• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.05.2013

Evoluția pieței creditelor și a depozitelor în luna aprilie 2013Volumul creditelor noi acordate în moneda naţională în luna aprilie 2013 a crescut cu 84.8 mil. lei, sau cu 6.1 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1481.0 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 12.40 la sută şi s-a redus cu 1.85 puncte procentuale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în moneda naţională

 

Aprilie 2012

Martie 2013

Aprilie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

256.73

16.76

19.83

15.05

24.99

13.74

De la 1 lună până la 3 luni

121.70

14.60

76.28

13.11

9.08

13.33

De la 3 luni până la 6 luni

46.13

14.41

77.27

13.11

39.83

12.82

De la 6 luni până la 12 luni

212.38

13.63

192.42

12.94

277.31

12.39

Peste 12 luni

759.21

13.50

1081.99

12.65

1129.78

12.35

Suma totală

1396.15

 

1447.79

 

1480.99

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

14.25

 

12.77

 

12.40

Creşterea nesemnificativă a volumului de creditare în luna aprilie 2013 a fost condiționată și de modificările metodologice la determinarea şi calcularea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, operate începând cu luna iulie 2012se includ creditele noi acordate pe sectorul bancar cu dobânda mai mare decât „0”, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comparativ cu luna martie 2013, volumul creditelor noi acordate în moneda naţională s-a majorat cu 33.2 mil. lei, sau cu 2.3 la sută, iar rata medie ponderată a dobânzii la creditele acordate s-a micșorat cu 0.37 puncte procentuale. Creditele acordate cu termene de peste 12 luni au continuat să rămână cele mai atractive, ponderea lor constituind 76.3 la sută în aprilie 2013 din volumul total al creditelor în moneda naţională şi au fost acordate în medie cu o rată de 12.35 la sută (în descreştere cu 0.30 puncte procentuale faţă de luna anterioară). Cea mai mare parte a creditelor noi acordate în moneda naţională le-a revenit creditelor acordate cu o rată medie de 11.74 la sută persoanelor juridice, care reprezintă 72.7 la sută din totalul creditelor în lei. În același timp, rata medie la creditele acordate persoanelor fizice a constituit 14.16 la sută.
În luna aprilie 2013, volumul creditelor noi acordate în valută străină (exprimate în MDL) s-a majorat cu 465.4 mil. lei, sau cu 56.5 la sută faţă de perioada similară a anului precedent, constituind 1289.0 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în perioada respectivă a constituit 7.27 la sută, diminuându-se cu 1.33 puncte procentuale (tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Volumele şi ratele medii la creditele noi acordate de bănci în valută străină

 

Aprilie 2012

Martie 2013

Aprilie 2013

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

100.10

12.93

0.57

15.00

0.43

14.93

De la 1 lună până la 3 luni

24.90

8.72

1.13

9.52

0.66

7.13

De la 3 luni până la 6 luni

16.03

7.87

10.87

7.64

14.73

7.16

De la 6 luni până la 12 luni

42.90

8.07

134.77

7.65

390.34

8.17

Peste 12 luni

639.68

7.97

587.56

8.12

882.83

6.88

Suma totală

823.61

 

734.90

 

1288.99

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

8.60

 

8.03

 

7.27

Volumul creditelor acordate în valută străină a crescut cu 554.1 mil. lei, sau cu 75.4 la sută faţă de luna anterioară, fiind reprezentate preponderent de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 7.26 la sută, constituind 98.2 la sută din totalul creditelor în valută străină. Evoluţia ratei medii la creditele noi acordate în valută străină a avut o tendinţă de temperare, reducându-se cu 0.76 puncte procentuale faţă de martie 2013, până la nivelul de 7.27 la sută în aprilie 2013. Cele mai solicitate credite acordate în valută străină, ca și în perioadele precedente, au fost cele cu termene de peste 12 luni, fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 6.88 la sută.

În luna aprilie 2013, volumul depozitelor noi la termen atrase în moneda naţională s-a micşorat cu 202.9 mil. lei, sau cu 12.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, înregistrând 1495.2 mil. lei (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în moneda naţională

 

Aprilie 2012

Martie 2013

Aprilie 2013

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

Suma

Rata medie %

mil. lei

mil. lei

mil. lei

Până la 1 lună

208.54

2.85

15.71

4.98

28.32

8.05

De la 1 lună până la 3 luni

143.62

3.93

111.13

4.46

162.86

2.11

De la 3 luni până la 6 luni

696.59

6.77

305.14

7.93

287.75

7.56

De la 6 luni până la 12 luni

417.20

9.40

703.80

7.97

801.01

7.55

Peste 12 luni

232.13

10.68

240.96

10.35

215.21

10.07

Suma totală

1698.08

 

1376.74

 

1495.15

 

Rata medie pe sectorul bancar

 

7.23

 

8.06

 

7.33

În luna aprilie 2013, dinamica descendentă a volumului depozitelor atrase la termen în moneda naţională a fost condiționată și de modificările metodologice operate începând cu luna iulie 2012 la determinarea şi calcularea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldovase includ depozitele noi la termen cu  dobânda mai mare decât „0” atrase pe sectorul bancar, conform Instrucţiunii privind raportarea ratelor dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 304 din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comparativ cu luna martie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în moneda naţională  s-a majorat cu 118.4 mil. lei (8.6 la sută). Rata medie a dobânzii la depozitele atrase la termen în moneda naţională în perioada respectivă s-a micșorat cu 0.73 puncte procentuale faţă de luna anterioară, alcătuind 7.33 la sută. Ponderea maximă (53.6 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională aparţine depunerilor cu termene de la 6 până la 12 luni, care au fost atrase la o rată medie a dobânzii de 7.55 la sută. Ponderea depozitelor atrase la termen în moneda naţională de la persoanele fizice a constituit în perioada respectivă 57.3 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, micșorându-se cu 11.0 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 8.94 la sută.

Volumul depozitelor noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în luna aprilie 2013 s-a redus cu 320.1 mil. lei, sau cu 25.0 la sută comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, constituind 959.0 mil. lei. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele noi la termen atrase în valută străină (exprimate în MDL) în perioada de referinţă a constituit 4.22 la sută (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 4. Volumele şi ratele medii la depozitele noi atrase la termen în valută străină

 

Aprilie 2012

Martie 2013

Aprilie 2013

Suma    mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Suma

mil. lei

Rata medie %

Până la 1 lună

84.94

1.04

69.38

1.45

48.79

1.40

De la 1 lună până la 3 luni

80.16

1.97

30.94

1.42

46.99

1.43

De la 3 luni până la 6 luni

492.65

4.11

271.85

4.23

283.94

4.23

De la 6 luni până la 12 luni

410.96

4.42

466.49

4.76

447.00

4.57

Peste 12 luni

210.37

4.39

146.02

5.61

132.28

5.03

Suma totală

1279.08

 

984.68

 

959.00

 

Rata medie pe sistemul bancar

 

3.92

 

4.40

 

4.22

Comparativ cu luna martie 2013, volumul depozitelor la termen atrase în valută străină în aprilie 2013 s-a micșorat cu 25.7 mil. lei (2.6 la sută), iar rata medie a dobânzii la depozitele atrase  s-a diminuat cu 0.18 puncte procentuale. Ponderea maximă (46.6 la sută) din totalul depozitelor atrase la termen în valută străină a fost consemnată la depunerile cu termene de la 6 până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 4.57 la sută, micşorându-se cu 0.19 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Marja bancară la operaţiunile în moneda naţională a constituit 5.07 puncte procentuale în aprilie 2013, majorându-se cu 0.36 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Marja bancară la operaţiunile în valută străină a constituit 3.05 puncte procentuale în luna de referinţă, reducându-se cu 0.58 puncte procentuale faţă de martie 2013.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: