii la creditele acordate în moneda națională, pe scadenţe (% anual)

Graficul nr. 4. Ratele dobânzii la creditele acordate în valută, pe scadenţe (% anual)

Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 2 până la 5 ani (46.34 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 5.32 la sută.

 

În luna mai 2017, rata medie ponderată la depozitele la termen atrase în moneda naţională a constituit 5.31 la sută, micșorându-se cu 7.17 puncte procentuale faţă de mai 2016 (graficul nr.5). Comparativ cu luna aprilie 2017, rata medie a dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională a scăzut cu 0.04 puncte procentuale.

Depozitele pe termen de la 1 până la 3 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.32 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 36.87 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda naţională (graficul nr.6).

Graficul nr. 5. Ratele dobânzii la depozitele noi la termen pe sectorul bancar (% anual)

Graficul nr. 6. Structura depozitelor, pe scadențe (%)

Ponderea depozitelor la termen în moneda naţională atrase de la persoanele fizice a constituit 54.89 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda naţională, majorându-se cu 1.39 puncte procentuale faţă de luna precedentă.
Rata medie ponderată a dobânzii aferentă acestor depozite a constituit 5.95 la sută (graficul nr.7). Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 4.54 la sută, reflectând o descreștere cu 0.13 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen în valută a constituit în perioada de referinţă 1.67 la sută, în descreștere cu 0.45 puncte procentuale comparativ cu luna mai 2016 și cu 0.20 puncte procentuale, comparativ cu luna aprilie 2017.
Ponderea maximă (41.31 la sută) în totalul depozitelor la termen în valută a fost consemnată la depozitele pe termene de la 6 până la 12 luni, fiind atrase cu o rată medie a dobânzii de 1.81 la sută, în descreștere cu 0.16 puncte procentuale faţă de luna precedentă (graficul nr.8).

Graficul nr.7. Ratele dobânzii la depozitele la termen în moneda naţională, pe scadențe (% anual)

Graficul nr. 8. Ratele dobânzii la depozitele la termen în valută, pe scadenţe (% anual)

 

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.10 puncte procentuale, micșorându-se cu 0.18 puncte procentuale faţă de luna precedentă (graficul nr.9).

Marja bancară la operaţiunile în valută a constituit 3.43 puncte procentuale, în creștere cu 0.17 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2017.

 

Graficul nr. 9. Marja bancară (% anual)

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: