Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
19.12.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna noiembrie 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna noiembrie 2012 a scăzut cu 145.6 mil. lei, sau cu 10.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1193.8 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.68 la sută şi s-a redus cu 1.89 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Noiembrie 2011

Octombrie 2012

Noiembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

270.24

15.28

12.49

16.12

93.67

12.52

De la 1 lună până la 3 luni

37.46

14.82

17.75

13.56

22.28

13.42

De la 3 luni până la 6 luni

19.44

15.65

34.73

12.08

104.12

12.93

De la 6 luni până la 12 luni

102.57

15.10

339.59

12.60

194.63

12.10

Peste 12 luni

909.71

14.27

813.13

13.15

779.10

12.79

Suma totală

1339.42

 

1217.69

 

1193.80

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

14.57

 

13.00

 

12.68

Comparativ cu luna octombrie 2012, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a redus cu 23.9 mil. lei, sau cu 2.0 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a diminuat cu 0.32 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 65.3 la sută în noiembrie 2012 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.79 la sută (în descreştere cu 0.36 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 16.3 la sută), fiind acordate cu o rată medie de 12.10 la sută, în descreştere cu 0.50 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice, care reprezintă 77.2 la sută din totalul creditelor în lei şi care au fost acordate cu o rată medie de 12.08 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.72 la sută.

În luna noiembrie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) a scăzut cu 198.1 mil. lei, sau cu 21.4 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 726.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.73 la sută, reducându-se cu 1.06 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Noiembrie 2011

Octombrie 2012

Noiembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

134.35

11.11

0.43

15.00

1.37

10.61

De la 1 lună până la 3 luni

30.76

10.99

8.37

10.48

7.59

9.15

De la 3 luni până la 6 luni

43.65

7.61

14.08

7.75

152.14

7.09

De la 6 luni până la 12 luni

48.15

8.24

88.99

7.35

79.71

7.63

Peste 12 luni

667.46

8.34

605.37

7.64

485.49

7.92

Suma totală

924.37

 

717.24

 

726.30

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.79

 

7.64

 

7.73

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 9.1 mil. lei, sau cu 1.3 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.71 la sută, constituind 98.9 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratelor medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de creştere, astfel rata medie a dobânzii la creditele noi acordate s-a majorat cu 0.09 puncte procentuale faţă de octombrie 2012 până la nivelul de 7.73 la sută în noiembrie 2012, fiind influenţată de rata celor mai atractive credite şi anume, de creditele acordate cu termenul de peste 12 luni cu o rată medie a dobânzii de 7.92 la sută.

În luna noiembrie 2012 volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 253.1 mil. lei, sau cu 12.3 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1808.8 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în moneda naţională în perioada respectivă a constituit 7.96 la sută (tabelul nr. 3).

 

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Noiembrie 2011

Octombrie 2012

Noiembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

267.86

3.82

136.82

2.02

82.29

5.11

De la 1 lună până la 3 luni

558.04

3.94

47.04

5.21

108.25

3.19

De la 3 luni până la 6 luni

518.86

8.58

555.00

7.44

482.73

7.48

De la 6 luni până la 12 luni

456.76

10.12

681.49

7.84

747.39

7.77

Peste 12 luni

260.34

11.17

307.26

10.88

388.14

10.85

Suma totală

2061.86

 

1727.61

 

1808.80

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

7.37

 

7.72

 

7.96

Comparativ cu luna octombrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a majorat cu 81.2 mil. lei (4.7 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a sporit cu 0.24 puncte procentuale, până la nivelul de 7.96 la sută.

Ponderea maximă (41.3 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.77 la sută. Poziţia secundă au deţinut-o depunerile cu termene de la 3 până la 6 luni, constituind 26.7 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 7.48 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada respectivă 65.6 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, majorându-se cu 2.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.86 la sută (în creştere cu 0.15 puncte procentuale faţă de luna octombrie 2012).

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna noiembrie 2012 a crescut cu 14.5 mil. lei, sau cu 1.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1275.0 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.62 la sută (tabelul nr. 4).

 

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Noiembrie 2011

Octombrie 2012

Noiembrie 2012

Suma mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

99.46

1.45

83.28

1.96

77.10

1.98

De la 1 lună până la 3 luni

66.80

1.89

363.48

3.74

226.10

3.66

De la 3 luni până la 6 luni

409.28

3.78

327.57

4.58

290.17

4.52

De la 6 luni până la 12 luni

473.30

4.47

519.29

5.02

430.36

4.88

Peste 12 luni

211.67

5.67

200.92

5.51

251.28

5.99

Suma totală

1260.51

 

1494.54

 

1275.01

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

4.07

 

4.50

 

4.62

Comparativ cu luna octombrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în noiembrie 2012 s-a diminuat cu 219.5 mil. lei (14.7 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase s-a majorat cu 0.12 puncte procentuale.

Ponderea maximă (33.8 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.88 la sută, în descreştere cu 0.14 puncte procentuale faţă de lună precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 4.72 puncte procentuale în noiembrie 2012, diminuându-se cu 0.56 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.11 puncte procentuale în luna de referinţă, reducându-se cu 0.03 puncte procentuale faţă de octombrie 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: