• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.06.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna mai 2012Soldul creditelor în economieConform metodologiei FMI, din totalul creditelor în economie (inclusiv dobânda calculată la credite şi la creditele băncilor aflate în proces de lichidare) sunt excluse creditele interbancare şi creditele acordate Guvernului.  la sfârşitul lunii mai 2012 a constituit 32081.8 mil. lei, micşorându-se cu 183.7 mil. lei (0.6 la sută) faţă de finele lunii aprilie 2012 (tabelul nr. 1). Această evoluţie s-a datorat scăderii soldului creditelor acordate în moneda naţională cu 85.3 mil. lei (0.5 la sută) şi a soldului creditelor în valută străină (exprimate în MDL) cu 98.4 mil. lei (0.7 la sută).

Diminuarea soldului creditelor în MDL s-a produs ca urmare a reducerii soldurilor creditelor acordate sectorului privat cu 164.1 mil. lei (1.3 la sută), altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare – cu 16.0 mil. lei (4.5 la sută), întreprinderilor de stat – cu 1.1 mil. lei (0.2 la sută), în timp ce soldul creditelor acordate persoanelor fizice s–a majorat cu 95.9 mil. lei (2.1 la sută).

Soldul creditelor în valută străină (recalculat în lei) a înregistrat o reducere determinată de scăderea soldurilor creditelor acordate sectorului privat cu 197.7 mil. lei (1.6 la sută) şi altor organizaţii care practică unele operaţiuni financiare cu 2.6 mil. lei (0.5 la sută). Totodată, soldurile creditelor acordate întreprinderilor de stat şi persoanelor fizice s-au majorat cu 54.8 mil. lei (9.9 la sută) şi cu 47.1 mil. lei (19.7 la sută), respectiv.

Exprimat în dolari SUA, soldul creditelor în valută străină a constituit 1155.9 mil. USD, diminuându-se cu 30.4 mil. USD (2.6 la sută) faţă de luna aprilie 2012.

Volumul creditelor acordate în MDL în luna mai 2012 a constituit 1277.5 mil. lei, micşorându-se cu 118.7 mil. lei, sau cu 8.5 la sută faţă de luna precedentă.

În luna mai 2012 rata medie a dobânzii la creditele acordate în moneda naţională s-a diminuat cu 0.27 puncte procentuale, până la nivelul de 13.98 la sută, ca rezultat al scăderii ratei medii la creditele acordate persoanelor juridice cu 0.42 puncte procentuale, până la nivelul de 13.52 la sută şi a celei la creditele acordate persoanelor fizice - cu 0.25 puncte procentuale, până la nivelul de 15.37 la sută.

Volumul creditelor în valută străină acordate persoanelor juridice a constituit 692.7 mil. lei (echivalentul a 58.4 mil. USD), micşorându-se cu 109.3 mil. lei (echivalentul a 9.5 mil. USD) faţă de luna aprilie 2012.

Rata medie a dobânzii la creditele în valută străină acordate persoanelor juridice s-a micşorat cu 0.53 puncte procentuale faţă de luna precedentă, constituind 8.01 la sută în luna mai 2012.

La finele lunii mai 2012 soldul depozitelor în sistemul bancar a însumat 30921.5 mil. lei, majorându-se cu 245.9 mil. lei (0.8 la sută) faţă de luna precedentă, ca rezultat al creşterii soldului depozitelor în moneda naţională cu 458.9 mil. lei (2.6 la sută), în timp ce soldul depozitelor în valută străină s-a diminuat cu 213.0 mil. lei (1.6 la sută).

Soldul depozitelor la vedere a constituit 8738.5 mil. lei, majorându-se cu 74.1 mil. lei faţă de luna aprilie 2012 şi reprezentând 28.3 la sută din soldul total al depozitelor.

Soldul depozitelor la termen a însumat 22183.1 mil. lei, majorându-se cu 171.9 mil. lei (0.8 la sută) (tabelul nr. 2).

Soldul depozitelor la termen în MDL a constituit 12054.5 mil. lei la sfârşitul lunii mai 2012, majorându-se cu 196.1 mil. lei (1.7 la sută) faţă de luna precedentă, ca urmare a creşterii soldului depunerilor persoanelor fizice în MDL cu 185.3 mil. lei (1.9 la sută) şi depozitelor agenţilor economici cu 10.8 mil. lei (0.6 la sută).

Soldul depozitelor la termen în valută străină a fost în scădere cu 24.2 mil. lei (0.2 la sută), constituind 10128.6 mil. lei.

Volumul depozitelor atrase la termen în MDL în luna mai 2012 a constituit 1974.1 mil. lei, fiind cu 276.0 mil. lei superior celui din luna aprilie 2012. Această creştere a fost generată de majorarea volumului depozitelor atrase de la persoanele fizice cu 297.3 mil. lei (33.5 la sută), în timp ce volumul depozitelor atrase de la persoanele juridice a scăzut 21.3 mil. lei (2.6 la sută).

Rata medie a dobânzii la depozitele la termen în MDL s-a majorat în mai 2012 cu 0.27 puncte procentuale, constituind 7.50 la sută (9.26 la sută – pentru persoanele fizice şi 4.86 la sută – pentru persoanele juridice, în comparaţie cu 9.23 şi 5.04 la sută, respectiv, în luna aprilie 2012).

În perioada de referinţă volumul atras al depozitelor la termen în valută străină a constituit 1593.7 mil. lei (echivalentul a 134.4 mil. USD), majorându–se cu 314.6 mil. lei (echivalentul a 26.1 mil. USD) din contul creşterii depunerilor persoanelor fizice cu 206.9 mil. lei, sau cu 22.7 la sută şi a depunerilor persoanelor juridice cu 107.7 mil. lei, sau cu 29.4 la sută.

În luna mai 2012 rata medie a dobânzii la depozitele la termen în valută străină s-a situat la nivelul de 3.92 la sută (3.13 la sută pentru persoanele juridice şi 4.26 la sută pentru persoanele fizice).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: