• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2023

Evoluția pieței CREDITELOR în luna ianuarie 2023În luna ianuarie 2023, creditele noi acordate1 (Infografic 1) au constituit 3 127,7 milioane lei, în scădere cu 28,6 la sută față de luna decembrie 2022. Partea majoră (68,7 la sută) reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 2 148,0 milioane lei (-28,9 la sută față de luna precedentă).


Infografic 1. Evoluția creditelor noi acordate.


Din perspectiva termenelor de acordare, cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 50,3 la sută în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 37,8 la sută din totalul creditelor.

Partea majoră (78,4 la sută) a creditelor noi acordate a fost contractată de către societățile comerciale nefinanciare.

Rata medie nominală la creditele noi acordate în moneda națională s-a majorat cu 0,29 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă și a constituit 14,26 la sută, rata medie la cele în valută s-a majorat cu 0,64 puncte procentuale, constituind 5,76 la sută.

Persoanele fizice în luna ianuarie 2023 au contractat creditele (Infografic 2) în volum de 558,7 milioane lei (-12,5 la sută comparativ cu luna precedentă), partea majoră (75,7 la sută) fiind acordată pentru consum. Majoritatea acestor credite (347,2 milioane lei) au fost acordate în moneda națională pe termene de la 2 până la 5 ani.


Infografic 2. Creditele noi acordate persoanelor fizice.


Creditele imobiliare dețin ponderea de 19,1 la sută din totalul creditelor acordate persoanelor fizice și au fost acordate, preponderent, în moneda națională (61,5 la sută din totalul creditelor imobiliare).

Rata medie la creditele acordate în moneda națională de consum s-a diminuat cu 0,19 puncte procentuale și a constituit 16,71 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate în moneda națională pentru procurarea imobilului a crescut cu 0,20 puncte procentuale, constituind 13,21 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, persoanele juridice au solicitat în luna de referință mai puține credite atât în moneda națională (-33,3 la sută), cât și în valută (-26,6 la sută) și atașate la cursul valutei3 ( -52,8 la sută). Partea majoră (78,4 la sută) a creditelor noi acordate a fost contractată de către societățile comerciale nefinanciare.

Rata medie la creditele acordate persoanelor juridice (infografic 3) în moneda națională s-a majorat cu 0,17 puncte procentuale, până la nivelul de 13,45 la sută. În același timp, rata medie la creditele acordate în valută s-a majorat cu 0,62 puncte procentuale și a constituit 5,70 la sută.


Infografic 3. Creditele noi acordate persoanelor juridice.

 

infografic:

Date statistice

Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna ianuarie 2023

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016

 


1. Informația este reflectată conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 1.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Persoanele care practică activitate, conform Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin HCE al BNM nr. 255 din 17.11.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.206-215 din 02.12.2011, cu modificările și completările ulterioare, activează în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sunt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.

3. Creditele atașate la cursul valutei, potrivit Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă activele ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractele corespunzătoare încheiate de către bancă, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta la care se ataşează.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: