• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.07.2018

Evoluţia pieţei creditelor şi a depozitelor în luna iunie 2018În luna iunie 2018, creditele noi acordate[1] au constituit 2604,1 mil. lei,  în creștere cu 12.2% față de luna iunie 2017.

- Ponderea creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 66.6%, a celor în valută - 33.4%.

- Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit  1733.4 mil. lei (+6.2% față de luna precedentă, și +11.9% față de iunie 2017).

- Volumul creditelor acordate în valută[2] recalculat în MDL a constituit 870.7 mil. lei (+1.7% față de luna precedentă și +13.0% față de luna iunie 2017).

 

- De menționat că, din perspectiva termenelor creditelor acordate, cele mai atractive au fost creditele acordate pe termen de la 2 până la 5 ani (41.3% din totalul creditelor acordate), unde creditele acordate persoanelor juridice au deținut ponderea majoră de 28.5% din totalul creditelor acordate.

- Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 55.0% (56.9% din care aparțin comerțului) și de creditele acordate persoanelor fizice[3] (40.4%).

- Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (92.7%), unde  comerțului i-a revenit o ponderea majoră (63.6%).

 

Rata medie la creditele noi acordate în moneda națională a constitut 8.72%, iar în valută – 4.71%.

 

-  Rata medie la creditele acordate în moneda națională s-a majorat cu 0.09 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu luna precedentă. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 7.93%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 9.26%.

- Rata medie la creditele acordate în valută s-a diminuat cu 0.22 p.p. comparativ cu luna mai 2018. Persoanelor fizice le-au fost acordate credite cu o rată medie de 6.66%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 4.65%.

- Comparativ cu perioada similară a anului precedent ratele menționate s-au diminuat (total în moneda națională cu -1.31 p.p., total în valută cu -0.36 p.p.).

 

- Creditele în moneda națională cu termen de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în  luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8.41% (persoane juridice - 9.14% și persoane fizice - 7.48%).

- În cazul persoanelor fizice cea mai mare rată medie a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10.85%), iar pentru persoanele juridice - la creditele cu termen de rambursare de la 1 până la 3 luni (11.18%).

- Creditele în valută acordate pe termen de până la 1 lună au consemnat cea mai mare rată medie de 16.04%, persoanelor fizice li s-au acordat credite cu o rată medie de 15.94%, iar persoanelor juridice – cu o rată de 23.57%.

 

Ratele medii la credite acordate, iunie 2018 (%)

În luna iunie 2018, depozitele noi atrase la termen au constituit 2300.6 mil. lei, micșorându-se cu 26.4% față de luna iunie 2017.

 

- Cele mai atractive depozite, din perspectiva termenelor depozitelor atrase, au fost depozitele atrase pe termen de la 6 până la 12 luni (50.8% din totalul depozitelor atrase la termen). Ponderea majoră, pe categorii de clienți, le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (43.1% din totalul depozitelor atrase).

- Ponderea depozitelor atrase în moneda națională a constituit 63.0%, a celor atrase în valută - 37.0%.

- În luna iunie 2018, depozitele atrase au fost reprezentate, preponderent, de depozitele persoanelor fizice 81.4 % (48.5% au alcătuit depozitele atrase în moneda națională, iar  32.9% cele atrase în valută).

- Volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit  1499.1 mil. lei (-49.4%față de luna precedentă și -30.5% față de iunie 2017).

- Volumul depozitelor atrase în valută recalculat în MDL a constituit 851.6 mil. lei (-6.9% față de luna precedentă și –18.3% față de iunie 2017).

 

Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 4.58%, iar în valută – 0.91%.

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională s-a majorat cu 0.38 p.p. comparativ cu luna precedentă. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rata medie de 4.78%, iar persoanele juridice –  cu o rata medie de 3.93%.

- Rata medie la depozitele noi atrase la termen în valută s-a majorat cu 0.06 p.p. comparativ cu luna mai 2018. Persoanele fizice au plasat depozite cu o rată medie de 0.87%, iar persoanele juridice – cu o rată medie de 1.20%.

- În comparație cu perioada similară a anului precedent, ratele medii sus menționate s-au diminuat. Astfel, rata medie la depozitele atrase în moneda națională s-a micșorat cu 1.09 p.p. (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au diminuat cu 1.23 și 0.85 p.p., respectiv). Rata medie la depozitele atrase în valută s-a diminuat cu 0.79 p.p (depozitele persoanelor fizice și ale celor juridice s-au diminuat cu 0.81 și 0.63 p.p., respectiv).

- Depozitele cu termen de la 6 până la 12 luni, fiind cele mai atractive în  luna de raportare, au fost atrase cu o rată medie de 4.78% în moneda națională (persoane fizice – 4.96%, persoane juridice – 4.04%) și 0.84% în valută (persoane fizice – 0.85%, persoane juridice – 0.75%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în moneda națională de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termen de peste 5 ani (6.42%), în cazul persoanelor juridice – la depozitele cu termen de la 2 până la 5 ani (5.40%).

- Cea mai mare rată medie la depozitele atrase în valută de la persoanele fizice a fost înregistrată la depozitele cu termen de peste 5 ani (1.99%), în cazul persoanelor juridice - la depozitele cu termen de la 1  an până la  2 ani (1.84%).

 

Ratele medii la depozitele atrase, iunie 2018 (%)

Marja bancară de dobândă în moneda națională a constituit  4.14 p.p., iar în valută – 3.80 p.p.

   

- Marja bancară de dobânda la operațiunile în moneda națională s-a diminuat cu 0.29 p.p. comparativ cu luna precedentă și cu 0.22 p.p. față de iunie 2017.

- Marja bancară de dobânda la operațiunile în valută s-a diminuat cu 0.28 p.p. comparativ cu luna precedentă și s-a majorat cu 0.43 p.p. față de iunie 2017.

 

 


Datele statistice

[1] Datele sunt reflectate conform Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobate prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016 cu modificările și completările ulterioare

[2] Începând cu 01.01.2018 creditele atașate la cursul valutei au fost reclasificate de la credite în moneda națională la credite în valută. Datele pentru iunie 2018 comparabile cu datele din 2017 sunt: total în MDL – 8.65%; total în valută – 4.66%.

[3] Inclusiv persoane fizice care practică activitate.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: