Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.12.2012

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna decembrie 2012Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna decembrie 2012 a scăzut cu 255.6 mil. lei, sau cu 10.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 2123.9 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 11.98 la sută şi s-a redus cu 1.98 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

 

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Decembrie 2011

Noiembrie 2012

Decembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

374.52

15.11

93.67

12.52

58.42

14.16

De la 1 lună până la 3 luni

53.59

13.44

22.28

13.42

39.35

13.13

De la 3 luni până la 6 luni

385.21

14.33

104.12

12.93

200.49

13.31

De la 6 luni până la 12 luni

195.50

13.56

194.63

12.10

351.63

11.83

Peste 12 luni

1370.69

13.61

779.10

12.79

1474.02

11.72

Suma totală

2379.51

 

1193.80

 

2123.91

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

13.96

 

12.68

 

11.98

Comparativ cu luna noiembrie 2012, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 930.1 mil. lei, sau cu 77.9 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a diminuat cu 0.70 puncte procentuale.

Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 69.4 la sută în decembrie 2012 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 11.72 la sută (în descreştere cu 1.07 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Acestea sunt urmate de creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni (cu o pondere de 16.6 la sută), fiind acordate cu o rată medie de 11.83 la sută, în descreştere cu 0.27 puncte procentuale faţă de luna anterioară.

Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate persoanelor juridice, care reprezintă 85.3 la sută din totalul creditelor în lei şi care au fost acordate cu o rată medie de 11.65 la sută, în timp ce rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 13.90 la sută.

În luna decembrie 2012 volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) a scăzut cu 1370.8 mil. lei, sau cu 57.9 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, alcătuind 996.3 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 8.32 la sută, majorându-se cu 0.65 puncte procentuale.

 

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Decembrie 2011

Noiembrie 2012

Decembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

60.54

9.62

1.37

10.61

62.28

12.20

De la 1 lună până la 3 luni

5.88

8.68

7.59

9.15

10.86

8.31

De la 3 luni până la 6 luni

141.96

9.85

152.14

7.09

67.44

10.13

De la 6 luni până la 12 luni

198.37

7.33

79.71

7.63

123.29

7.91

Peste 12 luni

1960.36

7.49

485.49

7.92

732.44

7.90

Suma totală

2367.11

 

726.30

 

996.31

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

7.67

 

7.73

 

8.32

 

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 270.0 mil. lei, sau cu 37.2 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 8.32 la sută, constituind 96.2 la sută din totalul creditelor în valută străină.

Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de creştere, majorându-se cu 0.59 puncte procentuale faţă de noiembrie 2012 până la nivelul de 8.32 la sută în decembrie 2012. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 7.90 la sută.

În luna decembrie 2012 volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 587.7 mil. lei, sau cu 26.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrând 1676.9 mil. lei (tabelul nr. 3).

 

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Decembrie 2011

Noiembrie 2012

Decembrie 2012

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

269.03

4.02

82.29

5.11

66.89

6.36

De la 1 lună până la 3 luni

256.01

5.17

108.25

3.19

48.48

3.78

De la 3 luni până la 6 luni

762.08

9.08

482.73

7.48

521.07

7.99

De la 6 luni până la 12 luni

490.60

10.19

747.39

7.77

612.65

7.73

Peste 12 luni

486.86

9.91

388.14

10.85

427.77

10.84

Suma totală

2264.58

 

1808.80

 

1676.86

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

8.45

 

7.96

 

8.44

 

Comparativ cu luna noiembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională s-a redus cu 131.9 mil. lei (7.3 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă a sporit cu 0.48 puncte procentuale, până la nivelul de 8.44 la sută.

Ponderea maximă (36.5 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.73 la sută. Poziţia secundă au deţinut-o depunerile cu termene de la 3 până la 6 luni, constituind 31.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, atrase la o rată medie de 7.99 la sută.

Depozitele atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice au constituit în perioada respectivă 62.2 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, diminuându-se cu 3.4 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 9.90 la sută (în creştere cu 0.05 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2012).

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna decembrie 2012 a scăzut cu 154.8 mil. lei, sau cu 12.2 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 1118.2 mil. lei.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.68 la sută (tabelul nr. 4).

 

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Decembrie 2011

Noiembrie 2012

Decembrie 2012

Suma mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

81.97

0.85

77.10

1.98

61.01

1.96

De la 1 lună până la 3 luni

78.40

2.07

226.10

3.66

190.56

3.52

De la 3 luni până la 6 luni

485.04

3.34

290.17

4.52

231.59

4.49

De la 6 luni până la 12 luni

470.11

4.52

430.36

4.88

354.83

4.88

Peste 12 luni

157.44

5.72

251.28

5.99

280.22

5.96

Suma totală

1272.96

 

1275.01

 

1118.21

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

3.83

 

4.62

 

4.68

Comparativ cu luna noiembrie 2012, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în decembrie 2012 s-a diminuat cu 156.8 mil. lei (12.3 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase s-a majorat cu 0.06 puncte procentuale.

Ponderea maximă (31.7 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.88 la sută, menţionând nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 3.54 puncte procentuale în decembrie 2012, diminuându-se cu 1.18 puncte procentuale faţă de luna precedentă.

Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.64 puncte procentuale în luna de referinţă, majorându-se cu 0.53 puncte procentuale faţă de noiembrie 2012.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: